Thành lập trung tâm đào tạo Tin học ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc)

05 /122018

Thành lập trung tâm đào tạo Tin học ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc)

Thư tư vấn: 2024.03.25/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn thủ tục thành lập trung tâm đào tạo tin học ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài. 
Download Thư tư vấn (Song ngữ)
_________________________________________________________
Hà Nội, ngày 25 tháng 03  năm 2024
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC 
Địa chỉ: Phòng 401, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tel: (024) 7301 8886 – Fax: (024) 7302 8886
Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Thủy Lợi 4, Số 102 Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: (028) 35127666 – Fax: (028) 35127666
Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
Kính gửi    :    Quý Khách Hàng
      Gửi bằng thư điện tử
_________________________________________________________
    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
    Qua trao đổi trực tiếp với Quý khách hàng, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thủ tục thành lập trung tâm đào tạo tin học ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. IPIC trân trọng gửi tới Quý khách hàng Thư tư vấn và đề xuất dịch vụ tư vấn sau:
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
Tư vấn thủ tục thành lập trung tâm đào tạo tin học ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài và quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết các dịch vụ trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
(1)    Biểu cam kết dịch của Việt Nam tham gia CPTPP;
(2)    Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
(3)    Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
(4)    Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 06 năm 2019;
(5)    Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 26 tháng 03 năm 2021, hướng dẫn Luật Đầu tư;
(6)    Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 01 tháng 04 năm 2021, hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
(7)    Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 04 tháng 01 năm 2021, về đăng ký doanh nghiệp;
(8)    Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 06 tháng 06 năm 2018, quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(9)    Các văn bản pháp lý có liên quan khác.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
3.1     Các quy định của pháp luật về đăng ký thực hiện dự án đầu tư
- Theo quy định của pháp luật đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài trước khi thành lập tổ chức kinh tế (Cụ thể trong trường hợp của quý khách là thành lập Công ty) thì phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Về lĩnh vực đầu tư, theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giáo dục hiện nay không còn hạn chế đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó nhà đầu tư đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã gia nhập WTO thì được phép đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài. Hàn Quốc gia nhập WTO năm 1995 do đó nhà dầu tư đến từ Hàn Quốc không bị hạn chế khi đầu tư trong lĩnh vực này ở Việt Nam.
- Nhà Đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có mục tiêu dự án là Dịch vụ giáo dục khác (CPC 929).
- Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để kinh doanh trong lĩnh vực này, nhà đầu tư phải đáp ứng được các điều kiện theo luật định.
- Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành Đăng ký thành lập Công ty có ngành nghề kinh doanh là Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành 8559) để thực hiện thực hiện dự án đầu tư trên.

Xem thêm Tư vấn góp vốn bằng quyền sử dụng đất

3.2.    Về điều kiện đầu tư, kinh doanh
Trung tâm tin học (đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn) có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng, duy trì các điều kiện về đầu tư, kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động và phải được cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép trước khi triển khai hoạt động đào tạo. Cụ thể các điều kiện về đầu tư kinh doanh như sau:
- Địa điểm thực hiện dự án cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Về vốn đầu tư, Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.
Đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định nghĩa là Vốn điều lệ bằng 70% của vốn điều lệ tối thiểu 20 triệu VNĐ/ học viên (Không bao gồm chi phí sử dụng đất).
- Về thời gian hoạt động: Không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất.
- Đặt tên cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài:
+ Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động dưới hình thức trường hoặc trung tâm và được đặt tên theo quy định sau: 
Đối với trường, tên phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trường”, “Cấp học hoặc trình độ đào tạo” và tên riêng;
Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tên phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo”, “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính” và tên riêng;
+ Tên riêng của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký, với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
+ Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

- Cơ sở vật chất, thiết bị: 
+ Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy; 
+ Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; 
+ Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

* Lưu ý: Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được phép thuê cơ sở vật chất ổn định theo chu kỳ thời gian ít nhất 05 năm và phải bảo đảm cơ sở vật chất.
- Về chương trình giáo dục, chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy: 
+ Chương trình giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; 
+ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nước ngoài trong khuôn khổ các liên kết đào tạo với nước ngoài.

- Về đội ngũ nhân sự:
Về cơ cấu tổ chức:
+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm bao gồm:
+ Giám đốc
+ Phó giám đốc (nếu có).
+ Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Các hội đồng tư vấn (nếu có).
+ Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.

Về chức danh giám đốc:
+ Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.
+ Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Có nhân thân tốt;
Có năng lực quản lý;
Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).
Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm tin học là 05 năm.
+    Về chức danh phó giám đốc (Nếu có)
Phó giám đốc trung tâm là người giúp giám đốc trong việc quản lý, Điều hành các hoạt động của trung tâm; có nhân thân tốt; có năng lực quản lý; tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ tin học.
Phó giám đốc trung tâm do giám đốc trung tâm đề nghị cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận phó giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài).
Nhiệm kỳ phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ giám đốc trung tâm.

- Đội ngũ nhà giáo:
+ Giáo viên của trung tâm tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng cụ thể), người nước ngoài;
+ Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;
+ Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy tin học khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên; Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
+ Giáo viên là người nước ngoài dạy tin học: Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.
+ Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục.
- Về hình thức dạy học:
+ Hoạt động dạy học được tổ chức linh hoạt theo hình thức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến;
+ Học viên được tổ chức học và quản lý theo lớp học. Mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý.

- Về thi, kiểm tra, đánh giá:
+ Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học để cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, trung tâm tổ chức thi, cấp chứng chỉ khi đủ Điều kiện về tổ chức thi và cấp chứng chỉ, tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học khác trung tâm tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành.

