Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ tư vấn kỷ thuật (CPC 8672)

25 /122019

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ tư vấn kỷ thuật (CPC 8672)

Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết WTO của Việt Nam khi thực hiện đầu tư, thành lập công ty tại Việt Nam. Các bài viết trước trước đây liên quan lĩnh vực này của cơ quan nhà nước, các công ty Luật đã lỗi thời do việc thay đổi các quy định của pháp luật, hoặc chưa đầy đủ. Chính vì thế Công ty Luật IPIC đã thực hiện hệ thống lại chi tiết cam kết WTO của Việt Nam về các lĩnh vực đầu tư và quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn áp dụng tại Việt Nam đến thời điểm năm 2020.

Dưới đây là nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ tư vấn kỷ thuật (CPC 8672).

1. Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ tư vấn kỷ thuật (CPC 8672).

Tham khảo nội dung tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.

Theo cam kết dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO thì điều kiện nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam phải là Pháp Nhân của một thành viên WTO.

Thời gian hai năm đầu kể từ ngày gia nhập WTO (năm 2007) các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hiện thời hạn hạn chế đã hết nên điều kiện này không còn áp dụng.

Tham khảo bài viết có liên quan:

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ tư vấn kỷ thuật đồng bộ (CPC 8673).

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến dịch vụ Kiến trúc CPC 8671.

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674)

2. Giải thích về Dịch vụ tư vấn kỷ thuật (CPC 8672)

Dịch vụ tư vấn kỷ thuật (CPC 8672) thuộc nhóm dịch vụ 867 dịch vụ kiến trúc, tư vấn kỹ thuật và các dịch vụ khác.

Theo biểu CPC thì dịch vụ tư vấn kỷ thật CPC 8672 được miêu tả cụ thể như sau:  86721. Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và khuyến nghị đối với các vấn đề tư vấn kỹ thuật, bao gồm việc thực hiện nghiên cứu tiền khả thi và các nghiên cứu về tác động của dự án. Các ví dụ là: nghiên cứu tác động của địa hình và địa chất tới thiết kế, xây dựng và chi phí của một con đường, đường ống hoặc cơ sở hạ tầng giao thông; nghiên cứu chất lượng hoặc sự phù hợp của vật liệu nhằm sử dụng trong dự án xây dựng và tác động của thiết kế, xây dựng và chi phí của việc sử dụng các vật liệu khác nhau; nghiên cứu tác động môi trường của một dự án; nghiên cứu hiệu quả thu được trong quá trình sản xuất do việc sử dụng các quá trình, công nghệ hoặc bố trí sơ đồ mới. Việc cung cấp các dịch vụ này không nhất thiết phải liên quan tới một dự án xây dựng mà có thể bao gồm, ví dụ như thẩm định các lắp đặt kết cấu, cơ học và điện của tòa nhà, làm chứng của chuyên gia trong quá trình

kiện tụng hoặc hỗ trợ các cơ quan chính phủ trong việc soạn thảo luật pháp, v.v..

86722. Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc xây dựng móng và kết cấu toà nhà Dịch vụ thiết kế kỹ thuật kết cấu cho khung dầm các tòa nhà cư trú và thương mại, công nghiệp và thể chế. Các dịch vụ thiết kế bao gồm một hoặc nhiều hoạt động sau: kế hoạch, tiêu chuẩn và ước tính chi phí sơ bộ để xác định khái niệm về thiết kế đối với tư vấn kỹ thuật; kế hoạch, tiêu chuẩn và ước tính chi phí cuối cùng, bao gồm bản vẽ, tiêu chuẩn liên quan tới vật liệu sẽ được sử dụng, phương pháp lắp đặt, hạn chế về thời gian và các tiêu chí cần thiết để nộp hồ sơ dự thầu, xây dựng và tư vấn về mặt chuyên gia cho khách hang vào thời điểm thông báo thầu và chấp nhận thầu; các dịch vụ trong giai đoạn xây dựng. Ngoại trừ: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho các tòa nhà nếu như chúng là một bộ phận không thể tách rời của dịch vụ kiến trúc kỹ thuật cho các công trình dân dụng hoặc nhà máy sản xuất hoặc thiết bị.

