Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục cho người lớn (CPC 924)

25 /022020

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục cho người lớn (CPC 924)

      Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết WTO của Việt Nam khi thực hiện đầu tư, thành lập công ty tại Việt Nam. Các bài viết trước trước đây liên quan lĩnh vực này của cơ quan nhà nước, các công ty Luật đã lỗi thời do việc thay đổi các quy định của pháp luật, hoặc chưa đầy đủ. Chính vì thế Công ty Luật IPIC đã thực hiện hệ thống lại chi tiết cam kết WTO của Việt Nam về các lĩnh vực đầu tư và quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn áp dụng tại Việt Nam đến thời điểm năm 2024.

   Dưới đây là nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ giáo dục cho người lớn (CPC 924):
1.    Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục cho người lớn (CPC 924)
Đối với Dịch vụ giáo dục cho người lớn (CPC 924), Việt Nam cam kết: Không hạn chế, ngoại trừ: Kể từ ngày gia nhập, chỉ cho phép thành lập liên doanh. Cho phép phía nước ngoài sở hữu đa số vốn trong liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009 sẽ cho phép thành lập cơ sở đào tạo 100% vốn đầu tư nước ngoài. Sau 3 năm kể từ ngày gia nhập: không hạn chế. 
Như vậy, trong lĩnh vực đầu tư liên quan đến Dịch vụ giáo dục cho người lớn (CPC 924), nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế hay cấm đầu tư, được thành lập 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong lĩnh vực nêu trên.

Tham khảo bài viết có liên quan:

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621, 61111, 6113, 6121)

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922)

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục cho người lớn (CPC 924)

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923)

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ)

2.    Dịch vụ giáo dục cho người lớn (CPC 924) được hiểu
    Dịch vụ giáo dục cho người lớn (CPC 924) được hiểu: Các dịch vụ giáo dục người lớn chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào.
    Các dịch vụ giáo dục người lớn chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào (CPC 9240): Các dịch vụ giáo dục cho người lớn không nằm trong hệ thống trường học và đại học thông thường. Các dịch vụ giáo dục này có thể do các trường hoặc đơn vị đặc biệt cung cấp dưới dạng các lớp học ban ngày hoặc ban đêm cho dịch vụ giáo dục người lớn. Trong đó bao gồm các dịch vụ giáo dục qua đài, vô tuyến hay thư từ. Các chương trình học có thể bao trùm cả các môn học chung và hướng nghiệp. Các dịch vụ liên quan đến các chương trình xóa mù chữ cho người lớn cũng nằm trong tiểu mục này. Ngoại trừ: các dịch vụ giáo dục cao hơn được cung cấp trong hệ thống giáo dục thông thường được phân vào tiểu mục 92310 (các dịch vụ giáo dục mang tính kỹ thuật và hướng nghiệp sau trung học) hoặc 92390 (các dịch vụ giáo dục cao hơn khác). 

Tham khảo tin tức IPIC:

Vấn đề pháp lý và những tranh chấp trong hợp đồng xây dựng thường gặp;

Tham nhũng trong lĩnh vực tư có thể bị xử lý hình sự;

Đăng ký vốn điều lệ, quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp;

Công ty Luật IPIC tư vấn thành công dự án đốt rác phát điện đầu tiên ở Hà Nội của tập đoàn Hitachi Zosen và Tập đoàn T&T.
3.    Thực tiễn đăng ký đầu tư đối với Dịch vụ giáo dục cho người lớn (CPC 924)
   Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Dịch vụ giáo dục cho người lớn (CPC 924) được hiểu là đào tạo thường xuyên theo khoản 6 điều 3 Luật giáo dục nghề nghiệp 2014.
    Theo khoản 2 điều 43 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, lớp đào tạo nghề được phép tổ chức đào tạo thường xuyên đối với chương trình đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học; chương trình bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; Chương trình đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; Chương trình chuyển giao công nghệ; Chương trình đào tạo khác có thời gian đào tạo dưới 03 tháng;
    Trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì cần phải đáp ứng được các điều kiện về đào tạo thường xuyên theo quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH:  Đối với nghề có trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức đào tạo nghề chính quy và có ít nhất một khóa đã tốt nghiệp; Đối với nghề không có trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thì cần đáp ứng các điều kiện sau: ó chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo của từng nghề được xây dựng, phê duyệt theo quy định tại Điều 4 và 5 của Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH; Có người dạy nghề là nhà giáo; nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành; người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 trở lên, nghệ nhân cấp tỉnh, nghệ nhân làng nghề, nông dân sản xuất giỏi cấp huyện, người trực tiếp làm nghề liên tục từ 5 năm trở lên và có chứng chỉ kỹ năng dạy học trực tiếp giảng dạy đối với nghề đào tạo; Có cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo phù hợp với nghề sẽ tổ chức đào tạo và theo số lượng người học, thời gian đào tạo.
    Doanh nghiệp, tổ chức khác và cá nhân chưa có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì cần phải đáp ứng được các điều kiện về đào tạo thường xuyên theo quy định tại khoản 2 điều 6 Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH: Đang hoạt động tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, ngành, nghề dự kiến tổ chức mở lớp đào tạo nghề; Có người dạy nghề là nhà giáo; nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành; người cóikm chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 trở lên, nghệ nhân cấp tỉnh, nghệ nhân làng nghề, nông dân sản xuất giỏi cấp huyện, người trực tiếp làm nghề liên tục từ 5 năm trở lên và có chứng chỉ kỹ năng dạy học trực tiếp giảng dạy đối với nghề đào tạo; Có cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo phù hợp với nghề sẽ tổ chức đào tạo và theo số lượng người học, thời gian đào tạo.

Tham khảo thư tư vấn liên quan:

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

Thành lập trương mầm non có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

Thành lập trung tâm đào tạo tiếng Nhật và trung tâm tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nhật bản.

Tư vấn thành lập và hoạt động trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Thành lập trường đào tạo nghề sửa chữa ô tô có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập trường đào tạo nghề điều dưởng có vốn đầu tư nước ngoài

    Trên đây là một số nội dung chia sẽ kiến thức kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH IPIC. Nếu quý khách hàng cần tư vấn chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng!
Ls. Nguyễn Trinh Đức

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.