Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tư vấn du học, dịch vụ du lịch, xuất nhập khẩu và phân phối trang thiết bị y tế

13 /102018

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tư vấn du học, dịch vụ du lịch, xuất nhập khẩu và phân phối trang thiết bị y tế

Thư tư vấn: 2024.03.26/ Letter-Ipic
Về việc: Tư vấn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn du học, dịch vụ du lịch, xuất nhập khẩu và phân phối trang thiết bị y tế.
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC 
Địa chỉ: Phòng 401, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tel: (024) 7301 8886 – Fax: (024) 7302 8886
Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Thủy Lợi 4, Số 102 Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: (028) 35127666 – Fax: (028) 35127666
Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
Kính gửi    :    Quý Khách Hàng

Gửi bằng thư điện tử

Qua trao đổi trực tiếp với Quý khách hàng, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu Tư vấn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn du học, dịch vụ du lịch, xuất nhập khẩu và phân phối trang thiết bị y tế và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. IPIC trân trọng gửi tới Quý khách hàng Thư tư vấn và đề xuất dịch vụ tư vấn sau:
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
Tư vấn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn du học, dịch vụ du lịch, xuất nhập khẩu và phân phối trang thiết bị y tế và quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết các dịch vụ trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU
(1)    Biểu cam kết Thương mại và Dịch vụ WTO;
(2)    Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP);
(3)    Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
(4)    Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
(5)    Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;
(6)    Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;
(7)    Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
(8)    Luật Quản lý ngoại thương  số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;
(9)    Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
(10)    Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021, về đăng ký doanh nghiệp;
(11)    Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021, hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
(12)    Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018, quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(13)    Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT ngày 16 tháng 03 năm 2020, hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành.
(14)    Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013, công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(15)    Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016, quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế;
(16)    Thông tư số 46/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 12 năm 2017, quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
(17)    Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2015, quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế;
(18)    Các văn bản pháp lý có liên quan khác.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
3.1    Liên quan đến việc thành lập và hoạt động trung tâm tư vấn du học
3.1.1. Về ngành nghề đăng ký đầu tư
Hiện nay, đối với lĩnh vực kinh doanh “Tư vấn du học” được Việt Nam cam kết tại Biểu Cam kết thương mại và dịch vụ WTO như sau:
“Không hạn chế, ngoại trừ: Kể từ ngày gia nhập, chỉ cho phép thành lập liên doanh. Cho phép phía nước ngoài sở hữu đa số vốn trong liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009 sẽ cho phép thành lập cơ sở đào tạo 100% vốn đầu tư nước ngoài. Sau 3 năm kể từ ngày gia nhập: không hạn chế”.
Đồng thời, ngành, nghề “tư vấn du học” không thuộc ngành, nghề bị cấm hay hạn chế đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài  khi đầu tư vào Việt Nam. Hơn nữa, cam kết song phương giữa Việt Nam và nước ngoài không có sự hạn chế, hoặc phân biệt nào đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề “tư vấn du học”.
3.1.2. Điều kiện đầu tư, kinh doanh
Pháp luật Việt Nam không quy định mức vốn cụ thể mà Nhà đầu tư Nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực “tư vấn du học”.
Căn cứ Nghị định 46/2017/NĐ-CP, “Tư vấn du học” là ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trước khi hoạt động ngành nghề này. Đồng thời theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020, thì doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
Theo đó, tại Điều 107 Nghị định 46/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: 
Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên, Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương, Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm Bảy điểm mới của Nghị định 09/2018/NĐ-CP

