Tư vấn thành lập công ty sản xuất hàng may mặc và giày dép có vốn đầu tư Đài Loan

15 /082016

Tư vấn thành lập công ty sản xuất hàng may mặc và giày dép có vốn đầu tư Đài Loan

Thư tư vấn: 260516/ Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập công ty sản xuất hàng may mặc và giày dép có vốn đầu tư Đài Loan.

________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016 

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập công ty sản xuất hàng may mặc và giày dép vốn đầu tư Đài Loan và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I.YÊU CẦU TƯ VẤN

-Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân mang quốc tịch Đài Loan thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

-Các quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập công ty sản xuất hàng may mặc và giày dép vốn đầu tư Đài Loan;

-Quy định pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các công việc nêu trên.

(Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, nếu Qúy khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp lý về các lĩnh vực như: thuê đất, xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi trường,… IPIC GROUP sẽ tư vấn, hỗ trợ Quý Khách hàng.)

Tham khảo thư tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam:

II.VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(1)Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

(2)Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

(3)Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

(4)Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

(5)Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

(6)Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

III.Ý KIẾN TƯ VẤN

Trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP tư vấn như sau:

3.1. Về hình thức đầu tư:

- Theo quy định của pháp luật đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện đầu tư tại Việt Nam theo những cách thức sau:

• Thành lập tổ chức kinh tế: Trước khi thành lập tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

• Thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam: Trước khi thực hiện góp vốn vào tổ chức kinh tế, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin chấp thuận về việc góp vốn vào tổ chức kinh tế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: Các nhà đầu tư thực hiện thỏa thuận, ký kết Hợp đồng BCC với nhau và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Trong trường hợp này, Quý Khách hàng dự định thành lập công ty sản xuất hàng may mặc và giày dép tại Việt Nam: Trước hết Quý Khách hàng cần có dự án đầu tư tại địa điểm đầu tư cụ thể (Trong khu công nghiệp hoặc ngoài khu công nghiệp) sau đó Quý Khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(Để được tư vấn chi tiết hơn, Qúy khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin vào bảng khai thông tin thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu. Biểu mẫu “IPIC GROUP” gửi theo tệp đính kèm file này.)

3.2.Về lĩnh vực đầu tư:

- Sản xuất hàng may mặc, giày dép là dịch vụ thuộc Cam kết WTO của Việt Nam. Theo đó, Quý Khách hàng được phép được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan để thực hiện việc cung cấp thành lập nhà máy sản xuất hàng may mặc, giày dép.

- Mặt khác, nhà đầu tư dự định đầu tư thành lập công ty sản xuất hàng may mặc và giày dép cần phải xác định địa điểm đầu tư rõ ràng:

• Nếu địa điểm thuê trong khu công nghiệp thì phải đúng với quy hoạch và mục đích sử dụng đất;

• Nếu địa điểm thuê ngoài khu công nghiệp thì phải là đất phi nông nghiệp hoặc nếu là đất khác thì phải chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp.

3.3.Về vốn đầu tư:

Pháp luật không quy định mức vốn đầu tư cho dự án thành lập công ty sản xuất hàng may mặc, giày dép. Như vậy, nhà đầu tư cần có mức vốn phù hợp với quy mô đầu tư để đảm bảo tiến trình đầu tư như kế hoạch của mình.

(Để được tư vấn chi tiết hơn, Qúy khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin vào bảng khai thông tin thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu. Biểu mẫu “IPIC GROUP” gửi theo tệp đính kèm file này.)

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1.Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam Nam liên quan đến việc nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân mang quốc tịch Đài Loan thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập công ty sản xuất hàng may mặc và giày dép 100% vốn đầu tư Đài Loan;

- Soạn thảo hồ sơ cần thiết để thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Soạn thảo hồ sơ cần thiết để thực hiện thành lập doanh nghiệp hoạt động sản xuất hàng may mặc, giày dép;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;;

- Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nêu trên;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tham khảo tin tưc của IPIC:

Vấn đề pháp lý và những tranh chấp trong hợp đồng xây dựng thường gặp.

Đăng ký vốn điều lệ, quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp.

4.2. Soạn thảo hồ sơ cần thiết

• Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Bản giải trình đáp ứng điều kiện khả năng đầu tư;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Trong trường hợp nhà đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);

- Giấy ủy quyền cho “IPIC GROUP”;

- Soạn thảo các giấy tờ cần thiết khác.

• Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ công ty

- Danh sách cổ đông sáng lập (Đối với công ty cổ phần), Danh sách thành viên (Đối với công ty TNHH);

- Giấy ủy quyền cho “IPIC GROUP”;

- Soạn thảo các Giấy tờ cần thiết khác.

- Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, nhà đầu tư phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (Tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường. IPIC GROUP sẽ tư vấn, hỗ trợ Quý Khách hàng trong việc thuê tổ chức đáp ứng đủ điều kiện và có chức năng đánh giá tác động môi trường để thực hiện đánh giá tác động môi trường.

4.3. Tài liệu quý khách hàng cung cấp

• Bản sao chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư;

• Bản sao dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (Không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);

• Hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản vẽ mặt bằng cho thuê.

• Các Giấy tờ theo yêu cầu khác (Nếu có)

4.4. Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ quy định tại Mục 4.2 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Mục 4.3;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.

- Lưu ý:

• Trên đây là thời gian thực hiện công việc theo quy định pháp luật, nếu có công việc khác phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo thời gian cụ thể hoàn thành công việc;

• Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ “IPIC GROUP” liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng !

Tham khảo thư tư vấn có liên quan:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành ô tô.

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm và ngoại ngữ có vốn đầu tư Nhật Bản.

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động quản lý quỹ đầu tư.

Thành lập công ty sản xuất và phân phối mỹ phẩm có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tục mở trường mầm non quốc tế

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.