Thành lập trung tâm đào tạo Tin Học ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc)

05 /122018

Thành lập trung tâm đào tạo Tin Học ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc)

Thư tư vấn: 271118/Letter-Ipic
V/v: Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo Tin học ngắn hạn có vốn đầu tư Hàn Quốc.
________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 27  tháng 11 năm 2018
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC / IPIC LAW COMPANY LIMITED
Trụ sở tại Hà Nội: Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, HN;
Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh;
Tel: (028) 35127666 – Fax: (028) 35127666
ĐT: (04) 7301 8886 / (04) 7302 8886
Email: duc.lawyer@ipic.vn– Hotline: 0936 342 668
                                            

Gửi bằng thư điện tử
________________________________________________________________________
    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) cám ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty chúng tôi.
    Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng đang có nhu cầu thành lập trung tâm đào tạo Tin học ngắn hạn có vốn đầu tư Hàn Quốc và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.
I.      YÊU CẦU TƯ VẤN 
-    Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện dự án thành lập trung tâm đào tạo Tin học ngắn hạn có vốn đầu tư Hàn Quốc.
-    Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập công ty hoạt động theo dự án đầu tư thành lập trung tâm đào tạo Tin học ngắn hạn có vốn đầu tư Hàn Quốc.
-    Tư vấn các quy định của pháp luật về xin cấp phép hoạt động trung tâm đào tạo Tin học ngắn hạn có vốn đầu tư Hàn Quốc.
-    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc nêu trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU 
(1)    Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; 
(2)    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009
(3)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(4)    Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
(5)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(6)    Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
(7)    Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(8)    Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 06 năm 2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(9)    Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 24 tháng 8 năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
(10)    Biểu cam kết dịch vụ trong WTO của Việt Nam.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN 
Dựa trên yêu cầu tư vấn cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
3.1    Các quy định của pháp luật về đăng ký thực hiện dự án đầu tư
Theo quy định của pháp luật đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài trước khi thành lập tổ chức kinh tế (Cụ thể trong trường hợp của quý khách là thành lập Công ty) thì phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
-    Về lĩnh vực đầu tư, theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giáo dục hiện nay không còn hạn chế đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó nhà đầu tư đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã gia nhập WTO thì được phép đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài. Hàn Quốc gia nhập WTO năm 1995 do đó nhà dầu tư đến từ Hàn Quốc không bị hạn chế khi đầu tư trong lĩnh vực này ở Việt Nam.
-    Nhà Đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có mục tiêu dự án là Dịch vụ giáo dục khác (CPC 929)
-    Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để kinh doanh trong lĩnh vực này, nhà đầu tư phải đáp ứng được các điều kiện theo luật định.
3.2    Các quy định của pháp luật về đăng ký thành lập công ty hoạt động theo dự án
-    Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành Đăng ký thành lập Công ty có ngành nghề kinh doanh là Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành 8559) để thực hiện thực hiện dự án đầu tư trên.
3.3    Các quy định của pháp luật về thành lập trung tâm đào tạo Tin học ngắn hạn có vốn đầu tư Hàn Quốc.
3.1.1    Về vốn đầu tư 
-    Dự án đầu tư phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (Không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.
-    Đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định nghĩa là Vốn điều lệ bằng 70% của vốn điều lệ tối thiểu 20 triệu VNĐ/ học viên (Không bao gồm chi phí sử dụng đất).
3.1.2    Về thời gian hoạt động 
Không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất.
3.1.3    Về đặt tên trung tâm
-    Tên của trung tâm phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo”, “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính” và tên riêng;
-    Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.
-    Tên của trung tâm tin học được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.
-    Lưu ý:  Tên riêng của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký, với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
3.1.4    Về cơ sở vật chất, thiết bị 
-    Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được phép thuê cơ sở vật chất ổn định theo chu kỳ thời gian ít nhất 05 năm và đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện sau:
-    Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;
-    Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học;
-    Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.
3.1.5    Về chương trình giáo dục
Có thể giảng dạy:
-    Chương trình giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;
-    Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nước ngoài; 
-    Trung tâm tin học sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.
-    Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với các trung tâm còn lại trên địa bàn) các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại trung tâm.
3.1.6    Về hình thức dạy học
-    Hoạt động dạy học được tổ chức linh hoạt theo hình thức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
-    Học viên được tổ chức học và quản lý theo lớp học. Mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý;
3.1.7    Về thi, kiểm tra, đánh giá
-    Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học để cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, trung tâm tổ chức thi, cấp chứng chỉ khi đủ Điều kiện về tổ chức thi và cấp chứng chỉ, tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-    Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học khác trung tâm tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành.
3.1.8    Về điều kiện tuyển sinh 
-    Hằng năm, trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thông báo công khai các thông tin về khóa học gồm chương trình, tài liệu dạy học, mục tiêu chuẩn đầu ra, Điều kiện học tập, giáo viên, phương thức kiểm tra đánh giá, xác nhận kết quả học tập, thời gian khai giảng, học phí và các thông tin cần thiết khác.
-    Đối với kế hoạch tuyển sinh các khóa học thiết kế theo nhu cầu riêng của người học, các thông tin về khóa học được trung tâm thống nhất với học viên và thông báo công khai trước thời điểm khai giảng khóa học.
3.1.9    Chứng chỉ, bằng cấp
-    Trung tâm phải đăng ký bằng cấp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được thừa nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
3.1.10    Về đội ngũ nhân sự
a)    Về cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của trung tâm bao gồm:
-    Giám đốc
