Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

02 /072018

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

Trên cơ sở trao đổi với quý khách hàng chúng tôi hiểu rằng quý khách hàng mong muốn chúng tôi tư vấn thành lập công ty 100% Vốn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề, ngoại ngữ và hoạt động phân phối hàng hóa là thiết bị, sản phẩm làm đẹp tại Việt Nam, cụ thể như sau:

Hoạt động phân phối (nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ) các sản phẩm làm đẹp như mỹ phẩm, dầu gội, ghế ngồi gội đầu, dụng cụ thiết bị làm đẹp;

Thành lập và hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ;

Thành lập và hoạt động của trung tâm dạy nghề làm đẹp (làm tóc, gội đầu.....);

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định 86/2018/NĐ- Cp ngày 06 tháng 06 năm 2018 quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

III.1  Về điều kiện hoạt động

Hoạt động phân phối hàng hóa:

Hoạt động phân phối (nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ) các sản phẩm làm đẹp như mỹ phẩm, dầu gội, ghế ngồi gội đầu, dụng cụ thiết bị làm đẹp đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, đã được Việt Nam cam kết mở cửa thị trường, nhà đầu tư Nhật Bản được phép thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài cụ thể:

Theo cam kết WTO của Việt Nam dịch vụ phân phối bán buôn CPC 622, 61111, 6113, 612 dịch vụ phân phối bán lẻ CPC 631, 632 hiện không có hạn chế nào cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này.

Theo quy định nghị định 09/2018/NĐ-CP khái niệm về nhập khẩu, phân phối bán buôn, Phân phối bán lẻ được hiểu như sau:

Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại. Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối.

Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.

Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.

Theo quy định Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì hoạt động thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối bán buôn các sản phẩm không bắt buộc phải xin giấy phép kinh doanh, hoạt động phân phối bán lẻ phải thực hiện xin giấy phép kinh doanh bán lẻ theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Như vậy, nhà đầu tư được phép đầu tư và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phân phối bán buôn và bán lẻ, riêng dịch vụ bán lẻ nhà đầu tư phải thực hiện cấp giấy phép kinh doanh trước khi được phép hoạt động.

Thành lập và hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ

2.1    Quy định chung:

Đối với lĩnh vực đào tạo Ngoại ngữ Theo Biểu cam kết WTO của Việt Nam, đối với dịch vụ giáo dục khác (CPC 929) Việt Nam đã cho phép thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và không hạn chế nào đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đào tạo ngoại ngử là hoạt động có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, sau khi đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục Cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ theo quy định tại nghị định 86/2018/NĐ-CP.

2.2 Quy định điều kiện chi tiết thành lập trung tâm ngoại ngử:

a. Tên của trung tâm:

Tên của trung tâm phải được sắp xếp theo trật tự sau: Trung tâm giáo dục/đào tạo, chuyên ngành chính, tên riêng.

Lưu ý: Tên trung tâm không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký hoặc tên doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; Tên trung tâm không sử dụng từ và ký hiệu vi phạm truyền thống, lịch sử, văn hóa, đạo đức và phong tục tập quán của Việt Nam.

Học viên:

Học viên học tại trung tâm có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam

Vốn điều lệ:

Trường hợp có xây dựng trụ sở: Vốn điều lệ tối thiểu là 20 triệu VNĐ/học viên (Không bao gồm chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.

Trường hợp thuê trụ sở: Vốn điều lệ bằng 70% vốn điều lệ tối thiểu 20 triệu VNĐ/ học viên (Không bao gồm chi phí sử dụng đất).

Cơ sở vật chất, thiết bị:

Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/học viên/ca học;

Có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;

Có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý.

Chương trình giáo dục:

Có thể giảng dạy:

Chương trình giáo dục Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ ngắn hạn của nước ngoài.

Lưu ý: Chương trình giáo dục phải thể hiện mục tiêu giáo dục không xâm hại đến an toàn quốc gia và lợi ích công cộng, không truyền bá tôn giáo, không xuyên tạc lịch sử, không ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa, đạo đức, phong tục tập quán của Việt Nam.

Đội ngũ giáo viên:

Giáo viên phải có bằng cao đẳng ngoại ngữ hoặc tương đương.

Tỉ lệ học viên trên một giáo viên là 25 học viên/giáo viên.

