Tư vấn về việc đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài

09 /122019

Tư vấn về việc đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài

Thư tư vấn: 300919/ Letter-Ipic
Consultancy Letter: 300919/Letter-Ipic
V/v: Tư vấn về việc đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài.
Sub: Consulting on investment in the form of Business cooperation contract (BCC) between Vietnamese enterprise and foreign investor.
_______________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019
Hanoi, 30th September 2019

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC / IPIC LAW COMPANY LIMITED
Văn phòng Hà Nội: Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, HN;
Adress: Room 401, No.169 Nguyen Ngoc Vu Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam;
Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh office: No.279 Dien Bien Phu Street, 15 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam;
Tel: (028) 35127666 – Fax: (028) 35127666
ĐT: (04) 7301 8886 / (04) 7302 8886
Email: duc.lawyer@ipic.vn– Hotline: 0936 342 668
Kính gửi
To    :   
Email    :   
Điện thoại
Phone number    :    

Gửi bằng thư điện tử
Sent by electronic mail
_______________________________________________________________________
Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
We would like to express our sincere thanks to your support and interest in our legal consultancy services.
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có nhu cầu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.
Through discussions, we understand that you are having demands of investment in the form of Business cooperation contract (BCC) between Vietnamese enterprise and foreign investor and need our consultancy services and legal support.
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN/ CONSULTANCY REQUIREMENTS
1.    Quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài.
Regulations of law regarding investment in the form of Business cooperation contract (BCC) between Vietnamese enterprise and foreign investor.
2.    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết để thực hiện công việc trên.
Legal process and the necessary dossiers to be prepared to implement the investment procedure mentioned above.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT/ REFERENCE LEGAL DOCUMENTS
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Investment Law No. 67/2014/QH13 dated 26 November 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;/ Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;
(3)    Nghị định 118/2015/NĐ-CP về Hướng dẫn Luật đầu tư;/ Decree no. 118/2015/ND-CP guidelines for some articles of the law on investment.
(4)    Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam./ Decree no. 07/2016/ND-CP detailed regulations on establishment of representative offices or branches of foreign traders in Vietnam under laws on commerce.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN/ OPINIONS OF CONSULTANTS
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
Based on consulting requirements together with reference legal documents, IPIC would like to raise some consulting opinions as follows:
1.    Về hình thức đầu tư BCC/ Regarding the form of BCC investment
Theo quy định của Luật đầu tư số 67/2014/QH13, Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.
Under regarding of Investment Law No. 67/2014/QH13, Business cooperation contract means a contract between investors for business cooperation and distribution of profits, products without establishment of a new business organization.
2.    Về nội dung của hợp đồng BCC/ Regarding the Contents of a business cooperation contract
2.1    Hợp đồng BCC gồm những nội dung chủ yếu sau đây:/A business cooperation contract shall contain:
a)    Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;/Names, addresses, authorized representatives of parties to the contract; business address or project address;
b)    Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;/Objectives and scope of business;
c)    Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;/Contributions by parties to the contract and distribution of profits;
d)    Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;/Schedule and duration of the contract;
e)    đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;/Rights and obligations of parties to the contract;
f)    Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;/Adjustment, transfer, termination of contracts;
g)    Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp./ Responsibilities for breaches of contract; method of dispute settlement.
2.2    Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. /During the execution of a business cooperation contract, parties may reach an agreement on using assets derived from the business cooperation to establish a company in accordance with regulations of law on companies.
2.3    Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật. /Parties to a business cooperation contract may reach other agreements that do not contravene law.
-    a prior consent of the relevant Minister for establishment of the representative office.
3.    Về quy trình thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài./ Regarding to implementation process of Business cooperation contract (BCC) between Vietnamese enterprise and foreign investor.
Theo thông tin mà Quý khách hàng cung cấp, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài (Bên A) đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức hợp đồng BCC với doanh nghiệp trong nước (Bên B) để thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, mua bán, xử lý, tái chế thiết bị linh kiện và thiết bị điện, điện tử (Bên A có nhu cầu thành lập chi nhánh tại Việt Nam) thì thực hiện theo trình tự thủ tục sau:/ According to information provided by customers, in case foreign investors (Party A) invest in Vietnam in the form of BCC contracts with domestic enterprises (Party B) to conduct related business activities In the fields of business, trading, processing and recycling of electrical and electronic equipment and components (Party A wishing to establish a branch in Vietnam), the following procedures shall be followed:
Bước 1: Ký kết hợp đồng BCC/ 
Step 1: Signed a BCC contract
Bước 2: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư;/ 
Step 2: Performing the procedures on issuance of investment registration certificate at Ministry of Planning and Investment;

3.    TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CUNG CẤP/ FOR DOCUMENTS PROVIDED BY CLIENTS 
Chúng tôi sẽ gửi chi tiết danh mục tài liệu sau khi nhận được sự chấp thuận dịch vụ của quý khách hàng!
After we receive your approval to use our legal service, we will send you a list of documents!
    Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    We would like to send you above contents as IPIC preliminary consultancy and service proposals related to your consultancy requirements for your review and decision. If you have any inquiries, pleases not hesitate to contact us.
    Trân trọng!
    Sincerely yours!
    CÔNG TY TNHH IPIC / IPIC LAW CO.,LTD
    Giám đốc / Director 

    Nguyễn Trinh Đức/ Nguyen Trinh Duc


 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (04) 7301.8886 - (04) 7302.8886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.