- Về điều kiện tuyển sinh:
+ Hằng năm, trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thông báo công khai các thông tin về khóa học gồm chương trình, tài liệu dạy học, mục tiêu chuẩn đầu ra, Điều kiện học tập, giáo viên, phương thức kiểm tra đánh giá, xác nhận kết quả học tập, thời gian khai giảng, học phí và các thông tin cần thiết khác.
+ Đối với kế hoạch tuyển sinh các khóa học thiết kế theo nhu cầu riêng của người học, các thông tin về khóa học được trung tâm thống nhất với học viên và thông báo công khai trước thời điểm khai giảng khóa học.

- Chứng chỉ, bằng cấp: Trung tâm phải đăng ký mẫu chứng chỉ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được thừa nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
3.3    Quy trình thực hiện:
- Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với thành lập dự án liên doanh;
- Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bước 3: Thực hiện thủ tục cấp Quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc 
- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài kinh doanh du lịch; tư vấn quản lý và đào tạo.
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép;
- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định cho phép hoạt động giáo dục;
- Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên.
4.2.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
a) Hồ sơ đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân; Giấy phép thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật, người đại diện quản lý phần vốn góp của nhà đầu tư là tổ chức;
- Bản dịch thuật công chứng có đính kèm bản sao chứng thực bản hợp pháp hóa lãnh sự Báo cáo tài chính có kiểm toán 2 năm gần nhất của Nhà đầu tư là tổ chức/Sao kê tài khoản Ngân hàng của Nhà đầu tư để chứng minh năng lực tài chính đối với nhà đầu tư là cá nhân;
- Bản sao chứng thực Bản sao hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê địa điểm là tổ chức (có ngành nghề kinh doanh bất động sản); bản sao chứng thực Giấy phép xây dựng; bản sao chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẽ mặt bằng cho thuê;
- Danh sách thành viên dự định góp vốn;
- Các giấy tờ, tài liệu khác theo quy định.
b) Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục 
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (kết quả bước 1 và 2);
- Xác nhận tài khoản ngân hàng chứng minh nhà đầu tư đã góp đủ vốn;
- Chương trình, kế hoạch, tài liệu dạy học;
- Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng;
- Danh mục trang thiết bị vật chất của trung tâm;
- Phương án phòng cháy chữa cháy của trung tâm;
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy;
- Hợp đồng thuê địa điểm, giấy tờ pháp lý liên quan đến địa điểm thuê và các giấy tờ chứng minh tư cách của bên cho thuê địa điểm;
- Danh sách nhân sự và hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Chức vụ

Người Việt Nam

Người nước ngoài

Giám đốc trung tâm, phó giám đốc trung tâm

 • Bản sao chứng thực CMND/ CCCD;
 • Bản gốc Giấy khám sức khỏe cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Bằng tốt nghiệp đại học về tin học hoặc Bằng tốt nghiệp đại học và Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Xác nhận kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
 • Hợp đồng lao động.
 • Bản sao dịch công chứng hộ chiếu;
 • Bản dịch công chứng lý lịch tư pháp;
 • Bản gốc Giấy khám sức khỏe cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Bằng tốt nghiệp đại học về tin học hoặc Bằng tốt nghiệp đại học và Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Xác nhận kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
 • Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
 • Hợp đồng lao động.

Giáo viên

 

 

 • Bản sao chứng thực CMND/ CCCD;
 • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);
 • Bản gốc Giấy khám sức khỏe;
 • Bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên hoặc bằng Cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;
 • Hợp đồng lao động.
 • Bản sao dịch công chứng hộ chiếu;
 • Bản dịch công chứng lý lịch tư pháp;
 • Bản gốc Giấy khám sức khỏe;
 • Bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp;
 • Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
 • Hợp đồng lao động;

Nhân viên kế toán

 • Như giáo viên, riêng bằng cấp là bằng kế toán.
 • Như giáo viên riêng bằng cấp là bằng kế toán;

Nhân viên hành chính

 • Như giáo viên, không yêu cầu bằng cấp.
 • Như giáo viên, không yêu cầu bằng cấp.

*Lưu ý:
- Bằng cấp nếu được cấp ở nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Các giấy tờ giấy tờ pháp lý liên quan đến địa điểm thuê và các giấy tờ chứng minh tư cách của bên cho thuê địa điểm sẽ được IPIC hướng dẫn khi nhà đầu tư xác định được địa điểm thuê cụ thể.
4.3.    Thời gian và phí dịch vụ thực hiện dịch vụ pháp lý

STT

Công việc

Kết quả

Phí dịch vụ IPIC

Thời gian soạn thảo

Thời gian thực hiện

1

Đại diện Khách hàng đăng ký đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Liên hệ IPIC

3 ngày làm việc

15 ngày làm việc

2

Đại diện Khách hàng đăng ký thành lập doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3 ngày làm việc

3

Đại diện Khách hàng đăng ký hoạt động giáo dục

Quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

Liên hệ IPIC

5 ngày làm việc

35 ngày làm việc

• Lộ trình thanh toán:
- Thanh toán Lần 1: 60% phí dịch vụ ngay sau khi ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý cho những công việc nêu trên;
- Thanh toán Lần 2: 40% phí dịch vụ ngay sau khi hoàn thành toàn bộ công việc;
• Lưu ý: 
- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT; Phí dịch thuật, công chứng (nếu có);
- Phí dịch vụ có thể thay đổi theo yêu cầu của Khách hàng (nếu có).
Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Download Thư tư vấn (Song ngữ)

Trân trọng./.
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Luật sư
(Đã ký)
Nguyễn Trinh Đức    

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
 • (84) 24.730.18886
 • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
 • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.