Thành lập trường đào tạo nghề sửa chữa ô tô có vốn đầu tư nước ngoài

07 /122017

Thành lập trường đào tạo nghề sửa chữa ô tô có vốn đầu tư nước ngoài

Thư tư vấn:24102017/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn thành lập Trung tâm dạy nghề sửa ô tô có vốn đầu tư nước ngoài

__________________________________________________________________________
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2017
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: duc.lawyer@ipic.vn    – Hotline: 0936342668
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Kính gửi:    
Địa chỉ :    
Điện thoại :    
Email:    
Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________
Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập và xin Giấy phep hoạt động thành lập Trung tâm dạy nghề sửa ô tô có vốn đầu tư nước ngoài và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
(1)    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
(2)    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thành lập và xin cấp Giấy phép hoạt động Trung tâm dạy nghề sửa ô tô có vốn đầu tư nước ngoài;
(3)    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện trình tự thủ tục nói trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 / 11 /2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 /11 /2014;
(3)    Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014;
(4)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO;
(5)    Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
(6)    Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015;
(7)    Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015;
(8)    Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016
(9)    Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012;
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách  hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
3.1.    Đăng ký đầu tư.
3.1.1. Điều kiện chung đối với lĩnh vực đầu tư thành lập trung tâm dạy nghề
Đối với nhu cầu thành lập trường dạy nghề có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Tại Việt Nam.
-    Theo Biểu mẫu cam kết dịch vụ (mục 29 Giáo dục bậc cao (CPC 923) Dịch vụ giáo dục trung học mang tính kỹ thuật và hướng nghiệp (CPC 92230). Bao gồm hoạt động: Dạy nghề.) trong WTO của Việt Nam thì hiện nay, Việt Nam đã mở cửa dịch vụ Giáo dục. Do đó có thể đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên đối với phân ngành giáo dục này thì chương trình đào tạo phải được Bộ giáo dục và Đạo tại Việt Nam phê chuẩn.
-    Theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 20, khoản 4 Điều 21 Nghị định 73/2012/NĐ-CP thì nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư trực tiếp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp dưới hình thức cơ sở giáo dục 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Do đó việc nhà đầu tư muốn thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là hoàn toàn được phép theo quy định của pháp luật.
Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá năm mươi năm, tính từ ngày cho phép thành lập. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn, nhưng không quá bảy mươi năm.
Ngoài ra, dự án đầu tư thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài còn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
-    Có dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
-    Có đề án tiền khả thi thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
-    Có quỹ đất tại địa phương để giao hoặc cho nhà đầu tư thuê hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có theo quy định;
-    Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo mức quy định.
Việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy trình sau đây:
a)    Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
b)    Thành lập doanh nghiệp;
c)    Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
d)    Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
3.1.2.    Điều kiện về vốn đầu tư
a)    Dự án đầu tư thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 60 triệu đồng/người học (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng người học quy đổi toàn phần thời gian tính tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.
b)    Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mục a nêu trên.
3.1.3.    Địa điểm thực hiện dự án
Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 
Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2.
3.2.    Thành lập doanh nghiệp
3.2.1.    Loại hình doanh nghiệp
Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập tổ chức kinh tế như: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần…Pháp luật không hạn chế về loại hình doanh nghiệp đối với tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài thành lập.
3.2.2.    Lĩnh vực kinh doanh
Theo Điều 6 – Luật đầu tư năm 2014 và phụ lục số 1, phụ lục số 2 ban hành kèm theo Luật đầu tư năm 2014, cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO thì ngành nghề kinh doanh dịch vụ giáo dục không thuộc nghề cấm, hạn chế kinh doanh. 
