Tư vấn bổ sung ngành nghề quảng cáo cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

01 /032019

Tư vấn bổ sung ngành nghề quảng cáo cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang quan tâm tới việc bổ sung một ngành nghề quảng cáo trong Giấy phép đầu tư và cần sự tư vấn của chúng tôi về mặt pháp lý liên quan đến những vấn đề này. Sau đây là ý kiến tư vấn sơ bộ của chúng tôi:
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
1.    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc bổ sung một ngành nghề quảng cáo trong Giấy phép đầu tư;
2.    Trình tự, thủ tục pháp lý và hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện các công việc nêu trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU:
1.    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
2.    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
3.    Nghị định Số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp;
4.    Nghị định Số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 về hướng dẫn Luật đầu tư;
5.    Luật quảng cáo Số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 06 năm 2012;
6.    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
    Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
3.1  Về hình thức đầu tư
       Dịch vụ quảng cáo được cam kết trong biểu cam kết dịch vụ WTO mà Việt Nam tham gia (CPC871). Theo cam kết của WTO, Nhà đầu tư nước ngoài không được phép thành lập công ty quảng cáo 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, mà chỉ được phép thành lập công ty liên doanh hoặc hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Số vốn góp để thành lập công ty không bị hạn chế tỷ lệ, mà chỉ cần đáp ứng yêu cầu nhỏ hơn 100%. Như vậy, Nhà đầu tư nước ngoài không bị bắt buộc tỷ lệ vốn góp trong lĩnh vực này. Tuy nhiên theo thông tin mà Quý Khách hàng cung cấp, loại hình Công ty là Công ty TNHH một thành viên(100% vốn đầu tư nước ngoài). Do đó, Nhà đầu tư nước ngoài muốn được phép bổ sung một ngành nghề quảng cáo trong Giấy phép đầu tư trước hết cần phải chuyển đổi loại hình Công ty.
3.2.    Về điều kiện
    Đối tác Việt Nam phải đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp đã đăng ký ngành nghề quảng cáo, có tài liệu chứng minh kinh nghiệm hoạt động dịch vụ này.
3.3    Về lĩnh vực kinh doanh
    Đối với thuốc lá, Pháp luật Việt Nam không cam kết cho pháp các nhà quảng cáo nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quảng cáo sản phẩm này dưới bất kỳ hình thức nào.
    Đối với rượu, Việt Nam cam kết cho phép các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài được quảng cáo sản phẩm này với điều kiện việc quảng cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật trong nước (các quy định này sẽ được áp dụng trên cơ sở nguyên tắc NT( nguyên tắc đối xử quốc gia, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay cấm quảng cáo riệu dưới mọi hình thức) các công ty quảng cáo Việt Nam và công ty quảng cáo nước ngoài). 
3.4    Trình tự, thủ tục
    Để bổ sung một ngành nghề quảng cáo trong Giấy phép đầu tư cần thực hiện theo trình tự thủ tục sau:
    Bước 1: Chuyển đổi loại hình Công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH Hai Thành Viên hoặc Công ty Cổ Phần trong đó có vốn góp của nhà đầu tư Việt Nam, số vốn góp nhà đầu tư Việt Nam không hạn chế tỷ lệ, và vốn góp của nhà đầu tư Nhật bản không hạn chế về tỷ lệ;
    Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung mục tiêu quảng cáo;
    Bước 3: Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung mục tiêu ngành nghề quảng cáo.
IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1 Phạm vi công việc
-    Tư vấn các quy định của pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc bổ sung một ngành nghề quảng cáo trong Giấy phép đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
-    Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
-    Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
4.2 Soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ cần thiết
a, Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:
-    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
-    Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiêp;
-    Điều lệ Công ty;
-    Giấy ủy quyền “IPIC”.
b,  Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:
-    Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
-    Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
-    Quyết định về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư;
-    Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
-    Giải trình;
-    Giấy ủy quyền cho “IPIC”. 
c,   Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
-    Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
-    Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
-    Giấy ủy quyền cho “IPIC”. 
4.3    Giấy tờ, tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
Chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp sau khi quý công ty chấp thuận báo giá dịch vụ cũng như nội dung tư vấn của chúng tôi.
4.4    Thời gian thực hiện
-     Soạn thảo tất cả các hồ sơ có liên quan trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin;
-    Thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình Công ty là 05 ngày làm việc;
-     Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 12 ngày làm việc;
-     Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 5 ngày làm việc;
-     Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
     Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng!
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Giám đốc

Nguyễn Trinh Đức

Tham Khảo

Tư vấn thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư Hàn Quốc

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tư vấn du học và dịch vụ liên quan

Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh khu vui chơi trể em có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm và ngoại ngữ có vốn đầu tư Nhật Bản

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.