Xem xét khả năng đáp ứng điều kiện tài chính của nhà đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 NĐ 43/2014/NĐ-CP

03 /102023

Xem xét khả năng đáp ứng điều kiện tài chính của nhà đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 NĐ 43/2014/NĐ-CP

Kính gửi: Quý khách hàng

Về việc: Xem xét khả năng đáp ứng điều kiện tài chính của nhà đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Thưa Quý khách hàng, trên cơ sở nội dung yêu cầu tư vấn của quý khách hàng chúng tôi xin tư vấn chi tiết như sau:

I. YÊU CẦU/CÂU HỎI CỦA KHÁCH HÀNG

Việc xem xét khả năng đáp ứng điều kiện tài chính của nhà đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được thực hiện trước khi giao đất hay tại thời điểm chấp thuận chủ trương?

II. Ý KIẾN CỦA LUẬT SƯ

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và thủ tục giao đất theo quy định của Luật Đất đai là hai thủ tục độc lập.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư bao gồm khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản).

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan chủ trì thẩm định dự án xem xét khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án đầu tư. Các điều kiện cụ thể đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

III. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐÃ NGHIÊN CỨU

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Lưu ý: Nội dung trả lời có tham khảo ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bộ ban ngành của Việt Nam và trên cơ sở kinh nghiệm của chúng tôi liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành tư vấn đầu tư. Nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, để có thể tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trân trọng!

Trân trọng!

Luật sư Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.