Lựa chọn nhà đầu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 

03 /102023

Lựa chọn nhà đầu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 

Kính gửi: Quý khách hàng
Về việc: Lựa chọn nhà đầu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 
Thưa Quý khách hàng, trên cơ sở nội dung yêu cầu tư vấn của quý khách hàng chúng tôi xin tư vấn chi tiết như sau:
I. YÊU CẦU/CÂU HỎI CỦA KHÁCH HÀNG
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư hay không?
II. Ý KIẾN CỦA LUẬT SƯ
Theo Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất được phân loại là dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp (không phải công trình dân dụng), do vậy không thuộc phạm vi dự án phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai, đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất là một trong các loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, được phân biệt với đất thương mại, dịch vụ. Do vậy, căn cứ quy định này, dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất không phải là dự án sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ. Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai và khoản 10 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Do vậy, dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc trường hợp không phải đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 14b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Tuy nhiên, trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại một địa điểm thì lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 7 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
III. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐÃ NGHIÊN CỨU
- Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Luật Đầu tư ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
- Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014.
- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020;
- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.
Lưu ý: Nội dung trả lời có tham khảo ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bộ ban ngành của Việt Nam và trên cơ sở kinh nghiệm của chúng tôi liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành tư vấn đầu tư. Nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, để có thể tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trân trọng!
Luật sư Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.