Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841-845, CPC 849)

26 /122019

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841-845, CPC 849)

Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết WTO của Việt Nam khi thực hiện đầu tư, thành lập công ty tại Việt Nam. Các bài viết trước trước đây liên quan lĩnh vực này của cơ quan nhà nước, các công ty Luật đã lỗi thời do việc thay đổi các quy định của pháp luật, hoặc chưa đầy đủ. Chính vì thế Công ty Luật IPIC đã thực hiện hệ thống lại chi tiết cam kết WTO của Việt Nam về các lĩnh vực đầu tư và quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn áp dụng tại Việt Nam đến thời điểm năm 2020.

Dưới đây là nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841-845, CPC 849)

1. Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841-845, CPC 849).
Theo cam kết WTO của Việt Nam nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam để hoạt động kinh doanh dịch vụ Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841-845, CPC 849). 
Trong thời gian hai (02) năm đầu kể từ ngày gia nhập WTO (Ngày 11/1/2007) các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hiện thời hạn hạn chế đã hết nên điều kiện này không còn áp dụng.
Sau 3 năm kể từ khi gia nhập (Ngày 11/1/2007), cho phép thành lập chi nhánh.

Tham khảo bài viết liên quan:

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841-845, CPC 849).

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ tư vấn kỷ thuật đồng bộ (CPC 8673).

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến dịch vụ Kiến trúc CPC 8671.

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674).

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ tư vấn kỷ thuật (CPC 8672)

2. Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841-845, CPC 849) được hiểu.
841. Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng máy tính
8410 84100. Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng máy tính Dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc lắp đặt phần cứng máy tính (thiết bị phần cứng) và mạng máy tính. 
842. Dịch vụ thực hiện phần mềm
Tất cả các dịch vụ có bao gồm dịch vụ tư vấn, phát triển và thực hiện phần mềm. Thuật ngữ “phần mềm” có thể được định nghĩa là tập hợp các chỉ lệnh cần thiết để khiến các máy tính hoạt động và trao đổi thông tin được cho nhau. Có thể phát triển nhiều chương trình
khác nhau để phục vụ cho các ứng dụng cụ thể (phần mềm ứng dụng) và khách hàng có thể lựa chọn sử dụng phần mềm sử dụng được ngay (phần mềm trọn gói), phát triển các phần mềm cụ thể theo các yêu cầu đặc biệt (phần mềm theo yêu cầu khách hàng) hoặc kết hợp cả hai. 
8421 84210. Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống
Dịch vụ chung trước giai đoạn phát triển hệ thống và ứng dụng xử lý dữ liệu. Có thể là dịch vụ quản lý, dịch vụ đặt kế hoạch dự án, v.v.
8422 84220. Dịch vụ phân tích hệ thống
Dịch vụ phân tích, bao gồm phân tích nhu cầu của khách hàng, xác định đặc tính chức năng và thiết lập nhóm. Cũng bao gồm quản lý dự án, phối hợp và tích hợp kỹ thuật và xác định cấu trúc của hệ thống.
8423 84230. Dịch vụ thiết kế hệ thống
Dịch vụ thiết kế bao gồm giải pháp kỹ thuật liên quan tới phương pháp luận, bảo đảm chất lượng, lựa chọn gói phần mềm thiết bị hoặc công nghệ mới, v.v..
8424 84240 . Dịch vụ lập trình
Dịch vụ lập trình bao gồm giai đoạn thực hiện, ví dụ viết và giải mã chương trình, tiến hành kiểm tra và sắp xếp dữ liệu.
8425- 84250. Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống 
Dịch vụ bảo dưỡng bao gồm dịch vụ tư vấn và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm phần mềm đang được sử dụng, viết lại hoặc thay đổi các chương trình hoặc hệ thống hiện có và cập nhật các tài liệu phần mềm và tài liệu hướng dẫn. Bao gồm cả các công việc chuyên môn như chuyển đổi.
843. Dịch vụ xử lý dữ liệu
8431 84310. Dịch vụ chuẩn bị đầu vào 
Dịch vụ ghi dữ liệu như đục lỗ, quét bằng phương tiện quang học hoặc các phương thức nhập dữ liệu khác.
8432 84320. Dịch vụ xử lý dữ liệu và sắp xếp theo bảng
Các dịch vụ như xử lý dữ liệu và dịch vụ sắp xếp dữ liệu theo bảng, dịch vụ tính toán bằng máy tính và dịch vụ cho thuê máy tính theo giờ.
8433 84330. Dịch vụ cho thuê máy tính theo thời gian Dường như giống với dịch vụ 84320. Chỉ mua thời gian sử dụng máy tính, nếu như mua tại cơ sở của khách hàng thì cũng mua kèm các dịch vụ viễn thông. Dịch vụ xử lý dữ liệu hoặc dịch vụ sắp xếp dữ liệu theo bảng có thể được mua từ một trung tâm dịch vụ. Trong cả hai trường hợp, dịch vụ có thể được xử lý trên cơ sở chia sẻ thời gian. Do vậy, không có sự phân biệt rõ ràng giữa các tiểu mục 84320 và 84330.
8439 84390. Các dịch vụ xử lý dữ liệu khác
Các dịch vụ quản lý toàn bộ hoạt động của các thiết bị của một khách hàng theo hợp đồng; dịch vụ quản lý chất lượng môi trường của phòng máy tính; dịch vụ quản lý việc kết nối các máy tính; dịch vụ quản lý luồng công việc và phân chia công việc của các máy tính.
844. Dịch vụ cơ sở dữ liệu
8440 84400. Dịch vụ cơ sở dữ liệu
Tất cả các dịch vụ được cung cấp chủ yếu từ các cơ sở dữ liệu có cấu trúc thông qua mạng thông tin.
Ngoại trừ: Dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (ví dụ, dịch vụ hoạt động mạng, dịch vụ mạng giá trị gia tăng) được liệt kê tại tiểu mục 7523 (dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin).
Dịch vụ tập hợp dữ liệu bao gồm thu thập thông tin từ các cơ sở dữ liệu được liệt kê tại tiểu mục 96311 (dịch vụ thư viện).
845 Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy tính
8450 84500. Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy tính Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng, máy tính và các thiết bị liên quan.
849. Các dịch vụ máy tính khác
8491 84910. Dịch vụ chuẩn bị dữ liệu
Dịch vụ chuẩn bị dữ liệu cho khách hàng không bao gồm xử lý dữ liệu.
8499 84990. Các dịch vụ máy tính khác
Các dịch vụ liên quan tới máy tính khác, chưa được liệt kê ở nơi khác, ví dụ dịch vụ đào tạo cho nhân viên của khách hàng và các dịch vụ máy tính chuyên môn khác.