3.2.   Liên quan đến hoạt động lĩnh vực du lịch
3.2.1. Ngành nghề đăng ký đầu tư 
Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)  cụ thể  tại phần cam kết về Du lịch và liên quan đến du lịch, Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch (CPC 7471) thì đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty tại Việt Nam dưới hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam mà không bị hạn chế phần vốn góp của phía nước ngoài. Vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư thành lập công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực lữ hành với vốn góp tùy thuộc vào khả năng cũng như thỏa thuận của các bên.
Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có quốc tịch của quốc gia là thành viên CPTPP, Nhà đầu tư có thể áp dụng cam kết của Việt Nam tại CPTPP để thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành.
3.2.2. Điều kiện đầu tư, kinh doanh
Phạm vi kinh doanh: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
* Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế :
- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
- Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng; Mức ký quỹ là 250.000.000 VNĐ; Doanh nghiệp thực hiện kí quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam, tiền kí quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành;
- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế;
- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.
3.3.   Liên quan đến hoạt động nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thiết bị y tế
3.3.1 Về ngành nghề đăng ký đầu tư
- Theo cam kết WTO của Việt Nam quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, phân phối bán lẻ đã được Việt Nam cam kết trong biểu dịch vụ WTO, cụ thể dịch vụ phân phối bán buôn, bán lẻ (Dịch vụ bán buôn (CPC 622, 61111, 6113, 6121), Dịch vụ bán lẻ (CPC 631 + 632, 61112, 6113, 6121), đối với sản phẩm trang thiết bị y tế hiện không có hạn chế nào cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này. 
3.3.2. Về điều kiện đầu tư, kinh doanh
- Theo quy định Nghị định 09/2018/NĐ-CP khái niệm về nhập khẩu, phân phối bán buôn và phân phối bán lẻ được hiểu như sau: 
+ Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
+ Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại. Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối;

+ Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.
+ Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.
- Theo quy định Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì hoạt động thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối bán buôn không bắt buộc phải xin giấy phép kinh doanh.
- Đối với hoạt động phân phối bán lẻ theo quy định Nghị định 09/2018/NĐ-thì bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép phép kinh doanh.
- Điều kiện về vốn đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối:
+ Pháp luật không quy định mức vốn cụ thể mà Nhà đầu tư nước ngoài phải có khi thực hiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế. 
+ Tuy nhiên, trên thực tế vốn đầu tư là một trong những căn cứ để đánh giá quy mô, khả năng thực hiện của dự án đầu tư. Vì vậy, mức vốn đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân phối thường là 250.000 USD, 300.000 USD trở lên.

3.3.3.     Phân phối trang thiết bị y tế
Trang thiết bị y tế muốn được lưu hành tại Việt Nam phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế. Tổ chức được đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế bao gồm:
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam là chủ sở hữu trang thiết bị y tế;
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam có chức năng kinh doanh trang thiết bị y tế được chủ sở hữu trang thiết bị y tế ủy quyền đăng ký;
- Văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà thương nhân đó là chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc được ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế.
Về điều kiện để kinh doanh phân phối bán buôn, bán lẻ ngoài quy định nghị định 09/2018/NĐ-CP, quý khách hàng còn phải đáp ứng quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP của chính phủ. Điều kiện chi tiết còn phụ thuộc vào phân hàng của trang thiết bị y tế mà Doanh nghiệp phân phối. Nếu trang thiết bị y tế của Quý khác phân phối thuộc loại B, C, D thì cần đáp ứng các điều kiện chung như sau:
- Có ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có trình độ cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành y, dược hoặc cao đẳng kỹ thuật trang thiết bị y tế trở lên hoặc có trình độ cao đẳng trở lên mà chuyên ngành được đào tạo phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán;
- Có kho bảo quản và phương tiện vận chuyển đáp ứng các điều kiện tối thiểu sau đây:
+ Kho bảo quản: Có diện tích phù hợp với chủng loại và số lượng trang thiết bị y tế được bảo quản; Bảo đảm thoáng, khô ráo, sạch sẽ, không gần các nguồn gây ô nhiễm; Đáp ứng yêu cầu bảo quản khác của trang thiết bị y tế theo hướng dẫn sử dụng.
+ Phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế từ cơ sở mua bán đến nơi giao hàng phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán;
+ Trường hợp không có kho hoặc phương tiện bảo quản trang thiết bị y tế phải có hợp đồng với cơ sở đủ năng lực để bảo quản và vận chuyển trang thiết bị y tế.

- Đối với cơ sở mua bán trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất:
+ Người phụ trách chuyên môn phải có trình độ đại học chuyên ngành trang thiết bị y tế, y, dược, hóa dược hoặc sinh học;
+ Có kho bảo quản đáp ứng quy định tại Điều 7 Nghị định 80/2001/NĐ-CP ;
+ Có hệ thống theo dõi quản lý quá trình xuất, nhập, tồn kho trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất.

