Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm và ngoại ngữ có vốn đầu tư Nhật Bản

13 /102018

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm và ngoại ngữ có vốn đầu tư Nhật Bản

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật Bản, dạy  kỷ năng văn hóa lam việc của Nhật Bản và trung tâm dịch vụ việc làm vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.


II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
(4)    Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/06/2018 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(5)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
III.1    Liên quan đến việc thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật Bản 100% vốn đầu tư Nhật Bản, đào tạo kỷ năng, văn hóa làm việc Nhật Bản.
a.    Về hình thức đầu tư:
-    Đối với dịch vụ đào tạo cụ thể là đào tạo tiếng Nhật Bản hiện nay nhà đầu tư có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Pháp luật cũng như cam kết WTO và các cam kết song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản không có sự hạn chế, hoặc phân biệt nào đối với hình thức đầu tư trên.
b.    Thời hạn hoạt động:
-    Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá năm mươi năm, tính từ ngày cho phép thành lập. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn, nhưng không quá bảy mươi năm.
-    Lưu ý: Thời gian thuê địa điểm mở trung tâm tối thiểu phải là 5 năm.
c.    Điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ:
-    Tên của trung tâm:
Tên của trung tâm phải được sắp xếp theo trật tự sau: Trung tâm giáo dục/đào tạo, chuyên ngành chính, tên riêng.
Lưu ý: Tên trung tâm không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký hoặc tên doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; Tên trung tâm không sử dụng từ và ký hiệu vi phạm truyền thống, lịch sử, văn hóa, đạo đức và phong tục tập quán của Việt Nam.
-    Chứng chỉ, bằng cấp:
Trung tâm phải đăng ký bằng cấp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được thừa nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
-    Học viên:
Học viên học tại trung tâm có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam
-    Vốn điều lệ:
•    Trường hợp có xây dựng trụ sở: Vốn điều lệ tối thiểu là 20 triệu VNĐ/ học viên (Không bao gồm chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.
•    Trường hợp thuê trụ sở: Vốn điều lệ bằng 70% của vốn điều lệ tối thiểu 20 triệu VNĐ/ học viên (Không bao gồm chi phí sử dụng đất).
-    Cơ sở vật chất, thiết bị:
•    Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;
•    Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 1,5 m2/học viên/ca học;
•    Có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;
•    Có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý.
-    Chương trình giáo dục:
Có thể giảng dạy:
•    Chương trình giáo dục Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
•    Chương trình giáo dục nước ngoài theo pháp luật nước ngoài.
Lưu ý: Chương trình giáo dục phải thể hiện mục tiêu giáo dục không xâm hại đến an toàn quốc gia và lợi ích công cộng, không truyền bá tôn giáo, không xuyên tạc lịch sử, không ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa, đạo đức, phong tục tập quán của Việt Nam.
-    Đội ngũ giáo viên:
•    Giáo viên phải có bằng cao đẳng hoặc bằng cấp tương đương, bằng cấp này phải phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.
•    Tỉ lệ học viên trên một giáo viên là 25 học viên/giáo viên.
III.2    Liên quan đến điều kiện hoạt động dịch vụ việc làm của công ty có vốn đầu tư từ Nhật Bản.
-    Theo cam kết WTO của Việt Nam thì dịch vụ việc làm không nằm trong cam kết về dịch vụ của Việt Nam. 
-    Theo quy định của hiệp định tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư của Việt Nam và Nhật Bản năm 2003 thì dịch vụ việc làm không nằm tron biểu cam kết về loại trừ của hiệp định, điều này có nghĩa là điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư Việt Nam như thế nào thì áp dụng đối với nhà đầu tư đến từ Nhật Bản như vậy.
-    Theo quy định của điều 14 bộ luật lao động  thì “Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp”.
Như vậy đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nhật bản muốn hoạt động  dịch vụ việc làm thì phải bổ sung mục tiêu dịch vụ việc làm  vào chứng nhận đầu tư cũng như ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và đồng thời phải có giấy phép hoạt động được cơ quan quản lý nhà nước cấp.
         Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cụ thể như sau: 
-    Điều kiện về địa điểm đặt trụ sở: 
Trụ sở sử dụng hợp pháp, trong trường hợp đi thuê thì hợp đồng thuê phải có 36 tháng, bên cho thuê phải đáp ứng đủ điều kiện về cho thuê (lưu ý thời hạn thuê từ thời điểm nộp hồ sơ còn lại tối thiểu 36 tháng, trong trường hợp không đủ thời hạn thì doanh nghiệp cần phải có phụ lục gia hạn thời hạn thuê đáp ứng điều kiện trên).
-    Điều kiện bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm
Bộ máy chuyên trách tối thiểu phải có 3 lao động có trình độ cao đẵng trở lên. Có hồ sơ về hợp đồng lao động, bản sao công chứng bằng cấp, giấy khám sức khỏe và sơ yếu lý lịch xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
-     Điều kiện về ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ
Doanh nghiệp phải thực hiện việc ký quỹ là 300.000.000 VNĐ (ba trăm triệu đồng Việt Nam) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính. 
Lưu ý: Tiền Ký quỹ của doanh nghiệp doanh nghiệp được hưỡng lãi suất theo thỏa thuận với ngân hàng, đồng thời doanh nghiệp được hoàn lại khi không hoạt động về dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật.
3.2    Phạm vi hoạt động của công ty dịch vụ việc làm:
Theo quy định tại điều 3 nghị định 52/2014/NĐ-CP thì doanh nghiệp dịch vụ việc làm được hoạt động những lĩnh vực sau: 
3.2.1.    Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động, bao gồm:
a)    Tư vấn nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
b)     Tư vấn việc làm cho người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước;
c)     Tư vấn cho người sử dụng lao động tuyển dụng, quản lý lao động; quản trị và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng lao động và phát triển việc làm.
3.2.2.    Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:
a)     Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động;
b)     Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
c)     Cung ứng, giới thiệu lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.
3.2.3.Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.
3.2.4.Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật.
3.2.5.Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.
III.3    Liên quan đến điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu bán buộn.
Về lĩnh vực kinh doanh:
-        Theo cam kết WTO của Việt Nam quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, phân phối bán lẻ đã được Việt Nam cam kết trong biểu dịch vụ WTO, cụ thể dịch vụ phân phối bán buôn, bán lẻ (Dịch vụ bán buôn (CPC 622, 61111, 6113, 6121), Dịch vụ bán lẻ (CPC 631 + 632, 61112, 6113, 6121) hiện không có hạn chế nào cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này. Do vậy, nhà đầu tư được phép thành lập tổ chức kinh tế với vốn đầu tư của bên nước ngoài  chiếm tỷ lệ trên 50% vốn đầu tư kinh doanh lĩnh vực nêu trên.
-    Theo quy định nghị định 09/2018/NĐ-CP khái niệm về nhập khẩu, phân phối bán buôn và phân phối bán lẻ được hiểu như sau: 
    Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
    Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại. Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối.
    Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.
    Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.
-    Theo quy định Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì hoạt động thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối bán buôn không bắt buộc phải xin giấy phép kinh doanh (không bao gồm các sản phẩm cấm hoặc hạn chế kinh doanh).
III.4 Trình tự/ Thủ tục thực hiện các công việc nêu trên
•    Bước 1: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Lưu ý: Do dịch vụ việc làm chưa có trong cam kết nên cần phải xin ý kiến của bộ lao động thương binh xã hỗi khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, do vậy thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư có thể bị kéo dài hơn so với thời gian bình thường.
•    Bước 2: Thực hiện thủ tục Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
•    Bước 3.1. Thực hiện thủ tục cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật Bản;
•    Bước 3.2: Thực hiện thủ tục cấp giấp phép hoạt động dịch vụ việc làm.
Lưu ý: Theo quy định nghị định 86/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2018 thì Trung tâm ngoại ngữ sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư là thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động luôn mà không phải thực hiện thủ tục thành lập trung tâm như theo quy định nghị định 73/2012/NĐ-CP trước đây.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc: 
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật Bản và trung tâm dịch vụ việc làm 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động giáo dục;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ việc làm.
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật Bản, Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ dịch vụ việc làm.
-    Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
-   Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật Bản, Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ dịch vụ việc làm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4.2.    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết
a)    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 •  Đề xuất dự án đầu tư;
 • Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;
 • Giấy ủy quyền cho “IPIC”.

