Thành lập trung tâm đào tạo tiếng Nhật và trung tâm tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nhật bản.

19 /052018

Thành lập trung tâm đào tạo tiếng Nhật và trung tâm tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nhật bản.

Thư tư vấn: 170518/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn thành lập, hoạt động trung tâm đào tạo tiếng Nhật và trung tâm tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nhật bản.
_______________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2018
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: duc.lawyer@ipic.vn    – Hotline: 0936342668
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Kính gửi :    

Địa chỉ : Nhật Bản
Điện thoại : 
Email :    

      Gửi bằng thư điện tử
_______________________________________________________________________
Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng nhật và trung tâm tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
(4)    Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(5)    Nghị định 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 sửa đổi Khoản 6, Điều 3 Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(6)    Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(7)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
III.1    Liên quan đến việc thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật 100% vốn đầu tư Nhật Bản
a.    Về hình thức đầu tư:
-    Đối với dịch vụ đào tạo cụ thể là đào tạo tiếng nhật hiện nay nhà đầu tư có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Pháp luật cũng như cam kết WTO và các cam kết song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản không có sự hạn chế, hoặc phân biệt nào đối với hình thức đầu tư trên.
b.    Thời hạn hoạt động:
-    Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá năm mươi năm, tính từ ngày cho phép thành lập. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn, nhưng không quá bảy mươi năm.
c.    Điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ:
-    Tên của trung tâm:
Tên của trung tâm phải được sắp xếp theo trật tự sau: Trung tâm giáo dục/đào tạo, chuyên ngành chính, tên riêng.
Lưu ý: Tên trung tâm không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký hoặc tên doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; Tên trung tâm không sử dụng từ và ký hiệu vi phạm truyền thống, lịch sử, văn hóa, đạo đức và phong tục tập quán của Việt Nam.
-    Chứng chỉ, bằng cấp:
Trung tâm phải đăng ký bằng cấp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được thừa nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
-    Học viên:
Học viên học tại trung tâm có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam
Lưu ý: Học viên Việt Nam dưới 05 tuổi sẽ không được tiếp nhận vào học chương trình nước ngoài.
-    Vốn điều lệ:
•    Trường hợp có xây dựng trụ sở: Vốn điều lệ tối thiểu là 20 triệu VNĐ/ học viên (Không bao gồm chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.
•    Trường hợp thuê trụ sở: Vốn điều lệ bằng 70% của vốn điều lệ tối thiểu 20 triệu VNĐ/ học viên (Không bao gồm chi phí sử dụng đất).
-    Cơ sở vật chất, thiết bị:
•    Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;
•    Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 1,5 m2/học viên/ca học;
•    Có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;
•    Có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý.
-    Chương trình giáo dục:
Có thể giảng dạy:
•    Chương trình giáo dục Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
•    Chương trình giáo dục nước ngoài theo pháp luật nước ngoài.
Lưu ý: Chương trình giáo dục phải thể hiện mục tiêu giáo dục không xâm hại đến an toàn quốc gia và lợi ích công cộng, không truyền bá tôn giáo, không xuyên tạc lịch sử, không ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa, đạo đức, phong tục tập quán của Việt Nam.
-    Đội ngũ giáo viên:
•    Giáo viên phải có bằng cao đẳng hoặc bằng cấp tương đương, bằng cấp này phải phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.
•    Tỉ lệ học viên trên một giáo viên là 25 học viên/giáo viên.
III.2    Liên quan đến việc thành lập và hoạt động trung tâm tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nhật Bản
-    Về lĩnh vực kinh doanh: 
•    Hiện nay, ngành, nghề “tư vấn du học” chưa được cam kết trong biểu cam kết dịch vụ WTO mà Việt Nam tham gia. Tuy nhiên, ngành, nghề “tư vấn du học” không thuộc ngành, nghề bị cấm hay hạn chế đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư Nhật Bản khi đầu tư vào Việt Nam. Hơn nữa, cam kết song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản không có sự hạn chế, hoặc phân biệt nào đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề “tư vấn du học”.
-    Điều kiện về vốn:
•    Pháp luật Việt Nam không quy định mức vốn cụ thể mà Nhà đầu tư Nhật Bản phải đáp ứng khi thực hiện đầu tư kinh doanh vào Việt Nam trong lĩnh vực “tư vấn du học”. Tuy nhiên, trên thực tế vốn đầu tư là một trong những căn cứ để đánh giá quy mô, khả năng thực hiện của dự án đầu tư. 
-    Điều kiện hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học:
•    Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.
•    Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
•    Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên, Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương, Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III.3    Trình tự/ Thủ tục thực hiện các công việc nêu trên
•    Bước 1: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
•    Bước 2: Thực hiện thủ tục Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
•    Bước 3.1: Thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật;
•    Bước 3.2: Thực hiện thủ tục cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật;
•    Bước 4: Thực hiện thủ tục cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
*    Lưu ý: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật và thành lập trung tâm tư vấn du học có thể được thực hiện đồng thời.
III.4 Liên quan đên đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.
Theo quy định của Quản lý lao động Việt Nam đi làm việc ở Ngoài nước theo hợp đồng thì nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép hoạt động trong lĩnh vực này. Do vậy bên bạn sẽ không trực tiếp được cung cấp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên bạn được phép đưa nghiên cứu sinh thực tập sinh theo dịch vụ tư vấn du học như quy định ở mục III.2 trên.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc: 
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật và trung tâm tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập cơ sở giáo dục;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động giáo dục;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật; Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật, Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
-    Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
-    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật; Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật, Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4.2.    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết
a)    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;
 • Giấy ủy quyền cho “IPIC”.

