Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ tư vấn kỷ thuật đồng bộ (CPC 8673)

26 /122019

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ tư vấn kỷ thuật đồng bộ (CPC 8673)

Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết WTO của Việt Nam khi thực hiện đầu tư, thành lập công ty tại Việt Nam. Các bài viết trước trước đây liên quan lĩnh vực này của cơ quan nhà nước, các công ty Luật đã lỗi thời do việc thay đổi các quy định của pháp luật, hoặc chưa đầy đủ. Chính vì thế Công ty Luật IPIC đã thực hiện hệ thống lại chi tiết cam kết WTO của Việt Nam về các lĩnh vực đầu tư và quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn áp dụng tại Việt Nam đến thời điểm năm 2020.

Dưới đây là nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673).

1. Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673)

Theo cam kết dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO thì điều kiện nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam phải là Pháp Nhân của một thành viên WTO. Thời gian hai (02) năm đầu kể từ ngày gia nhập WTO (Ngày 11/1/2007) các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hiện thời hạn hạn chế đã hết nên điều kiện này không còn áp dụng.

Tham khảo bài viết liên quan:

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841-845, CPC 849).

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ tư vấn kỷ thuật đồng bộ (CPC 8673).

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến dịch vụ Kiến trúc CPC 8671.

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674)

2. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673)

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ

 86731. Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khóa trao tay về cơ sở hạ tầng giao thông Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh cho việc xây dựng các dự án chìa khóa trao tay về cơ sở hạ tầng giao thông. Các dịch vụ này bao gồm lập kế hoạch và nghiên cứu trước khi đầu tư, thiết kế sơ bộ và thiết kế hoàn chỉnh, ước tính chi phí, lập kế hoạch xây dựng, kiểm tra và chấp nhận công việc theo hợp đồng cũng như các dịch vụ kỹ thuật như lựa chọn và đào tạo nhân sự và cung cấp các sổ tay hướng dẫn về hoạt động và bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật khác cung cấp cho khách hàng, là một phần của gói dịch vụ tổng hợp cho dự án khìa khóa trao tay.

 86732. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ và quản lý dự án cho các dự án chìa khóa trao tay về công trình cung cấp nước và vệ sinh Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh cho các dự

án chìa khóa trao tay về công trình cung cấp nước và vệ sinh. Các dịch vụ này bao gồm lập kế hoạch và nghiên cứu trước khi đầu tư, thiết kế sơ bộ và thiết kế hoàn chỉnh, ước tính chi phí, lập kế hoạch xây dựng, kiểm tra và chấp nhận công việc theo hợp đồng cũng như các dịch vụ kỹ thuật như lựa chọn và đào tạo nhân sự và cung cấp các sổ tay hướng dẫn về hoạt động và bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật khác cung cấp cho khách hàng, là một phần của gói dịch vụ tổng hợp cho dự án khìa khóa trao tay.

 86733. Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho việc xây dựng các

dự án chìa khóa trao tay trong lĩnh vực chế tạo Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh cho việc xây dựng các dự án chìa khóa trao tay trong lĩnh vực chế tạo. Các dịch vụ này bao gồm lập kế hoạch và nghiên cứu trước khi đầu tư để giải quyết các vấn đề như tích hợp các hoạt động,

lựa chọn địa điểm, các yêu cầu về kiểm soát ô nhiễm và chất thải, các yêu cầu về vốn; tất cả các dịch vụ thiết kế cần thiết về cấu trúc, cơ khí và điện; các dịch vụ thiết kế kỹ thuệ về quá trình sản xuất, bao gồm các biểu đồ về luồng của các quá trình, bản vẽ về sơ đồ chung của mặt bằng và bố trí nhà máy, các đặc tính của nhà máy và thiết bị; các yêu cầu kỹ thuật trong đấu thầu; kế hoạch xây dựng, kiểm tra và chấp nhận công việc theo hợp đồng cũng như các dịch vụ kỹ thuật như lựa chọn và đào tạo nhân sự và cung cấp các sổ tay hướng dẫn về hoạt động và bảo dưỡng, hỗ trợ thành lập và các dịch vụ kỹ thuật khác cung cấp cho khách hàng, là một phần của gói dịch vụ tổng hợp cho dự án khìa khóa trao tay.  86739. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khóa trao tay khác Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh cho việc xây dựng các dự án chìa khóa trao tay khác. Các dịch vụ này bao gồm lập kế hoạch và nghiên cứu trước khi  ầu tư, thiết kế sơ bộ và thiết kế hoàn chỉnh, ước tính chi phí, lập kế hoạch xây dựng, kiểm tra và chấp nhận công việc theo hợp đồng cũng như các dịch vụ kỹ thuật như lựa chọn và đào tạo nhân sự và cung cấp các sổ tay hướng dẫn về hoạt động và bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật khác cung cấp cho khách hàng, là một phần của gói dịch vụ tổng hợp cho dự án khìa khóa trao tay.

Tham khảo tin tức IPIC:

Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, mua bán, sát nhập vào doanh nghiệp Việt Nam: Thực tiễn áp dụng.

Chuyển nhượng dự án bất động sản những vấn đề pháp lý cần quan tâm.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nhật bản những vấn đề khác biệt.

Chính sách bảo vệ người tiêu dùng qua vụ việc của Khaisilk.

Chính sách bảo hộ nhà thầu xây dựng trong nước theo pháp luật Việt Nam.

3. Thực tiển đăng ký đầu tư đối với Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673)

Thực tiển đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Hà Nội và Thành phố Hồ CHí Minh cũng như một số tỉnh thành khác thì nhà đầu tư cá nhân và pháp nhân đều đăng ký đầu tư và được cấp giấy chứng nhận đầu tư Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673). Cơ quan cấp phép không yêu cầu điều kiện nhà đầu tư là Pháp nhân của thành viên WTO mới thực hiện được hoạt động đầu tư Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673). Việc áp dụng như trên nó phù hợp với thực tiển hiện nay khi Việt Nam là khuyến khích thu hút đầu tư, đặc biệt lĩnh vực kỷ thuật yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất.

Tham khảo thư tư vấn của IPIC.

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho thuê xe ô tô.

Tư vấn thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài và các vấn đề pháp lý liên quan.

Tư vấn nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần của Doanh nghiệp Việt Nam.

Tư vấn thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội.

Trên đây là một số nội dung chia sẽ kiến thức kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH IPIC. Nếu quý khách hàng cần tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng!

Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.