b)    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ Công ty;
 • Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);
 • Giấy ủy quyền cho “IPIC”.

c)    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật Bản:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Các quy định về học phí, lệ phí;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học;
 • Giấy ủy quyền cho “IPIC”.

e.    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ dịch vụ việc làm

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ dịch vụ việc làm;
 • Giấy ủy quyền cho IPIC.

4.3.    Giấy tờ/ Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:
a.    Giấy tờ/ Tài liệu xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) điều lệ của nhà đầu tư là tổ chức (Chỉ áp dụng đối với việc thành lập công ty TNHH một thành viên).
 • Bản sao dịch công chứng báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao dịch công chứng xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);
 • Bản sao (Công chứng) Hợp đồng thuê văn phòng hoặc thỏa thuận nguyên tắc thuê văn phòng.

*    Lưu ý: Hợp đồng thuê phải có thời hạn ít nhất 05 năm.
b.    Giấy tờ/ Tài liệu hoạt động trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật Bản
-    Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;
Hồ sơ nhân sự, bao gồm:

 •     Danh sách nhân sự, bao gồm cả cán bộ, giáo viên giảng dạy;
 •     Sơ yếu lý lịch có chứng thực / phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và/hoặc văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (Đối với người lao động là người nước ngoài);
 • Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân / hộ chiếu;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;
 • Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ có liên quan (Nếu được cấp ở nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, được dịch sang tiếng Việt nam, bán dịch và bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam);
 • Thẻ tạm trú, thường trú hợp pháp (Đối với người lao động là người nước ngoài).
 • Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo;
 • Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;
 • Quy chế đào tạo;
 • Quy mô đào tạo, dự kiến khi thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;
 • Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;
 • Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chướng trình đào tạo (Nếu có);
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

c.    Giấy tờ/ Tài liệu xin cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ dịch vụ việc làm
Tài liệu Quý Khách hàng cần cung cấp:
-    Bản gốc Xác nhận ký quỹ ngân hàng;
-    Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm thuê làm trụ sở doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm gồm: 02 Hợp đồng thuê trụ sở có chứng thực (thời hạn thuê 36 tháng trở lên); 02 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
-    03 Hồ sơ nhân sự làm việc tại doanh nghiệp gồm: Bằng cao đẳng trở lên; Giấy khám sức khỏe; Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa phương; CMND/ Căn cước công dân của từng nhân viên; Hợp đồng lao động.
-    Các tài liệu khác phát sinh nếu có.
Lưu ý: Liên quan tài liệu yêu cầu cung cấp chúng tôi sẽ gửi danh sách chi tiết sau khi quý khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.
4.4.    Thời gian thực hiện:
a)    Soạn thảo hồ sơ từng bước theo quy định tại mục 4.3 trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.4;
b)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 35 ngày làm việc;
c)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;
d)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy phép hoạt động giáo dục là 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
e)    Thời gian thực hiện thủ tục câp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ dịch vụ việc làm: 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

Luật sư: Nguyễn Trinh Đức

Tham khảo nội dung liên quan:

Tư vấn thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư Hàn Quốc

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tư vấn du học và dịch vụ liên quan

Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh khu vui chơi trể em có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
 • (84) 24.730.18886
 • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
 • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.