-    Phó giám đốc (nếu có).
-    Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.
-    Các hội đồng tư vấn (nếu có).
-    Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.
b)    Về chức danh giám đốc
-    Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.
-    Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
    Có nhân thân tốt;
    Có năng lực quản lý;
    Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).
-    Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
-    Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm tin học là 05 năm.
c)    Về chức danh phó giám đốc (Nếu có)
-    Phó giám đốc trung tâm là người giúp giám đốc trong việc quản lý, Điều hành các hoạt động của trung tâm; có nhân thân tốt; có năng lực quản lý; tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ tin học.
-    Phó giám đốc trung tâm do giám đốc trung tâm đề nghị cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận phó giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài).
-    Nhiệm kỳ phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ giám đốc trung tâm.
d)    Về đội ngũ giáo viên
+     Điều kiện trở thành giáo viên:
-    Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;
-    Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
+    Giáo viên là người nước ngoài dạy tin học: Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp
-    Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.
-    Giáo viên của trung tâm tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng cụ thể), người nước ngoài.
-    Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy tin học khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
    Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;
    Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
-    Giáo viên là người nước ngoài dạy tin học: Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.
3.4    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập trung tâm đào tạo Tin học ngắn hạn có vốn đầu tư Hàn Quốc.
3.4.1    Thủ tục thực hiện 
Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo 03 bước:
-    Bước 1: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư;
-    Bước 2: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư;
-    Bước 3: Thực hiện thủ tục cho phép hoạt động giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
3.4.2    Hồ sơ cần thiết
a)    Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
-    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
-    Đề xuất dựa án đầu tư;
-    Bản giải trình đáp ứng điều kiện khả năng đàu tư;
-    Đề án tiền khả thi về thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;
-    Giải trình kinh tế, kỹ thuật về thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;
-    Cam kết của nhà đầu tư về việc đáp ứng khả năng tài chính;
-    Giấy ủy quyền cho IPIC;
-    Bản sao dịch công chứng hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao dịch công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
-    Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
-    Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
-    Các giấy tờ cần thiết khác.
b)    Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
-    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
-    Điều lệ công ty tương ứng với mỗi loại hình;
-    Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH)/ Danh sách cổ đông (đối với công ty Cổ phần), Danh sách các thành viên hợp danh (đối với công ty Hợp danh);
-    Danh sách người đại diện theo ủy quyền (trường hợp nhà đầu tư là tổ chức);
-    Giấy ủy quyền cho IPIC;
-    Soạn thảo hồ sơ/ các giấy tờ cần thiết khác.
c)    Hồ sơ xin cấp Quyết định cho phép hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
-    Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục;
-    Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục;
-    Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
-    Xác nhận tài khoản ngân hàng chứng minh nhà đầu tư đã góp đủ vốn;
-    Báo cáo giải trình đáp ứng các điều kiện hoạt động giáo dục của trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài;
-    Danh sách nhân sự;
-    Hồ sơ cán bộ giáo viên, nhân viên;
-    Chương trình, kế hoạch, tài liệu dạy học;
-    Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng;
-    Danh mục trang thiết bị vật chất của trung tâm;
-    Phương án phòng cháy chữa cháy của trung tâm;
-    Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy của bên cho thuê địa điểm;
-    Hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ chứng minh tư cách của bên cho thuê địa điểm;
-    Bản vẽ thiết kế địa điểm.
IV.    DỊCH VỤ IPIC CUNG CẤP  
4.1.    Phạm vi công việc 
-    Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện dự án thành lập trung tâm đào tạo Tin học ngắn hạn có vốn đầu tư Hàn Quốc.
-    Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập công ty hoạt động theo dự án đầu tư thành lập trung tâm đào tạo Tin học ngắn hạn có vốn đầu tư Hàn Quốc.
-    Tư vấn các quy định của pháp luật về xin cấp phép hoạt động trung tâm đào tạo Tin học ngắn hạn có vốn đầu tư Hàn Quốc.
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (Đào tạo tin học) có vốn đầu tư Hàn Quốc;
-    Đại diện Quý khách hàng nộp Hồ sơ tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp; Quyết định cho phép hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; 
-    Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự, thủ tục nêu trên;
-    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp; Quyết định cho phép hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; 
4.2.    Thời gian thực hiện
-    Thời gian sọan thảo hồ sơ là 05 ngày làm việc kể từ ngày  Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại mục 3.4.2;
-    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;
-    Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;
-    Thời gian nhận Quyết định cho phép hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là 32 ngày làm việc;
-    Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4.3.    Tài liệu mà quý khách hàng cần cung cấp
-    03 bản sao dịch công chứng hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; 
-    03 bản sao dịch công chứng Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý được hợp pháp hóa lãnh sự đối với nhà đầu tư là tổ chức;
-    03 bản sao dịch công chứng Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được hợp pháp hóa lãnh sự của nhà đầu tư hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
-    03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư (Không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư)
-    03 bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
-    Các giấy tờ liên quan đến bên cho thuê địa điểm sẽ được IPIC hướng dẫn khi nhà đầu tư xác định được địa điểm thuê cụ thể;
-    Xác nhận tài khoản ngân hàng chứng minh nhà đầu tư đã góp đủ vốn vào tài khoản công ty sau khi thành lập;
-    Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ;
-    Hồ sơ trung tâm:
-    Danh sách nhân sự;
-    Chương trình, kế hoạch giảng dạy; 
-    Quy mô tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh và thời gian tuyển sinh;
-    Quy định về mức thu học phí;
-    Quy định về cấp chứng chỉ và Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng;
-    Danh mục trang thiết bị vật chất trong dạy học và danh mục thiết bị phòng cháy chữa cháy của trung tâm;
-    Hồ sơ nhân sự, bao gồm:

Chức vụ

Người Việt Nam

Người nước ngoài

Giám đốc trung tâm, phó GĐ trung tâm

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD;

- Bản gốc lý lịch tư pháp (có xác nhận của địa phương);

- Bản gốc Giấy khám sức khỏe cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Bằng tốt nghiệp đại học về tin học hoặc Bằng tốt nghiệp đại học và Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Xác nhận kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

- Hợp đồng lao động;

- Bản sao dịch công chứng hộ chiếu;

- Bản dịch công chứng lý lịch tư pháp;

- Bản gốc Giấy khám sức khỏe cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Bằng tốt nghiệp đại học về tin học hoặc Bằng tốt nghiệp đại học và Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Xác nhận kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

- Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

- Hợp đồng lao động;

Giáo viên

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD;

- Bản gốc lý lịch tư pháp (có xác nhận của địa phương);

- Sơ yếu lý lịch;

- Bản gốc Giấy khám sức khỏe;

- Bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên hoặc bằng Cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

- Hợp đồng lao động;

- Bản sao dịch công chứng hộ chiếu;

- Bản dịch công chứng lý lịch tư pháp;

- Bản gốc Giấy khám sức khỏe;

- Bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp;

- Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

- Hợp đồng lao động;

Nhân viên kế toán

- Như giáo viên riêng bằng cấp là bằng kế toán;

- Như giáo viên riêng bằng cấp là bằng kế toán;

Nhân viên hành chính

- Như giáo viên, không yêu cầu bằng cấp.

- Như giáo viên, không yêu cầu bằng cấp.

Lưu ý:

- Bằng cấp nếu được cấp ở nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Các giấy tờ liên quan đến bên cho thuê địa điểm sẽ được IPIC hướng dẫn khi nhà đầu tư xác định được địa điểm thuê cụ thể.

   Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.Trân trọng!

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.