Vì vậy, Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập tổ chức kinh tế kinh doanh trong lĩnh vực nêu trên. Tuy nhiên, ngành nghề chỉ được phép kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện.
3.2.3. Vốn kinh doanh: phù hợp với điều kiện đầu tư về vốn đã trình bày tại mục 3.1.2 về điều kiện về vốn đầu tư.
3.3.    Thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
3.3.1. Điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
3.3.1.1.  Điều kiện về cơ sở vật chất
-    Diện tích đất để xây dựng đạt bình quân ít 04 m2/người học đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tính tại thời điểm có quy mô đào tạo cao nhất trong kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
-    Có đủ số phòng học, hội trường, phù hợp với quy mô đào tạo;
-    Có đủ phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ, bảo đảm đáp ứng cơ cấu tổ chức phòng, ban, bộ môn chuyên môn, bảo đảm diện tích ít nhất là 04 m2/người đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 06 m2/người đối với trường trung cấp, 08 m2/người đối với trường cao đẳng;
-    Có thư viện, cơ sở thực hành, thực tập, phòng thí nghiệm, xưởng trường, trại trường, vườn thí nghiệm phù hợp với từng chuyên ngành, nghề đào tạo;
-    Có khu ký túc xá, câu lạc bộ, nhà ăn, các công trình kỹ thuật, y tế, công trình phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa và khu vệ sinh phục vụ cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường;
-    Có trang thiết bị dạy học, máy móc, phương tiện đào tạo phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng chuyên ngành, nghề cụ thể;
-    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động từ 20 năm trở lên tại Việt Nam phải có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý về việc giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Giai đoạn đầu tư tối đa là 05 năm, các cơ sở này phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất cần thiết, ổn định để triển khai đào tạo, giảng dạy và phải bảo đảm việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo đúng tiến độ của dự án;
-    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động dưới 20 năm không phải xây dựng cơ sở vật chất riêng, nhưng phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê trường, lớp, nhà xưởng, các diện tích phụ phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là 05 năm.
Lưu ý: Trung tâm phải đáp ứng các điều kiện về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thành lập và trong suốt quá trình hoạt động.
3.3.1.2. Chương trình đào tạo
-    Chương trình đào tạo thực hiện tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;
-    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo của Việt Nam; chương trình đào tạo của nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định;
-    Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định các môn học bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam theo học các chương trình đào tạo của nước ngoài trong các trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.
3.3.1.3. Đội ngũ nhà giáo
-    Tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học không ít hơn 15% tổng số nhà giáo của trường trung cấp, trường cao đẳng;
-    Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có đủ số lượng nhà giáo cơ hữu để đảm nhận ít nhất 60% khối lượng chương trình của mỗi chuyên ngành, nghề đào tạo;
-    Nhà giáo giảng dạy tại các chương trình liên kết đào tạo ít nhất phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Điều 54 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương;
-    Nhà giáo là người nước ngoài giảng dạy tại các chương trình liên kết đào tạo ít nhất phải có 05 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực giảng dạy;
-    Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo, trong đó:
•    Tỷ lệ học sinh, sinh viên/nhà giáo tối đa là 25 học sinh, sinh viên/nhà giáo đối với các chuyên ngành hoặc nghề thuộc lĩnh vực nhân văn, kinh tế và dịch vụ; 20 học sinh, sinh viên/nhà giáo đối với các chuyên ngành hoặc nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ; 15 học sinh, sinh viên/nhà giáo đối với các chuyên ngành hoặc nghề yêu cầu về năng khiếu của người học;
•    Có số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận ít nhất 60% khối lượng chương trình của mỗi ngành, nghề liên kết đào tạo.
3.3.1.4.Nhân viên
-    Đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu phục vụ cho công tác hành chính, học vụ.
3.3.2.    Trình tự, thủ tục thực hiện
3.3.2.1.Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề
-    Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
-    Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung.
-    Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời.
-    Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
-    Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định, các cấp có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 6 Điều 18 của Luật Giáo dục nghề nghiệp xem xét, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
-    Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
3.3.2.2. Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