Theo quy định tại Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế, IPIC sơ lược các thủ tục cần thực hiện đối với hoạt động phân phối trang thiết bị y tế như sau:
- Thực hiện thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế;
- Thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với trang thiết bị y tế nhóm A) hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D) đối với trang thiết bị y tế.
- Thực hiện thủ tục xin Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế.
* Lưu ý: Về điều kiện cụ thể chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết sau khi có sự chấp thuận dịch vụ của công ty chúng tôi từ quý công ty.
3.4.    Quy trình, trình tự thực hiện
- Bước 1:  Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố;
- Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố;
- Bước 3:  Thực hiện thủ tục cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
- Bước 4: Thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;
- Bước 5: Thực hiện thủ tục Giấy phép kinh doanh (đối với hoạt động bán lẻ hàng hóa) tại Sở Công thương.
- Bước 6: Thực hiện thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế;
- Bước 7: Thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với trang thiết bị y tế nhóm A) hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D) đối với trang thiết bị y tế.
-    Bước 8: Thực hiện thủ tục xin Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế.
* Lưu ý: Bước 3, 4, 5, 6 có thể thực hiện song song.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
Tại thư tư vấn này, IPIC trân trọng giới thiệu và đề xuất dịch vụ cho các Bước thực hiện tại Bước 1, 2, 3, 4, 5 tại mục 3.4 thư tư vấn này. Các bước còn lại, sau khi Quý khách gửi thông tin đầy đủ về hàng hóa là trang thiết bị y tế phân phối, IPIC sẽ tư vấn chi tiết cụ thể và gửi kèm đề xuất dịch vụ tại một thư tư vấn khác.
4.1.     Phạm vi công việc 
- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn du học, dịch vụ du lịch, tư vấn giáo dục, xuất nhập khẩu và phân phối trang thiết bị y tế
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh (bán lẻ hàng hóa);
- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; Giấy phép kinh doanh (bán lẻ hàng hóa);
- Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên.
4.2.    Tài liệu khách hàng cung cấp
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng Giấy phép thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- Bản sao dịch công chứng một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; xác nhận số dư tài khoản phù hợp số vốn cam kết góp của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
- Bản sao chứng thực hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư, Xác nhận ngành nghề của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẻ mặt bằng cho thuê (Tùy thuộc vào địa điểm thuê).
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
- Bản sao dịch công chứng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với chủ sở hữu là cá nhân; bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với chủ sở hữu là tổ chức;
- Bản sao dịch công chứng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với người đại diện theo pháp luật Công ty.
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
- Bản sao chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học.
* Lưu ý: Liên quan tài liệu yêu cầu cung cấp chúng tôi sẽ gửi danh sách chi tiết sau khi quý khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.
Hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
- Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
- Các tài liệu khác theo quy định.
Hồ sơ liên quan đến Giấy phép lưu hành sản phẩm thiết bị y tế và thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế, thủ tục pháp lý liên quan;
- Bảo sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
- Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán của năm gần nhất (trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên) hoặc xác nhận của ngân hàng về việc đã hoàn thành nghĩa vụ góp vốn.
4.3.    Thời gian và phí dịch vụ thực hiện dịch vụ pháp lý

STT

Công việc

Kết quả

Phí dịch vụ IPIC

Thời gian soạn thảo

Thời gian thực hiện

1

Đại diện Khách hàng đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Liên hệ IPIC

3 ngày làm việc

15 ngày làm việc

2

Đại diện Khách hàng đăng ký thành lập doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

5 ngày làm việc

3

Đại diện Khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Liên hệ IPIC

3 ngày làm việc

20 ngày làm việc

4

Đại diện thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Liên hệ IPIC

3 ngày làm việc

25 ngày làm việc

5

Đại diện thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh (bán lẻ hàng hóa)

Giấy phép kinh doanh

Liên hệ IPIC

5 ngày làm việc

28 ngày làm việc

•    Lộ trình thanh toán:
- Thanh toán Lần 1: 60% phí dịch vụ ngay sau khi ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý cho những công việc nêu trên;
- Thanh toán Lần 2: 40% phí dịch vụ ngay sau khi hoàn thành toàn bộ công việc;
•    Lưu ý: 
- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT; Phí dịch thuật, công chứng (nếu có);
- Phí dịch vụ có thể thay đổi theo yêu cầu của Khách hàng (nếu có).
Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng./.


CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Luật sư
(Đã ký)

Nguyễn Trinh Đức    

 

Tham khảo nội dung liên quan:

Tư vấn thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư Hàn Quốc

Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh khu vui chơi trể em có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm và ngoại ngữ có vốn đầu tư Nhật Bản

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.