Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tư vấn du học và dịch vụ liên quan

13 /102018

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tư vấn du học và dịch vụ liên quan

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Tư vấn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn du học, dịch vụ du lịch, tư vấn giáo dục, xuất nhập khẩu và phân phối thiết bị y tế.


II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Luật du lịch 2017 ngày 19 tháng 06 năm 2017;
(4)    Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
(5)    Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/06/2018 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(6)    Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(7)    Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật du lịch;
(8)    Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 Thông tư Bộ văn hóa thể thao du lịch quy định chi tiết một số điều của luật du lịch;
(9)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
III.1    Liên quan đến việc thành lập và hoạt động trung tâm tư vấn du học 
-    Về lĩnh vực đầu tư 
•    Hiện nay, lĩnh vực kinh doanh “tư vấn du học” chưa được cam kết trong biểu cam kết dịch vụ WTO mà Việt Nam tham gia. Tuy nhiên, ngành, nghề “tư vấn du học” không thuộc ngành, nghề bị cấm hay hạn chế đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài  khi đầu tư vào Việt Nam. Hơn nữa, cam kết song phương giữa Việt Nam và nước ngoài không có sự hạn chế, hoặc phân biệt nào đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề “tư vấn du học”.
-    Điều kiện về vốn:
•    Pháp luật Việt Nam không quy định mức vốn cụ thể mà Nhà đầu tư Nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực “tư vấn du học”. 
-    Điều kiện hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học:
•    Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.
•    Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
•    Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên, Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương, Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III.2  Liên quan đến hoạt động lĩnh vực du lịch
-    Về lĩnh vực đầu tư 
•    Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)  cụ thể  tại phần cam kết về Du lịch và liên quan đến du lịch, tại tiểu mục B Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch (CPC 7471) thì đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty tại Việt Nam dưới hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam mà không bị hạn chế phần vốn góp của phía nước ngoài. 
•    Vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư thành lập công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực lữ hành với vốn góp tùy thuộc vào khả năng cũng như thỏa thuận của các bên.
-    Về phạm vi hoạt động lữ hành của công ty có vốn đầu tư nước ngoài:
•    Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (Đưa khách du lịch quốc tế đến Việt Nam), lữ hành nội địa đối với khách quốc tế vào Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Doanh nghiệp du lịch có vốn đầu tư nước ngoài không được đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài.
•    Hướng dẫn viên du lịch trong công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam.
-    Về loại hình doanh nghiệp
Pháp luật Việt Nam đối với dịch vụ lữ hành quốc tế thì nhà đầu tư nước ngoài phải thành lập doanh nghiệp với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên hoặc công ty cổ phần trong đó có thành viên/cổ đông Việt Nam. 
Đối với trường hợp của quý khách hành, Quý khách hàng chỉ có thể thành lập công ty TNHH hai thành viên. Do đối với công ty cổ phần, số thành viên tối thiểu phải là 03 thành viên.
-    Về điều kiện mức vốn tối thiểu
•    Đối với dịch vụ lữ hành quốc tế doanh nghiệp sau khi thành lập phải ký quỹ tại ngân hàng là 250.000.000 VNĐ. 
•    Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
III 3.     Liên quan đến hoạt động nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thiết bị y tế
-    Về lĩnh vực kinh doanh
•    Theo cam kết WTO của Việt Nam quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, phân phối bán lẻ đã được Việt Nam cam kết trong biểu dịch vụ WTO, cụ thể dịch vụ phân phối bán buôn, bán lẻ (Dịch vụ bán buôn (CPC 622, 61111, 6113, 6121), Dịch vụ bán lẻ (CPC 631 + 632, 61112, 6113, 6121), đối với sản phẩm trang thiết bị y tế hiện không có hạn chế nào cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này. 
•    Theo quy định nghị định 09/2018/NĐ-CP khái niệm về nhập khẩu, phân phối bán buôn và phân phối bán lẻ được hiểu như sau: 
    Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
    Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại. Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối.
    Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.
    Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.
•    Theo quy định Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì hoạt động thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối bán buôn không bắt buộc phải xin giấy phép kinh doanh.
•    Đối với hoạt động phân phối bán lẻ theo quy định Nghị định 09/2018/NĐ-thì bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép phép kinh doanh.
•    Điều kiện về vốn đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối:
    Pháp luật không quy định mức vốn cụ thể mà Nhà đầu tư nước ngoài phải có khi thực hiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế. 
    Tuy nhiên, trên thực tế vốn đầu tư là một trong những căn cứ để đánh giá quy mô, khả năng thực hiện của dự án đầu tư. Vì vậy, mức vốn đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân phối thường là 250.000 USD, 300.000 USD trở lên.
-    Liên quan đến hoạt động phân phối sản phẩm là trang thiết bị y tế.
Trang thiết bị y tế muốn được lưu hành tại Việt Nam phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế. Tổ chức được đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế bao gồm:
•    Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam là chủ sở hữu trang thiết bị y tế;
