Thành lập trường đào tạo nghề điều dưởng có vốn đầu tư nước ngoài

07 /122017

Thành lập trường đào tạo nghề điều dưởng có vốn đầu tư nước ngoài

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Thư tư vấn: 24102017/ Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập trường đào tạo nghề điều dưỡng 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

___________________________________________________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội

Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886

Email: duc.lawyer@ipic.vn    – Hotline: 0936342668

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Kính gửi:...............................................

Gửi bằng thư điện tử

___________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

          Qua trao đổi trực tiếp với Quý khách hàng, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu Tư vấn thành lập trường đào tạo nghề điều dưỡng 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. IPIC trân trọng gửi tới Quý khách hàng đề xuất dịch vụ tư vấn sau:

YÊU CẦU TƯ VẤN
Thành lập trường đào tạo nghề điều dưỡng 100 % vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết các dịch vụ trên.
CĂN CỨ PHÁP LÝ:
Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO;
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014;
Nghị định 48/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
Thông tư 23/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
Các văn bản pháp lý có liên quan khác.
Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

3.1     Trình tự thực hiện:

Thành lập trường đào tạo nghề điều dưỡng 100 % vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện qua 03 bước:

Bước 1: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 3: Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

3.2     Điều kiện về ngành nghề đăng ký đầu tư

CPC 92230 trong cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO, Việt Nam không hạn chế về hợp tác đầu tư lĩnh vực giáo dục. Do đó, Việt Nam cho phép thành lập cơ sở đào tạo 100% vốn đầu tư nước ngoài;

Về lĩnh vực đầu tư, giáo dục là lĩnh vực đầu tư có điều kiện, theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã gia nhập WTO được phép đầu tư thành lập trường đào tạo nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và phải đáp ứng các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật.

3.3     Điều kiện về vốn đầu tư:

Dự án đầu tư thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 60 triệu đồng/người học (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng người học quy đổi toàn phần thời gian tính tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất;
Dự án đầu tư thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; dự án đầu tư xin mở phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 100 triệu đồng/người học (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 100 tỷ đồng;
Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 16 Nghị định 48/2015/NĐ-CP.
3.4     Điều kiện về điều kiện cơ sở vật chất:

Diện tích đất để xây dựng đạt bình quân ít nhất là 25 m2/người học đối với trường trung cấp, trường cao đẳng và 04 m2/người học đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tính tại thời điểm có quy mô đào tạo cao nhất trong kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Có đủ số phòng học, hội trường, phù hợp với quy mô đào tạo;
Có đủ phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ, bảo đảm đáp ứng cơ cấu tổ chức phòng, ban, bộ môn chuyên môn, bảo đảm diện tích ít nhất là 04 m2/người đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 06 m2/người đối với trường trung cấp, 08 m2/người đối với trường cao đẳng;
Có thư viện, cơ sở thực hành, thực tập, phòng thí nghiệm, xưởng trường, trại trường, vườn thí nghiệm phù hợp với từng chuyên ngành, nghề đào tạo;
Có khu ký túc xá, câu lạc bộ, nhà ăn, các công trình kỹ thuật, y tế, công trình phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa và khu vệ sinh phục vụ cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường;
Có trang thiết bị dạy học, máy móc, phương tiện đào tạo phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng chuyên ngành, nghề cụ thể;
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động từ 20 năm trở lên tại Việt Nam phải có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý về việc giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Giai đoạn đầu tư tối đa là 05 năm, các cơ sở này phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất cần thiết, ổn định để triển khai đào tạo, giảng dạy và phải bảo đảm việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo đúng tiến độ của dự án;
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động dưới 20 năm không phải xây dựng cơ sở vật chất riêng, nhưng phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê trường, lớp, nhà xưởng, các diện tích phụ phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là 05 năm.
3.5    Điều kiện về chương trình đào tạo:

-        Chương trình đào tạo thực hiện tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

-        Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo của Việt Nam; chương trình đào tạo của nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định;

-        Chương trình đào tạo phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phê chuẩn;

3.6    Điều kiện đối với nhân sự:

Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;
Nhà giáo dạy lý thuyết chuyên môn trình độ trung cấp phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; nhà giáo dạy thực hành trình độ trung cấp phải có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ trung cấp.
Nhà giáo dạy lý thuyết chuyên môn trình độ cao đẳng phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; nhà giáo dạy thực hành trình độ cao đẳng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng.
Nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng phải đạt chuẩn của nhà giáo dạy lý thuyết và chuẩn của nhà giáo dạy thực hành theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 54 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014;
Tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học không ít hơn 15% tổng số nhà giáo của trường trung cấp, trường cao đẳng;
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có đủ số lượng nhà giáo cơ hữu để đảm nhận ít nhất 65% khối lượng chương trình của mỗi chuyên ngành, nghề đào tạo.
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo, trong đó: Tỷ lệ học sinh, sinh viên/nhà giáo tối đa là 25 học sinh, sinh viên/nhà giáo đối với các chuyên ngành hoặc nghề thuộc lĩnh vực nhân văn, kinh tế và dịch vụ; 20 học sinh, sinh viên/nhà giáo đối với các chuyên ngành hoặc nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ; 15 học sinh, sinh viên/nhà giáo đối với các chuyên ngành hoặc nghề yêu cầu về năng khiếu của người học;
Giáo viên nước ngoài làm việc tại cơ sở đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm giảng dạy trong cùng lĩnh vực giảng dạy;
3.7     Về thời hạn hoạt động:

Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày cho phép thành lập. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn, nhưng không quá 70 năm.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
Phạm vi công việc
Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thành lập trường đào tạo nghề điều dưỡng 100 % vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Soạn thảo hồ sơ xin Quyết định cho phép thành lập trường đào tạo nghề điều dưỡng 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Soạn thảo Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động trường đào tạo nghề điều dưỡng 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; xin Quyết định cho phép thành lập; Giấy phép hoạt động trường đào tạo nghề điều dưỡng 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
Thực hiện trình tự thủ tục
Trình tự thủ tục:
Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp xin Quyết định cho phép thành lập trường đào tạo nghề điều dưỡng 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Bước 4: Tiến hành nộp hồ sơ và xin cấp Giấy phép hoạt động trường đào tạo nghề điều dưỡng 100 % vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Soạn thảo Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
Văn bản đề nghị thực hiện Dự án đầu tư;
Đề xuất thực hiện dự án đầu tư;
Đề án tiền khả thi thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
Bản giải trình đáp các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;
Giấy ủy quyền cho IPIC thực hiện thủ tục trên;
Soạn thảo Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
Điều lệ Công ty;
Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);
Danh sách đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp/ cổ phần (trường hợp thành viên góp vốn là tổ chức);
Giấy ủy quyền cho IPIC thực hiện thủ tục trên;
Soạn thảo hồ sơ xin cấp xin Quyết định cho phép thành lập trường đào tạo nghề điều dưỡng 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan.
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất;
Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính;
Soạn thảo Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động trường đào tạo nghề điều dưỡng 100 % vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:
Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ;
Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và kèm theo các giấy tờ chứng minh;
Giấy ủy quyền cho IPIC.
Và các tài liệu khác nếu có
Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
Đối với Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
Giấy phép thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức (bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng);
Điều lệ của nhà đầu tư là tổ chức  (bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng);
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (dịch công chứng);
Bản xác nhận số dư tài khoản có số dư tương đương hoặc lớn hơn số vốn góp của nhà đầu tư (dịch công chứng);
Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất nếu có) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn.
Lưu ý: Các tài liệu dịch công chứng quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi mỗi lọi 03 bản.
Đối với Hồ sơ xin Quyết định cho phép thành lập và cấp Giấy phép hoạt động trường đào tạo nghề điều dưỡng 100 % vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:
a.       Hồ sơ nhân sự:

Danh sách Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, trưởng các phòng, ban, kế toán trưởng, giáo viên, nhân viên và hợp đồng lao động được ký kết giữa Trường với từng người. Lưu ý gửi kèm hồ sơ cá nhân của những người này;
Sơ yếu lý lịch có chứng thực hợp lệ/phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và (hoặc) văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (đối với người lao động là người nước ngoài);
Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/ hộ chiếu hợp pháp;
Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;
Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ có liên quan (Do nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự; được dịch sang tiếng Việt Nam, bản dịch và bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam);
Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (đối với người lao động là người nước ngoài).
b.       Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính.

c.       Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;

d.      Quy chế đào tạo.

e.       Quy mô đào tạo dự kiến khi thành lập Trường (tổng số trẻ, số trẻ theo từng độ tuổi;

g.       Các quy định về học phí và các loại phí liên quan (phí phát triển trường,…).

h.       Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình đào tạo (nếu có).

i.        Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn.

k.       Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất.

l.  Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định:

Xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng (Đối với NĐT là cá nhân và pháp nhân mới thành lập chưa có báo cáo tài chính);
Báo cáo tài chính 2 năm liền kề trước năm lập dự án đã được kiểm toán độc lập, quyết định phân bổ nguồn vốn để thực hiện dự án của NĐT (Đối với nhà đầu tư là pháp nhân).
m. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Nhà đầu tư là tổ chức cần nộp bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương khác;

n.  Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.

Thời gian và chi phí thực hiện
Thời gian thực hiện:
Soạn thảo hồ sơ từng bước theo quy định tại mục 4.2 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3;
Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;
Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;
Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy phép thành lập trường đào tạo là 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy phép hoạt động đào tạo là 32 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
Phí dịch vụ và phương thức thanh toán.
Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

IPIC

Giám đốc

(Đã ký)

NGUYỄN TRINH ĐỨC

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.