Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Đài Loan nhập khẩu và phân phối bánh kẹo

15 /082016

Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Đài Loan nhập khẩu và phân phối bánh kẹo

Thư tư vấn: 291214/Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Đài Loan thực hiện hoạt động nhập khẩu và phân phối bánh kẹo.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập một doanh nghiệp thực hiện hoạt động nhập khẩu và phân phối bánh kẹo và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN:

- Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Đài Loan thực hiện hoạt động nhập khẩu và phân phối bánh kẹo;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp nói trên.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010 của Quốc hội;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy phù hợp với quy định an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công thương quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương;

- Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

>>> Tham khảo : Thành lập trường mầm non Hàn Quốc tại Việt Nam

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra nhận định như sau:

1.1 Về ngành nghề đầu tư

Nhập khẩu và phân phối bánh kẹo là ngành nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, Quý khách hàng phải tiến hành giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu và tiến hành đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

1.2 Về hàng hóa kinh doanh

Mặt hàng “Bánh kẹo” mà Quý khách hàng dự kiến kinh doanh không thuộc danh mục hàng hóa cấm, hạn chế kinh doanh. Như vậy, Quý khách hàng được phép kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, “Bánh kẹo” là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, do đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quý khách hàng phải đáp ứng các điều kiện sau đây để thực hiện nhập khẩu và phân phối bánh kẹo:

- Quý khách hàng phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế trước khi nhập khẩu;

- Quý khách hàng phải thực hiện thủ tục để được cấp Thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu đối với từng lô hàng tại Bộ Công thương.

1.3 Về vốn đầu tư

Pháp luật không quy định mức vốn cụ thể mà Quý khách hàng phải có khi thực hiện đầu tư nhập khẩu và phân phối bánh kẹo. Do vậy, Quý khách hàng chỉ cần có mức vốn phù hợp với quy mô đầu tư để đảm bảo tiến trình đầu tư như kế hoạch.

Lưu ý: Theo kinh nghiệm của chúng tôi đối với dự án đầu tư này, Quý khách hàng phải đáp ứng vốn đầu tư tối thiểu là 200.000 USD.

1.4 Về cách thức phân phối

Sau khi nhập khẩu bánh kẹo, để tiến hành phân phối tại Việt Nam, Quý khách hàng có thể thực hiện thông qua các cách thức sau:

Một là, phân phối trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty được thành lập. Tại trụ sở chính này, Công ty có thể tiến hành các hoạt động phân phối bao gồm: Bán buôn, bán lẻ…

Hai là, ngoài phân phối trực tiếp tại Công ty, Quý khách hàng có thể thành lập thêm cơ sở bán lẻ (Siêu thị bán lẻ hoặc cửa hàng bán lẻ) hoặc cơ sở bán buôn khác phù hợp với quy hoạch tại nơi mà Công ty dự định đặt cơ sở để thực hiện việc phân phối, cụ thể:

- Nếu cơ sở bán lẻ nằm cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính: Công ty phải thành lập địa điểm kinh doanh hoặc chi nhánh và phải đảm bảo các điều kiện để phân phối bánh kẹo.

- Nếu cơ sở bán lẻ nằm ngoài tỉnh, thành phố đặt trụ sở chính: Công ty phải thành lập chi nhánh gắn với việc đăng ký dự án đầu tư mới.

Như vậy, theo kinh nghiệm của chúng tôi, đối với quy mô của Công ty của Quý khách hàng thời gian đầu Công ty nên thực hiện phân phối trực tiếp tại trụ sở chính.

>>> Tham khảo : đăng ký hoạt động nhà hàng Nhật bản tại Việt Nam

IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC

4.1 Phạm vi công việc

a) Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề có liên quan đến thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 4.3.

c) Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

d) Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

e) Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

4.2 Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục:

Bước 1: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Bước 2: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.     

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

4.3 Tài liệu Quý khách hàng cung cấp

a) Đối với khách hàng là tổ chức:

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động doanh nghiệp của nhà đầu tư (Nếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động doanh nghiệp có liệt kê ngành nghề kinh doanh thì phải có ngành nghề kinh doanh thực phẩm);

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự điều lệ hoạt động của nhà đầu tư;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự báo cáo tài chính có kiểm toán hai năm liên tiếp gần nhất của nhà đầu tư;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);

- 03 bản hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất đống sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản vẽ mặt bằng cho thuê.

b) Đối với khách hàng là cá nhân:

- 03 bản sao công chứng hộ chiếu của nhà đầu tư;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng hợp tác với pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực phân phối;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động doanh nghiệp của doanh nghiệp mà cá nhân có Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng hợp tác;

- 03 bản sao bằng cấp hoặc các giấy tờ tương đương chứng minh cá nhân có năng lực trong lĩnh vực phân phối (Nếu có);

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);

- 03 bản hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản vẽ mặt bằng cho thuê.