•    Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam có chức năng kinh doanh trang thiết bị y tế được chủ sở hữu trang thiết bị y tế ủy quyền đăng ký;
•    Văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà thương nhân đó là chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc được ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế.
Do vậy, bên bạn nếu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì không được đứng tên trên công bố này.
-    Về điều kiện để kinh doanh phân phối bán buôn bán lẻ ngoài quy định nghị định 09/2018/NĐ-CP thì quý khách hàng còn phải đáp ứng quy định tại nghị định 36/2016/NĐ-CP của chính phủ . Về điều kiện chi tiết phụ thuộc vào trang thiết bị y tế của bên bạn được phân hạng tuy nhiên có những điều kiện cơ bản sau.
•    Có đội ngũ nhân viên kỹ thuật có trình độ phù hợp để thực hiện lắp đặt, hướng dẫn sử dụng phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán, trong đó có ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có trình độ cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành y, dược hoặc cao đẳng kỹ thuật trang thiết bị y tế trở lên hoặc có trình độ cao đẳng trở lên mà chuyên ngành được đào tạo phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán.
•    Có kho đáp ứng yêu cầu:
    Có diện tích phù hợp với chủng loại và số lượng trang thiết bị y tế được bảo quản;
    Bảo đảm thoáng, khô ráo, sạch sẽ, không gần các nguồn gây ô nhiễm;
    Đáp ứng yêu cầu bảo quản khác của trang thiết bị y tế theo hướng dẫn sử dụng
    Có phương tiện vận chuyển từ cơ sở mua bán đến nơi giao hàng phù hợp với yêu cầu
Lưu ý:
    Về điều kiện cụ thể chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết sau khi có sự chấp thuận dịch vụ của công ty chúng tôi từ quý công ty.
-    Phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế khi tiến hành nhập khẩu trang thiết bị y tế.
Lưu ý: Về điều kiện cụ thể chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết sau khi có sự chấp thuận dịch vụ của công ty chúng tôi từ quý công ty.
III.4    Liên quan đến tư vấn Giáo dục
-    Hoạt động tư vấn giáo dục hiện chưa được Việt Nam cam kết trong WTO, tuy nhiên chúng tôi hiểu răng tư vấn giáo dục ở đây nhằm mục đích hướng đến chất lượng giáo dục tốt hơn cho các tổ chức giáo dục Việt Nam. Nếu trường hợp tư vấn giáo dục đúng như cách hiểu của chúng tôi thì đây là hình thức tư vấn quản lý trong giáo dục.
-    Theo cam kết WTO của Việt Nam lĩnh vực tư vấn quản lý đã được Việt Nam cam kết mở cửa đầu tư cụ thể gồm ngành nghề Tư vấn quản lý (CPC 865). 
-    Vì vậy nhà đầu tư được phép thành lập tổ chức kinh tế với 100% vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn quản lý trong giáo dục.
III.5    Trình tự/ Thủ tục thực hiện các công việc nêu trên
•    Bước 1: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
•    Bước 2: Thực hiện thủ tục Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
•    Bước 3.1: Thực hiện thủ tục cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
•    Bước 3.2: Thực hiện thủ tục giấy phép lưu hành sản phẩm thiết bị y tế và thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế, thủ tục pháp lý liên quan.    
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc: 
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nước ngoài và trung tâm tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
-    Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
-    Đại diện Quý khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
-    Lưu ý: Liên quan đến thủ tục về thiết bị y tế chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn và báo giá chi tiết khi có đủ thông tin về sản phẩm, cũng như thông tin về điều kiện cớ sở vật chất của doanh nghiệp.
4.2.    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết
a)    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
    Đề xuất dự án đầu tư;
    Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;
    Giấy ủy quyền cho “IPIC”.
b)    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
    Điều lệ Công ty;
    Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);
    Giấy ủy quyền cho “IPIC”.
e.    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
    Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
    Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học;
    Giấy ủy quyền cho IPIC.
4.3.    Giấy tờ/ Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:
a.    Giấy tờ/ Tài liệu xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
    Bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
    Bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) điều lệ của nhà đầu tư là tổ chức (Chỉ áp dụng đối với việc thành lập công ty TNHH một thành viên).
    Bản sao dịch công chứng báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư là tổ chức;
    Bản sao dịch công chứng xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);
    Bản sao (Công chứng) Hợp đồng thuê văn phòng hoặc thỏa thuận nguyên tắc thuê văn phòng..
b.    Giấy tờ/ Tài liệu xin cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
    Bản sao chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học.
Lưu ý: Liên quan tài liệu yêu cầu cung cấp chúng tôi sẽ gửi danh sách chi tiết sau khi quý khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.
4.4.    Thời gian thực hiện:
a)    Soạn thảo hồ sơ từng bước theo quy định tại mục 4.3 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.4;
b)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 30 ngày làm việc;
c)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 05 ngày làm việc;
d)    Thời gian thực hiện thủ tục câp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
       Trân trọng,
IPIC LAW
Giám đốc
(Đã ký)

Nguyễn Trinh Đức
    

Tham khảo nội dung liên quan:

Tư vấn thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư Hàn Quốc

Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh khu vui chơi trể em có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm và ngoại ngữ có vốn đầu tư Nhật Bản

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.