-    Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của cơ sở. Trường hợp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại phân hiệu, địa điểm đào tạo khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính thì gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt phân hiệu, địa điểm đào tạo khác của cơ sở;
-    Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
-    Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp về Tổng cục Dạy nghề để theo dõi, quản lý.
IV.DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc: 
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp và thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài;
-    Soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp;
-    Soạn thảo hồ sơ thành lập và đăng ký hoạt động của trung tâm dạy nghề;
-    Đại diện Quý khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp, hồ sơ thành lập và đăng ký hoạt động của trung tâm dạy nghề.
4.2.    Thực hiện trình tự thủ tục:
Bước 1: Thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh;
Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh;
Bước 3: Thực hiện thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề;
Bước 4: Thực hiện thủ tục xin đăng ký hoạt động trung tâm dạy nghề;
Lưu ý: Nếu nhà đầu tư xin Ủy ban Nhân dân tỉnh giao đất và xây dựng mới cơ sở vật chất (không thuê cơ sở vật chất), thì phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận giao đất trước khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.
4.3.    Soạn thảo Hồ sơ:
4.3.1.    Đối với Hồ sơ đăng ký đầu tư
-    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
-    Quyết định đầu tư dự án và thành lập kinh tế;
-    Đề xuất dự án đầu tư;
-    Bản thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
-    Văn bản ủy quyền cho IPIC.
4.3.2.    Đối với Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
-    Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
-    Dự thảo Điều lệ Công ty;
-    Danh sách người đại diện theo ủy quyền;
-    Quyết định góp vốn thành lập công ty và cử người đại diện vốn góp;
-    Đăng ký mẫu dấu;
-    Văn bản ủy quyền cho IPIC.
4.3.3.    Đối với Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề
-    Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
-    Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
-    Thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định pháp luật ;
-    Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng;
-    Văn bản ủy quyền cho IPIC;
4.3.4.    Đối với Hồ sơ xin đăng ký hoạt động của trung tâm dạy nghề
-    Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
-    Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
-    quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
-    Văn bản ủy quyền cho IPIC;
4.4.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
4.4.1.    Hồ sơ đăng ký đầu tư
-    Tờ khai theo mẫu IPIC;
-    Chứng nhận đăng ký thành lập của tổ chức đầu tư: bản hợp pháp hóa lãnh sự, bản dịch;
-    Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư dịch công chứng;
-    Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế đầu tư: bản sao
-    Xác nhận số dư tài khoản: bản dịch công chứng;
-    Hợp đồng thuê địa điểm thực hiện dự án.
4.4.2.     Hồ sơ thành lập doanh nghiệp:
-    Chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đầu tư: bản hợp pháp hóa lãnh sự, bản dịch;
-    Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức được thành lập: bản sao;
-    Hộ chiếu của người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: bản sao;
-    Điều lệ của tổ chức đầu tư: bản hợp pháp hóa lãnh sự, bản dịch;
4.4.3.    Đối với Hồ sơ thành lập và đăng ký hoạt động của Trung tâm dạy nghề;
-    Chương trình đào tạo; 
-    Bảng kê cơ sở vật chất;
-    Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo, nhân viên và bản sao bằng cấp, tài liệu đính kèm;
-    Thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất (nếu có)  và các giấy tờ pháp lý liên quan;
-    Tài liệu chứng minh năng lực tài chính.
4.5.    Thời gian thực hiện:
a)    Soạn thảo hồ sơ Bước 1 tại mục 4.2 trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
b)    Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;
c)    Soạn thảo hồ sơ Bước 2 tại mục 4.2 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
d)    Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp là 3 ngày làm việc;
e)    Soạn thảo hồ sơ Bước 3, Bước 4  tại mục 4.2 trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
f)    Thời gian thực hiện thủ tục thành lập Trung tâm dạy nghề là 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ;
g)    Thời gian thực hiện đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ;
Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Lưu ý: Khoản phí dịch vụ trên không bao gồm thuế VAT (10%); chi phí dịch thuật, công chứng (nếu có).
Trên đây là tư vấn và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng cảm ơn !
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Giám đốc

NGUYỄN TRINH ĐỨC

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.