Dự án có đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc đấu thầu có phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư hay không

03 /102023

Dự án có đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc đấu thầu có phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư hay không

Kính gửi: Quý khách hàng

Tư vấn về việc: Dự án có đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc đấu thầu có phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư hay không.

Thưa Quý khách hàng, trên cơ sở nội dung yêu cầu tư vấn của quý khách hàng chúng tôi xin tư vấn chi tiết như sau:

I. YÊU CẦU/CÂU HỎI CỦA KHÁCH HÀNG

Dự án có đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc đấu thầu có phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hay không?

II. Ý KIẾN CỦA LUẬT SƯ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 2020, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này được thực hiện sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, Căn cứ các quy định nêu trên, các dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không thuộc các trường hợp quy định tại các Điều 30, 31 và các điểm b, c, d khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư nên không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

III. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐÃ NGHIÊN CỨU

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023;

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH14 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Lưu ý: Nội dung trả lời có tham khảo ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bộ ban ngành của Việt Nam và trên cơ sở kinh nghiệm của chúng tôi liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành tư vấn đầu tư. Nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, để có thể tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trân trọng!

Trân trọng!

Luật sư Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.