Tham khảo tin tức IPIC:

Vấn đề pháp lý và những tranh chấp trong hợp đồng xây dựng thường gặp

Tham nhũng trong lĩnh vực tư có thể bị xử lý hình sự

Đăng ký vốn điều lệ, quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp

Công ty Luật IPIC tư vấn thành công dự án đốt rác phát điện đầu tiên ở Hà Nội của tập đoàn Hitachi Zosen và Tập đoàn T&T
3. Thực tiển đăng ký đầu tư đối với Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841-845, CPC 849).
Thực tiển đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Hà Nội và Thành phố Hồ CHí Minh cũng như một số tỉnh thành khác thì nhà đầu tư cá nhân và pháp nhân đều đăng ký đầu tư và được cấp giấy chứng nhận đầu tư tương đối thuận lợi, tuy nhiên cần lưu ý khi đăng ký nếu vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp lớn hơn 65% thì cần loại trừ dịch vụ xử ký dữ liệu thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu (bao gồm xử lý giao dịch) (CPC 843**) do cam kết đối với loại hình dịch vụ này nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu quá 65% vốn góp.

Tham khảo thư tư vấn liên quan:

Tư vấn về việc đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn về việc thành lập doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Nhật Bản trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, karaoke và hoạt động vui chơi giải trí khác

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng khách sạn tại TP. Hồ Chí Minh (4~5sao) cho nhà đầu tư Nhật Bản.

Tư vấn bổ sung hoạt động cho thuê lại lao động cho công ty có vốn đầu tư từ Nhật Bản

Tư vấn bổ sung ngành nghề nhập khẩu kinh doanh phần mềm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Trên đây là một số nội dung chia sẽ kiến thức kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH IPIC. Nếu quý khách hàng cần tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trân trọng!
Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.