2.3. Thành lập và hoạt động của trung tâm dạy nghề làm đẹp (làm tóc, gội đầu.....)

1    Điều kiện chung

Theo Biểu cam kết WTO của Việt Nam, đối với dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923) Việt Nam đã cho phép thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Theo quy định nghị định Nghị định số 48/2015/NĐCP ngày 15 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp thì đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, sau khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải thực hiện xin Quyết định cho phép thành lập trung tâm đào tạo nghề, và xin Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trung tâm đào tạo nghề.

2. Điều kiện thành lập và cấp phép hoạt động trung tâm dạy nghề làm đẹp

Vốn đầu tư

Dự án đầu tư thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 60 triệu đồng/người học (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức 60 triệu đồng/người học.

Cơ sở vật chất

Diện tích đất để xây dựng đạt bình quân ít nhất là 4 m2/người học đối với trung tâm dạy nghề tính tại thời điểm có quy mô đào tạo cao nhất trong kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

Có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;

Có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý.

Chương trình đào tạo

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo của Việt Nam; chương trình đào tạo của nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định;

Giám đốc trung tâm

Có lý lịch cá nhân rõ ràng;

Có trình độ cao đẳng trở lên đối với giám đốc trung tâm dạy nghề về một ngành chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của trung tâm;

Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trung tâm;

Có thâm niên giảng dạy hoặc tham gia quản lý dạy nghề ít nhất là năm năm;

Đội ngũ nhà giáo

Giáo viên phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương với ngành nghề dự kiến đào tạo.

Số lượng giáo viên tương ứng 1 giáo viên/20 học sinh;

Giáo viên là người nước ngoài ít nhất phải có 05 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực giảng dạy.

III.2   Trình tự/ Thủ tục thực hiện, thời gian và phí dịch vụ các công việc nêu trên

Các bước thực hiện

Công việc thực hiện

Thời gian thực hiện

Phí dịch vụ USD

Bước 1:

Đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

30 ngày làm việc

 

Bước 2:

Đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu và công bố mẫu dấu.

6 ngày làm việc

 

Bước 3:

Hoàn thiện thủ tục đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

 

3.1

  • Xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ.

20 ngày làm việc

 

3.2

  • Xin cấp giấy phép hoạt động trung tâm Ngoại Ngữ.

25 ngày làm việc

 

3.3

  • Thành lập trung tâm dạy nghề.

60 ngày làm việc

 

3.4

  • Xin cấp giấy phép hoạt động trung tâm dạy nghề.

15 ngày làm việc

 

Tổng

Phí dịch vụ

 

 

*Lưu ý:

Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT và phí dịch thuật công chứng nếu có.

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP

4.1 Phạm vi công việc:

Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp và xin giấy phép đáp ứng điều kiện kinh doanh từ bước 1 đến bước 3 thư tư vấn này.

Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ.

Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động trung tâm Ngoại Ngữ;

Soạn thảo hồ sơ Thành lập trung tâm dạy nghề;

Soạn thảo hồ sơ xin Giấy phép hoạt động trung tâm dạy nghề.

Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, Thành lập trung tâm dạy nghề; Giấy phép hoạt động trung tâm dạy nghề.

Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;

Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả thực hiện tủ tục pháp lý nêu trên.

4.2    Tại liệu khách hàng cung cấp:

Chúng tôi gửi chi tiết cho quý khách hàng ngay sau khi chấp nhận sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.

Trên đây là tư vấn và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng. Liên quan đến thư tư vấn nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng cảm ơn !

Tham khảo các thư tư vấn tương tự:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sữa chữa, bảo dưỡng, bảo hành ô tô

Thành lập công ty sản xuất và phân phối mỹ phẩm có vốn đầu tư nước ngoài

Bổ sung mục tiêu hoạt động phân phối hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất mới nhất

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

Thành lập trương mầm non có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

1 BÌNH LUẬN

Lê Văn Nam Anh

06/ 08/ 2019

Hiện tại bên cty em đang làm thủ tục Góp Vốn Đầu Tư Nước Ngoài. Thủ tục Góp vốn đã nộp và đợi KQ. Và hiện tại đang soạn Hồ sơ cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư nên Bên cty em cần hỗ trợ soạn thảo mẫu Đề Án Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ (tiếng Đức) và Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm. Nếu được mong anh báo giá và hỗ trợ ak.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.