Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

15 /082016

Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Thư tư vấn: 090715/Letter-Ipic

V/v: Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về mục tiêu và đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về mục tiêu và đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng và và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

(1) Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về mục tiêu và đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng;

(2) Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về mục tiêu và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng của Công ty.

Tham khảo nội dung tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

(1) Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Đầu tư 2014);

(2) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp 2014);

(3) Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 (Luật Kinh doanh bất động sản);

(4) Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp;

(5) Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư 2014.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

(1) Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

- Hiện nay theo quy định của Luật đầu tư 2014, Giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư sẽ không bao gồm nội dung về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là về Tên doanh nghiệp; Loại hình doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Ngành, nghề kinh doanh; Vốn đăng ký doanh nghiệp; Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Điều 1 trong Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại của Công ty);

- Theo đó, Quý khách hàng phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về mục tiêu rồi sau đó thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

(2) Điều kiện đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng

- Quý khách hàng muốn thực hiện hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng cần phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

+, Điều kiện về nhà xưởng cho thuê: Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất; Không bị kê biên đảm bảo thi hành án;

           +, Điều kiện của Công ty cần đáp ứng: Có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Vốn pháp định được thể hiện qua báo cáo tài chính năm 2014 hoặc thể hiện qua tài khoản ngân hàng của Công ty với số dư không được thấp hơn 20 tỷ đồng;

- Quý khách hàng cần bổ sung đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản để thực hiện hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng.

IV. DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1 Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản;

- Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 3.3 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 3.4;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 3.2 dưới đây;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 3.2 dưới đây;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 3.2 dưới đây.

Tham khảo tin tưc của IPIC:

Vấn đề pháp lý và những tranh chấp trong hợp đồng xây dựng thường gặp.

Tham nhũng trong lĩnh vực tư có thể bị xử lý hình sự.

Đăng ký vốn điều lệ, quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp.

Công ty Luật IPIC tư vấn thành công dự án đốt rác phát điện đầu tiên ở Hà Nội của tập đoàn Hitachi Zosen và Tập đoàn T&T.

Công ty Luật IPIC tư vấn thành công Giấy phép Nhà Thầu cho Công ty SAMSUNG ENGINEERING tại tổ hợp hóa dầu miền nam.

4.2 Trình tự thủ tục

- Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên;

- Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành, nghề kinh doanh bất động sản tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

4.3 Soạn thảo các hồ sơ cần thiết

a) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư.

b) Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành, nghề kinh doanh bất động sản

- Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

- Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

- Giấy ủy quyền cho Công ty luật IPIC GROUP.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có).

4.4 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch, công chứng Giấy phép kinh doanh của Chủ đầu tư tại Hàn Quốc;

- 03 bản sao chứng thực Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch, công chứng báo cáo tài chính hai năm gần nhất có kiểm toán của Chủ đầu tư tại Hàn Quốc;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch, công chứng cam kết hỗ trợ tài chính của Chủ đầu tư tại Hàn Quốc;

- Các tài liệu, giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

4.5 Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại Khoản 3.1 trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3.2;

- Thời gian nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh là 10 ngày làm việc;

- Thời gian nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 03 ngày làm việc.

Lưu ý: - Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

            - Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Tham khảo thư tư vấn có liên quan:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành ô tô.

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm và ngoại ngữ có vốn đầu tư Nhật Bản.

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động quản lý quỹ đầu tư.

Thành lập công ty sản xuất và phân phối mỹ phẩm có vốn đầu tư nước ngoài.

luật sư nguyễn trinh đức

Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho Quý khách hàng!

Từ khóa tìm kiếm: tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.