4.4 Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại Khoản 4.2 thư tư vấn này trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3 của thư tư vấn này.

- Thời gian xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự kiến trong vòng 15 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dự kiến trong vòng 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn sơ bộ của chúng tôi để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm bất thông tin gì, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Rất hân hạnh được hợp tác với Quý khách hàng!                            

Trân trọng!

 

Tham khảo thư tư vấn có liên quan:

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư Nga) hoạt động nhập khẩu và phân phối bánh kẹo

Tư vấn về việc nhà đầu tư nước ngoài (là các cá nhân Iraq) góp vốn vào công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu quần áo, giày dép

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hoạt động nhập khẩu và phân phối linh kiện máy tính

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn Hàn Quốc) hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối phối thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư Hàn Quốc) thực hiện hoạt động nhập khẩu và phân phối bánh kẹo.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và bảo trì, bảo dưỡng máy móc

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư Đài Loan) nhập khẩu và phân phối bánh kẹo
Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa

Tư vấn thành lập doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối hoa  có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn thành lập doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài 

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Hàn

15 BÌNH LUẬN

Victorgus45678

26/ 08/ 2022

"I'm very pleased to find this website. I wanted to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you bookmarked to look at new stuff on your web site." https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/show_user.php?userid=10684564

MichaelPep

22/ 08/ 2022

"Greetings! Very useful advice in this particular article! It's the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!" https://questionsweb.in/user/faucetfender59

Victorgus45678

22/ 08/ 2022

"May I simply just say what a relief to uncover someone who really understands what they are talking about on the internet. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people need to read this and understand this side of your story. I was surprised that you aren't more popular given that you most certainly possess the gift." https://king-bookmark.stream/story.php?title=%D7%90nhnw-kmw-lywwy-swknwt-yjr%D7%90l-hy%D7%90-hr%D7%90wy-htwbh-hlywwy-byjr%D7%90l-k%D7%90%D7%9F-tmyd-mwk%D7%9F-lr%D7%90wt-mlwwy%D7%9D-hdjy%D7%9D-jl-bnwt#discuss

Victorgus45678

20/ 08/ 2022

"When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. There has to be a means you can remove me from that service? Cheers!" https://aroundsuannan.ssru.ac.th/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=6627638

Victorgus45678

18/ 08/ 2022

"Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It's always exciting to read content from other writers and use something from other websites." http://in-web-obzor.ucoz.site/news/aiks_lbsvfs_laabvd_aams_clil_ttifims_mvdlims_mclmt_ainttrntt/2022-03-23-21

MichaelPep

18/ 08/ 2022

"Good day! I simply wish to offer you a huge thumbs up for your excellent info you have here on this post. I will be returning to your site for more soon." https://jeff-israely-lover.ml/news/amreamogan

Victorgus45678

16/ 08/ 2022

"I'm extremely pleased to discover this page. I want to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every part of it and i also have you bookmarked to look at new things on your website." https://desbihae.ucoz.ru/news/aifha_lmcva_bhvr_av_gbrt_lmins_bmvskbha/2022-03-24-60

נערות ליווי בתל אביב

17/ 06/ 2022

"Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that will make the biggest changes. Many thanks for sharing!" https://israely-lover-mogy.ml/news/denquileryth

HenryKam23453

16/ 06/ 2022

"Excellent blog post. I absolutely appreciate this website. Continue the good work! " https://israil-lover-te.tk/news/globutdiilpos

RogerCib3434435

16/ 06/ 2022

"I'm excited to uncover this page. I want to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely savored every part of it and I have you bookmarked to see new things on your blog." https://girls-israil-iz.ml/news/tracpiogantia

נערות ליווי

14/ 06/ 2022

"You ought to be a part of a contest for one of the most useful websites on the web. I'm going to highly recommend this website!" https://escort-israil-stop.gq/news/stelexabuc

נערות ליווי

14/ 06/ 2022

"Hi! I just wish to offer you a huge thumbs up for the great info you've got here on this post. I'll be coming back to your blog for more soon." https://cum-israel-lover.gq/news/catchnewsriphos

דירות דיסקרטית בירושלים

24/ 05/ 2022

"The next time I read a blog, I hope that it doesn't fail me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read, nonetheless I actually thought you'd have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something you could possibly fix if you weren't too busy looking for attention." http://uybf.pro/index.php?subaction=userinfo&user=afuqyp

נערות ליווי

05/ 05/ 2022

"Good post. I absolutely love this site. Thanks! " https://delhiescortss.com/%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%E2%9D%A4%EF%B8%8F-%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A8/

נערות ליווי

03/ 05/ 2022

"An intriguing discussion is worth comment. I think that you should write more on this subject, it might not be a taboo matter but usually people don't speak about such issues. To the next! Best wishes!!" https://wiki.motardo.com/Utilisateur:Kourtney9638

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.