Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sữa chữa, bảo dưỡng, bảo hành ô tô

29 /092018

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sữa chữa, bảo dưỡng, bảo hành ô tô

    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
    Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng là công ty có vốn đầu tư nước ngoài và có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm: sửa chữa ô tô và mua bán ô tô, cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Tư vấn các quy định của pháp luật về bổ sung ngành nghề kinh doanh: sửa chữa ô tô, mua bán ô tô.
-    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thủ tục bổ sung ngành nghề nêu trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO;
(2)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
(4)    Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
(5)    Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 
(6)    Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô;
(7)    Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
    Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
3.1.    Về việc bổ sung ngành nghề sửa chữa ô tô và mua bán ô tô.
3.1.1    Về lĩnh vực kinh doanh:
    Theo cam kết WTO của Việt Nam quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, phân phối bán lẻ ô tô và sửa chữa ô tô đã được Việt Nam cam kết trong biểu dịch vụ WTO, cụ thể dịch vụ phân phối bán buôn, bán lẻ ô tô, sữa chữa ô tô (Dịch vụ bán buôn các phương tiện gắn máy (CPC 611, 6111, 61111, 622), Dịch vụ bán lẻ các phương tiện gắn máy (CPC 631 + 632, 611, 6111, 61112, 6121), Dịch vụ bảo trì và sửa chữa các phương tiện gắn máy (CPC 611, 6112, 61120) hiện không có hạn chế nào cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này. Do vậy, nhà đầu tư được phép bổ sung đối với các ngành nghề nêu trên.
    Chúng tôi hiểu rằng hoạt động mua bán ô tô mà Quý khách hàng hướng tới được thực hiện bao gồm việc nhập khẩu ô tô sản xuất tại nước ngoài và sau đó phân phối tại thị trường Việt Nam. Một điểm lưu ý là hoạt động phân phối hiện nay bao gồm hoạt động bán buôn và hoạt động bán lẻ, trong đó đối với việc bán lẻ ô tô sẽ cần phải đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật.
    Sửa chữa, kinh doanh nhập khẩu ô tô và bán lẻ ô tô là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó sau khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bổ sung mục tiêu và quy mô dự án), thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bổ sung ngành nghề kinh doanh) trước khi thực hiện hoạt động kinh doanh đối với lĩnh vực nêu trên, nhà đầu tư sẽ phải đáp ứng các điều kiện để được phép hoạt động, cụ thể:
-    Để kinh doanh nhập khẩu ô tô nhà đầu tư cần tiến hành xin cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;
-   Để sửa chữa (bảo dưỡng, bảo hành) ô tô nhà đầu tư cần tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô;
-    Để bán lẻ ô tô nhà đầu tư cần tiến hành xin cấp Giấy phép bán lẻ hàng hóa;
3.1.2    Trình tự, thủ tục:
-    Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-   Bước 2: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
-    Bước 3: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp: 
•    Giấy phép kinh doanh về bán lẻ ô tô;
•    Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;
•    Giấy chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng ô tô;
3.2.    Một số điều kiện pháp luật Việt Nam quy định liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu ô tô, sửa chữa (bảo dưỡng, bảo hành ô tô)
a)    Điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô
-    Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, hoặc thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng quy định;
-    Có văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam;
b)    Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô:
-    Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;
-    Mặt bằng, nhà xưởng đảm bảo phục vụ việc thực hiện bảo hành, bảo dưỡng;
-    Có các khu vực thực hiện các công việc tiếp nhận, bàn giao, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra xuất xưởng, có nhà điều hành, kho linh kiện, phụ kiện, khu vực rửa xe đáp ứng được công việc;
-    Có đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Các trang thiết bị đo lường phục vụ công việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường;
-    Có thiết bị chẩn đoán động cơ, tình trạng kỹ thuật của xe (đối với ô tô có trang bị bộ điều khiển điện tử) phù hợp với các loại xe do cơ sở thực hiện bảo hành, bảo dưỡng. Phần mềm thiết bị chẩn đoán phải tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ;
-    Có đội ngũ nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng cho việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô;
-    Các điều kiện nêu trên của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải đáp ứng các yêu cầu về mặt bằng, trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực, hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô theo các loại ô tô tương ứng tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 Tiêu chuẩn cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự;
-    Có cam kết về việc hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô của:
    Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước (trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước); hoặc
    Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài (trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô);
-    Có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
-    Đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy;
-    Có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
LƯU Ý: Đối với nhập khẩu: ô tô chuyên dùng, ô tô chở người chuyên dùng và ô tô chở hàng chuyên dùng theo định nghĩa tại TCVN 6211: Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa; TCVN 7271: Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng sẽ không phải thực hiện xin cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu nêu trên.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc:
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan bổ sung ngành nghề sửa chữa, mua bán ô tô;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh ngành nghề bán lẻ;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy kinh doanh nhập khẩu ô tô;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng ô tô;
4.2.    Thời gian thực hiện:
-    Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 12 ngày làm việc;
-    Thời gian thực hiện thủ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: 05 ngày làm việc;
-    Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy kinh doanh nhập khẩu ô tô: 13 ngày làm việc (Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương thông báo thời gian tiến hành kiểm tra tính xác thực của các điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô, thời gian thực hiện sẽ là 23 ngày làm việc);
-    Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng ô tô: 30 ngày làm việc;
-    Thời gian thực hiện thủ tục câp Giấy phép kinh doanh bán lẻ: 10 ngày làm việc;
Thời gian nêu trên được tính kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có);

     Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

     Trân trọng!

     Luật sư: Nguyễn Trinh Đức

Tham khảo các thư tư vấn tương tự:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sữa chữa, bảo dưỡng, bảo hành ô tô

Thành lập công ty sản xuất và phân phối mỹ phẩm có vốn đầu tư nước ngoài

Bổ sung mục tiêu hoạt động phân phối hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất mới nhất

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

Thành lập trương mầm non có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.