Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923)

25 /022020

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923)

    Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết WTO của Việt Nam khi thực hiện đầu tư, thành lập công ty tại Việt Nam. Các bài viết trước trước đây liên quan lĩnh vực này của cơ quan nhà nước, các công ty Luật đã lỗi thời do việc thay đổi các quy định của pháp luật, hoặc chưa đầy đủ. Chính vì thế Công ty Luật IPIC đã thực hiện hệ thống lại chi tiết cam kết WTO của Việt Nam về các lĩnh vực đầu tư và quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn áp dụng tại Việt Nam đến thời điểm năm 2024.

    Dưới đây là nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923).
1.    Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923)
    Đối với Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923), Việt Nam cam kết: Không hạn chế, ngoại trừ: Kể từ ngày gia nhập, chỉ cho phép thành lập liên doanh. Cho phép phía nước ngoài sở hữu đa số vốn trong liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009 sẽ cho phép thành lập cơ sở đào tạo 100% vốn đầu tư nước ngoài. Sau 3 năm kể từ ngày gia nhập: không hạn chế. 
    Như vậy, trong lĩnh vực đầu tư liên quan đến Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923) nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế hay cấm đầu tư. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này.

Tham khảo bài viết có liên quan:

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621, 61111, 6113, 6121)

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922)

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục cho người lớn (CPC 924)

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923)

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ)

2.    Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923) được hiểu
    Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923) bao gồm: Các dịch vụ giáo dục mang tính kỹ thuật và hướng nghiệp sau trung học (CPC 9231) và Các dịch vụ giáo dục cao hơn khác (CPC 9232). Cụ thể:
    Các dịch vụ giáo dục mang tính kỹ thuật và hướng nghiệp sau trung học (CPC 9231): Các dịch vụ giáo dục mang tính kỹ thuật và hướng nghiệp sau trung học, bằng không chính thức. Các dịch vụ giáo dục này bao gồm nhiều các chương trình vấn đề môn học. Các chương trình học này tập trung đào tạo các kỹ năng thực tiễn như cũng bao gồm dịch vụ hướng dẫn lý thuyết cơ bản cần biết.
    Các dịch vụ giáo dục cao hơn khác (CPC 9232): Các dịch vụ giáo dục tiến đến bằng cấp đại học hoặc tương đương. Các dịch vụ giáo dục này do các trường đại học và chuyên nghiệp cung cấp. Các chương trình học không chỉ tập trung vào hướng dẫn lý thuyết mà còn vào dịch vụ đào tạo nghiên cứu nhằm chuẩn bị cho sinh viên tham gia vào công việc. 

Tham khảo thông tin của IPIC

Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, mua bán, sát nhập vào doanh nghiệp Việt Nam: Thực tiễn áp dụng

Chuyển nhượng dự án bất động sản những vấn đề pháp lý cần quan tâm

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nhật bản những vấn đề khác biệt

Chính sách bảo vệ người tiêu dùng qua vụ việc của Khaisilk

Chính sách bảo hộ nhà thầu xây dựng trong nước theo pháp luật Việt Nam

3.    Thực tiễn đăng ký đầu tư đối với Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923)
    Thực tiễn đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh thành khác thì nhà đầu tư pháp nhân vẫn đăng ký đầu tư trong lĩnh vực Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923) theo như cam kết WTO, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư thuận lợi, không có vướng mắc nào. 

   Theo quy định của pháp luật Việt Nam lĩnh vực giáo dục là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện về vốn, về cơ sở vật chất hạ tầng, về giáo viên, về chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhà đầu tư cần quan tâm tới điều kiện này để chuẩn bị chu đáo để đáp ứng các điều kiện cụ thể trên.

    Chúng tôi viễn dẫn điều kiện một trường hợp đó là dự án đào tạo Đại học như sau.
    Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học phải có tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ đầu tư dự án thực hiện việc chứng minh khả năng tài chính theo quy định của Luật đầu tư. Đến thời điểm thẩm định cho phép thành lập trường đại học, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 500 tỷ đồng.
    Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài: Đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ giáo dục.
    Về cơ sở vật chất, thiết bị: Diện tích đất để xây dựng trường đạt bình quân ít nhất 25 m2/sinh viên tại thời điểm có quy mô đào tạo cao nhất trong kế hoạch phát triển nhà trường; Diện tích xây nhà bình quân ít nhất là 09 m2/sinh viên, trong đó diện tích học tập ít nhất là 06 m2/sinh viên, diện tích nhà ở và sinh hoạt của sinh viên ít nhất là 03 m2/sinh viên; Có đủ số giảng đường, phòng học, phòng chức năng phù hợp và đáp ứng yêu cầu đào tạo theo ngành và phương thức tổ chức đào tạo; Có đủ phòng làm việc, khu hành chính và ban giám hiệu bảo đảm đáp ứng được cơ cấu tổ chức phòng, ban, khoa, bộ môn chuyên môn, bảo đảm diện tích ít nhất là 08 m2/người; Có hội trường, thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học - công nghệ; Có nhà ăn, các công trình xây dựng phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ sinh hoạt cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; Có khu công trình kỹ thuật, nhà để xe ô tô, xe máy, xe đạp.
    Về chương trình giáo dục: Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.
    Đối với cơ sở giáo dục đại học: Giảng viên ít nhất phải có trình độ thạc sĩ trở lên trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ không ít hơn 50% tổng số giảng viên, trừ những ngành đào tạo đặc thù do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định; Tỷ lệ sinh viên/giảng viên tối đa là 10 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo năng khiếu, 15 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học kỹ thuật và công nghệ, 25 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học xã hội, nhân văn và kinh tế - quản trị kinh doanh; Cơ sở giáo dục phải có đủ số lượng giảng viên cơ hữu để đảm nhận ít nhất 60% khối lượng chương trình của mỗi ngành đào tạo; Giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài phải có kinh nghiệm giảng dạy đại học trong cùng lĩnh vực giảng dạy trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này; Giảng viên là người bản ngữ nước ngoài dạy kỹ năng ngoại ngữ tại cơ sở giáo dục đại học phải có bằng đại học trở lên và có chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ phù hợp.
    Để thành lập trường trung học cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập và thủ tục cho phép hoạt động giáo dục. 

Tham khảo thư tư vấn tương tự:

Tham khảo thư tư vấn liên quan:

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

Thành lập trương mầm non có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

Thành lập trung tâm đào tạo tiếng Nhật và trung tâm tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nhật bản.

Tư vấn thành lập và hoạt động trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Thành lập trường đào tạo nghề sửa chữa ô tô có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập trường đào tạo nghề điều dưởng có vốn đầu tư nước ngoài

    Trên đây là một số nội dung chia sẽ kiến thức kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH IPIC. Nếu quý khách hàng cần tư vấn chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trân trọng!
Ls. Nguyễn Trinh Đức

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.