b)    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ Công ty;
 • Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);
 • Giấy ủy quyền cho “IPIC”.

c)    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật:

 • Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
 • Đề án chi tiết;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất;
 • Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất ;
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính;
 • Giấy ủy quyền cho “IPIC”.

d)    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Các quy định về học phí, lệ phí;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học;
 • Giấy ủy quyền cho “IPIC”.

e.    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học;
 • Giấy ủy quyền cho IPIC.

4.3.    Giấy tờ/ Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:
a.    Giấy tờ/ Tài liệu xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
    Bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

 • Bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) điều lệ của nhà đầu tư là tổ chức (Chỉ áp dụng đối với việc thành lập công ty TNHH một thành viên).
 • Bản sao dịch công chứng báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao dịch công chứng xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);
 • Bản sao (Công chứng) Hợp đồng thuê văn phòng hoặc thỏa thuận nguyên tắc thuê văn phòng.

*    Lưu ý: Hợp đồng thuê phải có thời hạn ít nhất 05 năm.
b.    Giấy tờ/ Tài liệu thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật

 • Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;
 • Hồ sơ nhân sự, bao gồm:
 • Danh sách nhân sự, bao gồm cả cán bộ, giáo viên giảng dạy;
 • Sơ yếu lý lịch có chứng thực / phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và/hoặc văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (Đối với người lao động là người nước ngoài);
 • Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân / hộ chiếu;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;
 • Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ có liên quan (Nếu được cấp ở nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, được dịch sang tiếng Việt nam, bán dịch và bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam);
 • Thẻ tạm trú, thường trú hợp pháp (Đối với người lao động là người nước ngoài).
 • Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo;
 • Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;
 • Quy chế đào tạo;
 • Quy mô đào tạo, dự kiến khi thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;
 • Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;
 • Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chướng trình đào tạo (Nếu có);
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

c.    Giấy tờ/ Tài liệu xin cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 • Bản sao chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học.

4.4.    Thời gian thực hiện:
a)    Soạn thảo hồ sơ từng bước theo quy định tại mục 4.3 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.4;
b)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;
c)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;
d)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy phép thành lập cơ sở giáo dục là 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
e)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy phép hoạt động giáo dục là 32 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
f)    Thời gian thực hiện thủ tục câp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn sơ bộ của chúng tôi, rất chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.

Trân trọng

Nguyễn Trinh Đức

Tham khảo các thư tư vấn tương tự:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sữa chữa, bảo dưỡng, bảo hành ô tô

Thành lập công ty sản xuất và phân phối mỹ phẩm có vốn đầu tư nước ngoài

Bổ sung mục tiêu hoạt động phân phối hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất mới nhất

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

Thành lập trương mầm non có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
 • (84) 24.730.18886
 • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
 • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.