 86723. Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc lắp đặt cơ khí và lắp đặt điện cho các tòa nhà Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc lắp đặt cơ khí và lắp đặt điện cho hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cảnh báo cháy, hệ thống truyền thông và các công việc lắp đặt điện khác cho tất cả các tòa nhà và/hoặc công việc lắp đặt hệ thống sưởi, thông gió, tủ lạnh và lắp đặt cơ khí khác cho tất cả các tòa nhà. Các dịch vụ thiết kế bao gồm một hoặc nhiều các hoạt động sau đây: kế hoạch, tiêu chuẩn và ước tính chi phí sơ bộ để xác định khái niệm thiết kế kỹ thuật; kế hoạch, tiêu chuẩn và ước tính chi phí cuối cùng, bao gồm bản vẽ, tiêu chuẩn liên quan tới vật liệu sẽ được sử dụng, phương pháp lắp đặt, hạn chế về thời gian và các tiêu chí cần thiết để nộp hồ sơ dự thầu, xây dựng và tư vấn về mặt chuyên gia cho khách hàng vào thời điểm thông báo thầu và chấp nhận thầu; các dịch vụ trong giai đoạn xây dựng.

86724. Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho các công trình kỹ thuật dân dụng như cầu và cầu cạn, đập, lưu vực, tường bao, hệ thống tưới tiêu, công trình kiểm soát lũ, đường hầm, đường cao tốc và đường phố, gồm cả giao điểm và các công trình liên quan, cửa cống, kênh đào, và cảng, cấp nước và công trình vệ sinh như hệ thống phân phối, nước, rác thải, các nhà máy xử lý chất thải rắn và chất thải công nghiệp và các dự án kỹ thuật dân sự khác. Các dịch vụ thiết kế bao gồm một hoặc nhiều hoạt động sau đây: kế hoạch, tiêu chuẩn và ước tính chi phí sơ bộ để xác định khái niệm thiết kế kỹ thuật; kế hoạch, tiêu

chuẩn và ước tính chi phí cuối cùng, bao gồm bản vẽ, tiêu chuẩn liên quan tới vật liệu sẽ được sử dụng, phương pháp lắp đặt, hạn chế về thời gian và các tiêu chí cần thiết để nộp hồ sơ dự thầu, xây dựng và tư vấn về mặt chuyên gia cho khách hàng vào thời điểm thông báo thầu và chấp nhận thầu; các dịch vụ trong giai đoạn xây dựng. Bao gồm cả các dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho các tòa nhà nếu như chúng là một bộ phận không thể tách rời của dịch vụ kiến trúc kỹ thuật cho các công trình dân dụng hoặc nhà máy sản xuất hoặc thiết bị.

 86725. Các dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho các quá trình và sản xuất công nghiệp

Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho các quá trình, thủ tục sản xuất và các trang thiết bị. Bao gồm cả các dịch vụ liên quan tới các phương pháp cắt, xử lý và vận chuyển gỗ và bố trí khu vực xử lý gỗ; bố trí khu vực khai mỏ và xây dựng ngầm, lắp đặt toàn bộ bề mặt các nhà máy khai mỏ điện, cơ và dân dụng bao gồm tời, máy nén, trạm bơm, máy tán, băng tải và hệ thống xử lý quặng và rác thải; các thủ tục phục hồi dầu và khí, việc xây dựng, lắp đặt và/hoặc bảo trì các thiết bị khoan, trạm bơm, các thiết bị xử lý và lưu kho và các thiết bị dànkhoan khác; luồng vật liệu, bố trí thiết bị, hệ thống, quá trình xử lý mật liệu, kiểm soát quá trình (có thể tích hợp công nghệ máy tính) cho các nhà máy sản xuất; máy móc, thiết bị đặc biệt và các hệ thống công cụ; và bất kỳ các dịch vụ thiết

kế nào khác cho các thủ tục và thiết bị sản xuất. Các dịch vụ thiết kế bao gồm một hoặc nhiều hoạt động sau đây: kế hoạch, tiêu chuẩn và ước tính chi phí sơ bộ để xác định khái niệm thiết kế kỹ thuật; kế hoạch, tiêu chuẩn và ước tính chi phí cuối cùng, bao gồm bản vẽ, tiêu chuẩn liên quan tới vật liệu sẽ được sử dụng, phương pháp lắp đặt, hạn chế về thời gian và các tiêu chí cần thiết để nộp hồ sơ dự thầu, xây dựng và tư vấn về mặt chuyên gia cho khách hàng vào thời điểm thông báo thầu và chấp nhận thầu; các dịch vụ trong giai đoạn xây dựng. Bao gồm cả các dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho các tòa nhà nếu như chúng là một bộ phận không thể tách rời của dịch vụ kiến trúc kỹ thuật cho các công trình dân dụng hoặc nhà máy sản xuất hoặc thiết bị.

