TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY DỰNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ HÀN QUỐC

13 /102018

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY DỰNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ HÀN QUỐC

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
1.    Nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng và phân phối bán buôn sản phẩm vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Đồng thời xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty;
2.    Nhà đầu tư mong muốn được tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện thủ tục nêu trên.

II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 /11/2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 /11/2014;
(3)    Luật xây dựng Số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;
(4)    Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
(5)    Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
(6)    Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017của Chính phủ bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/ NĐ-CP;
(7)    Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(8)    Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng ; 
(9)    Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng;
(10)    Hiệp định song phương Việt Nam – Hàn Quốc (VJEPA);
(11)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
    Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
Quý Khách hàng mong muốn thành lập Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng và phân phối bán buôn sản phẩm xây dựng đến thị trường Việt Nam. 
-    Theo quy định pháp luật, các lĩnh vực hoạt động nêu trên mà Quý Khách hàng dự kiến hoạt động kinh doanh không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư hay hạn chế kinh doanh. 
-    Theo cam kết WTO của Việt Nam lĩnh vực thi công xây dựng đã được Việt Nam cam kết mở cửa đầu tư cụ thể gồm ngành nghề Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).
-    Theo cam kết WTO dịch vụ thiết kế (kiến trúc CPC 8671) cũng đã được cam kết mở cửa thị trường mà không có hạn chế nào cho nhà đầu tư nước ngoài.
-    Theo cam kết WTO dịch vụ phân phối bán buôn (Dịch vụ bán buôn (CPC 622, 61111, 6113, 6121) các sản phẩm liên quan đến xây dựng đã có cam kết mở cửa thị trường và không có hạn chế nào cho nhà đầu tư nước ngoài (Quý khách hàng cung cấp mã số HS các sản phẩm mà quý khách hàng dự kiến kinh doanh cho chúng tôi).
    Do vậy, Quý Khách hàng được phép thành lập Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực nêu trên.
*    Lưu ý: Giai đoạn đăng ký đầu tư, và thành lập không cần chứng chỉ hành nghề về Xây Dựng và Thiết kế.
    Từ những căn cứ pháp lý trên nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc thực hiện thủ tục thành lập công ty Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng theo các bước như sau:
    Bước 1: Tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
    Bước 2: Tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
    Bước 3: Tiến hành thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty tại Sở Xây dựng.
IV.    TRÌNH TỰ THỦ TỤC/ SOẠN THẢO HỒ SƠ CẦN THIẾT
4.1.    Bước 1: Tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
-    Soạn thảo hồ sơ
•    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
•    Đề xuất dự án đầu tư;
•    Bản giải trình đáp ứng điều kiện đầu tư;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC.
-    Giấy tờ/ Tài liệu cần cung cấp
•    Bản sao dịch công chứng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng Giấy phép thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
•    Bản sao dịch công chứng một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; xác nhận số dư tài khoản phù hợp số vốn cam kết góp của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
•    Hợp đồng thuê nhà, văn phòng, tài liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng của bên cho thuê.
-    Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư
4.2.    Bước 2: Tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
-    Soạn thảo hồ sơ
•    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
•    Điều lệ Công ty;
•    Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập (đối với Công ty TNHH/ Công ty cổ phần);
•    Giấy đề nghị đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC.
-    Giấy tờ/ Tài liệu cần cung cấp
•    Bản sao dịch công chứng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với chủ sở hữu là cá nhân; bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với chủ sở hữu là tổ chức;
•    Bản sao dịch công chứng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với người đại diện theo pháp luật Công ty.
-    Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư.
4.3.    Bước 3: Tiến hành thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty tại Sở Xây dựng
-    Soạn thảo hồ sơ
•    Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
•    Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức; bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
•    Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện).
•    Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.
-    Giấy tờ/ Tài liệu cần cung cấp
-    Thời gian thực hiện: 35 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên Sở Xây dựng.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục nêu trên, đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan có thểm quyền, nộp hồ sơ và lấy kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    Trân trọng!

    CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Giám đốc
(Đã ký)
Nguyễn Trinh Đức

Tham khảo nội dung liên quan:

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tư vấn du học và dịch vụ liên quan

Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh khu vui chơi trể em có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm và ngoại ngữ có vốn đầu tư Nhật Bản

 
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.