Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động cho thuê xe ô tô chở người và xe chuyên dùng

13 /102018

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động cho thuê xe ô tô chở người và xe chuyên dùng

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu bổ sung ngành nghề mua bán, cho thuê xe ô tô vận tải hành khách, chuyên dụng trong vận tải, sản xuất, xây dựng; kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách cho doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật liên quan đến việc bổ sung ngành nghề mua bán, cho thuê xe ô tô vận tải hành khách, chuyên dụng trong vận tải, sản xuất, xây dựng; kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách cho doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc và điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề trên.
-    Hồ sơ, tài liệu cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các thủ tục nêu trên.


II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam trong WTO;
(2)    Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc 2015;
(3)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(4)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(5)    Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
(6)    Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật đầu tư;
(7)    Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký kinh doanh;
(8)    Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
(9)    Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
(10)    Nghị định 116/2017/NĐ-CP về quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô;
(11)    Quyết định 27/2018/QĐ-TTg năm 2018 về hệ thống ngành nghề Việt Nam do Thủ tướng Chính Phủ ban hành.
III.   Ý KIẾN TƯ VẤN
3.1    Liên quan đến điều kiện kinh doanh mua bán, cho thuê xe, và xe chuyên dùng
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
-    Đối với hoạt động mua bán xe tô tô, xe chuyên dụng (bán buôn, bán lẻ hàng hóa) Việt Nam 
Theo Biểu cam kết dịch vụ WTO, đối với hoạt động mua bán xe tô tô, xe chuyên dụng (bán buôn, bán lẻ hàng hóa) Việt Nam cam kết theo CPC 622, 631, 632 hiện không hạn chế đối với hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Nên nhà đầu tư được phép bổ sung ngành nghề và mục tiêu đầu tư mà không bị hạn chế điều kiện đầu tư.
-    Đối với hoạt động cho thuê máy móc thiết bị trong lĩnh vực xây dựng theo biểu cam kết dịch vụ WTO cụ thể tại biểu  CPC 518 nhà đầu tư nước ngoài được phép hoạt động mà không có hạn chế nào về điều kiện đầu tư;
-    Đối với hoạt động cho thuê xe ô tô, xe chuyên dụng (cho thuê máy móc, thiết bị không kèm người điều khiển) theo CPC 83109 thì Việt Nam chưa cam kết tại Biểu cam kết dịch vụ WTO. Tuy nhiên, theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc 2015, Việt Nam cam kết cho phép thực hiện hoạt động này với điều kiện liên doanh nhà đầu tư nước ngoài nắm không vượt quá 71% vốn góp liên doanh. Vì vậy, nếu đáp ứng được điều kiện trên Nhà đầu tư hoàn toàn có thể thực hiện hoạt động này dưới hình thức liên doanh (không vượt quá 71% vốn pháp định của liên doanh) và khi đăng ký bổ sung ngành nghề này, cơ quan đăng ký kinh doanh phải xin ý kiến chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ ngành liên quan. 
Theo Biểu cam kết WTO đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ, Việt Nam cho phép nhà cung cấp dịchvụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và vận tải hành khách thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 49%. Vì vậy, khi bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng về hình thức đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh (tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn góp liên doanh).
Kết luận: Căn cứ vào thông tin Quý khách hàng cung cấp “Nhà đầu tư Hàn Quốc đang chiếm tỷ lệ 81,04% vốn góp của Công ty” thì tình trạng về tỷ lệ vốn góp của Công ty không đáp ứng được điều kiện trên. Do vậy, nếu Công ty có thể tăng vốn điều lệ hoặc chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ vốn góp liên doanh của nhà đầu tư Hàn Quốc không vượt quá 49% vốn góp liên doanh trong trường hợp vẫn muốn bổ sung 02 mục tiêu: cho thuê xe ô tô, xe chuyên dụng (cho thuê máy móc, thiết bị không kèm người điều khiển) và kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ.
3.2    Một số điều kiện pháp luật Việt Nam quy định liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu ô tô, sửa chữa (bảo dưỡng, bảo hành ô tô)
a)    Điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô
-    Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, hoặc thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng quy định;
-    Có văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam;
b)  Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô:
-    Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;
-    Mặt bằng, nhà xưởng đảm bảo phục vụ việc thực hiện bảo hành, bảo dưỡng;
-   Có các khu vực thực hiện các công việc tiếp nhận, bàn giao, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra xuất xưởng, có nhà điều hành, kho linh kiện, phụ kiện, khu vực rửa xe đáp ứng được công việc;
-    Có đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Các trang thiết bị đo lường phục vụ công việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường;
-    Có thiết bị chẩn đoán động cơ, tình trạng kỹ thuật của xe (đối với ô tô có trang bị bộ điều khiển điện tử) phù hợp với các loại xe do cơ sở thực hiện bảo hành, bảo dưỡng. Phần mềm thiết bị chẩn đoán phải tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ;
-    Có đội ngũ nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng cho việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô;
-    Các điều kiện nêu trên của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải đáp ứng các yêu cầu về mặt bằng, trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực, hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô theo các loại ô tô tương ứng tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 Tiêu chuẩn cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự;
-    Có cam kết về việc hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô của:
    Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước (trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước); hoặc
    Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài (trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô);
-    Có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
-    Đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy;
-    Có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
LƯU Ý: Đối với nhập khẩu: ô tô chuyên dùng, ô tô chở người chuyên dùng và ô tô chở hàng chuyên dùng theo định nghĩa tại TCVN 6211: Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa; TCVN 7271: Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng sẽ không phải thực hiện xin cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu nêu trên.
Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng, sau khi xem xét nội dung tư vấn quý khách hàng thấy rằng mình có đủ điều kiện và mong muốn hoạt động lĩnh vực kinh doanh cụ thể nào thì gửi lại yêu cầu với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn trình tự, thủ tục và các tài liệu cần chuẩn bị, cũng như phí dịch vụ của chúng tôi.
Rất hân hạnh được làm việc với quý khách hàng. 
    Trân trọng!
    CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Giám đốc
(Đã ký)

Nguyễn Trinh Đức

Tham khảo nội dung liên quan:

Tư vấn thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư Hàn Quốc

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tư vấn du học và dịch vụ liên quan

Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh khu vui chơi trể em có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm và ngoại ngữ có vốn đầu tư Nhật Bản

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.