 86726. Các dịch vụ thiết kế kỹ thuật chưa được liệt kê ở nơi khác

Các dịch vụ thiết kế kỹ thuật đặc biệt khác, bao gồm thiết kế âm thanh và thiết kế hệ thống kỹ thuật rung, thiết kế hệ thống kiểm soát giao thông, thiết kế phát triển nguyên mẫu và chi tiết các sản phẩm mới và bất kỳ dịch vụ thiết kế kỹ thuật đặc biệt nào khác. Ngoại trừ: Thiết kế mỹ thuật cho sản phẩm và thiết kế toàn bộ các sản phẩm không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp (ví dụ nội thất) được liệt kê tại tiểu mục 87907 (dịch vụ thiết kế đặc biệt).

 86727. Các dịch vụ kỹ thuật khác trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt Các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong giai đoạn xây dựng để bảo đảm rằng công trình xây dựng tuân thủ thiết kế cuối cùng. Các dịch vụ này được cung cấp cả ở văn phòng và tại thực địa như rà soát các bản vẽ sơ bộ, kiểm tra thực địa định kỳ để xem xét tiến trình và chất lượng công việc, hướng dẫn khách hàng và nhà thầu trong việcchuẩn bị tài liệu hợp đồng và bất kỳ dịch vụ nào khác về cáccâu hỏi kỹ thuật có thể nảy sinh trong quá trình xây dựng.

 86729. Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác

Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật chưa được liệt kê ở các mục khác, bao gồm các dịch vụ tư vấn địa kỹ thuật cung cấp cho các kỹ sư và kiến trúc sư các thông tin cơ bản về bề mặt để thiết kế các dự án khác nhau; dịch vụ tư vấn kỹ thuật về nước ngầm gồm cả việc đánh giá tài nguyên ngầm, nghiên cứu ô nhiễm và quản lý chất lượng; dịch vụ tư vấn kỹ thuật về ăn mòn bao gồm các chương trình kiểm tra, phát hiện và kiểm soát ăn mòn; điều tra việc hư hỏng và các dịch vụ khác đòi hỏi phải có kỹ năng chuyên gia.

Tham khảo tin tức của IPIC:

Công ty Luật IPIC tư vấn thành công dự án đốt rác phát điện đầu tiên ở Hà Nội của tập đoàn Hitachi Zosen và Tập đoàn T&T.

Công ty Luật IPIC tư vấn thành công Giấy phép Nhà Thầu cho Công ty SAMSUNG ENGINEERING tại tổ hợp hóa dầu miền nam.

Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, mua bán, sát nhập vào doanh nghiệp Việt Nam: Thực tiễn áp dụng.

Chuyển nhượng dự án bất động sản những vấn đề pháp lý cần quan tâm.

3. Thực tiển đăng ký đầu tư đối với Dịch vụ tư vấn kỷ thuật (CPC 8672)

Thực tiển đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Hà Nội và Thành phố Hồ CHí Minh cũng như một số tỉnh thành khác thì nhà đầu tư cá nhân và pháp nhân đều đăng ký đầu tư và được cấp giấy chứng nhận đầu tư Dịch vụ tư vấn kỷ thuật (CPC 8672). Cơ quan cấp phép không yêu cầu điều kiện nhà đầu tư là Pháp nhân của thành viên WTO mới thực hiện được hoạt động đầu tư dịch vụ Tư vấn kỷ thuật 8672. Việc áp dụng như trên nó phù hợp với thực tiển hiện nay khi Việt Nam là khuyến khích thu hút đầu tư, đặc biệt lĩnh vực kỷ thuật yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất.

Tham khảo thư tư vấn có liên quan:

Tư vấn bổ sung ngành nghề quảng cáo cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn về việc công ty hoạt động tư vấn du học có được phép đào tạo ngoại ngữ cho Khách hàng tư vấn du học không? 

Thành lập trung tâm đào tạo Tin Học ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc)

Tư vấn thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư Hàn Quốc

Trên đây là một số nội dung chia sẽ kiến thức kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH IPIC. Nếu quý khách hàng cần tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng!

Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.