Bổ sung mục tiêu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối các vật tư phụ cho điện thoại và xe có động cơ tại tỉnh Bắc Ninh

09 /062017

Bổ sung mục tiêu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối các vật tư phụ cho điện thoại và xe có động cơ tại tỉnh Bắc Ninh


 Thư tư vấn: 140416/ Letter-Ipic

 

V/v:     Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do bổ sung mục tiêu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối các vật tư phụ cho điện thoại và xe có động cơ tại tỉnh Bắc Ninh. 
___________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 14 tháng 04  năm 2016
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886

Email: duc.lawyer@ipic.vn– Hotline: 0936 342 668
___________________________________________________________________________
    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
    Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý công ty có nhu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh do bổ sung mục tiêu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối các vật tư phụ cho điện thoại và xe có động cơ và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.
1.1.    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối các vật tư phụ cho điện thoại và xe có động cơ.
1.2.    Trình tự, thời gian thực hiện, hồ sơ, tài liệu cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nội dung nói trên tại tỉnh Bắc Ninh.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
(4)    Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(5)    Thông tư 08/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 
(6)    Thông tư 34/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(7)    Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
(8)    Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2011 về việc ban hành danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu;
(9)    Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên  yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, cũng như kinh nghiệm của chúng tôi tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh, IPIC tư vấn cụ thể như sau:
3.1    Nội dung tư vấn
-    Theo Điều 6 – Luật đầu tư năm 2014 và phụ lục số 1, phụ lục số 2 ban hành kèm theo Luật đầu tư năm 2014 thì hàng hóa là các vật tư phụ cho điện thoại và xe có động cơ công ty dự định xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối không nằm trong danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối. Mặt khác, theo biểu cam kết WTO thì việc phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng nêu trên là phù hợp với cam kết WTO. Vì vậy, công ty được phép bổ sung ngành nghề xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối các sản phẩm nêu trên.
-    Để bổ sung ngành nghề nêu trên, công ty cần tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, xin cấp Giấy phép kinh doanh về xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa là các vật tư phụ cho điện thoại và xe có động cơ.
3.2    Trình tự thực hiện
              Bước 1: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh.
              Bước 2: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh.
              Bước 3: Xin cấp Giấy phép kinh doanh về xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp.
Địa chỉ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh: Số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Địa chỉ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh: Số 10 Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
3.3      Hồ sơ để thực hiện : 
3.3.1     Hồ sơ để thực hiện bước 1:
              Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:
-    Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
-    Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
-    Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
-    Đề xuất dự án đầu tư.
3.3.2     Hồ sơ để thực hiện bước 2:
-    Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
-    Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của chủ sở hữu công ty;
-    Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3.3.3     Hồ sơ để thực hiện bước 3:
-    Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
-    Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
-    Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá;
-    Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối hàng hóa;
-    Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc 
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý các có liên quan đến việc bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý các có liên quan đến việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh về xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa.
4.2.    Thời gian thực hiện công việc:
a)    Thời gian soạn thảo hồ sơ tại mục 3.3 là: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu khách hàng cần cung cấp;
b)    Thời gian thực hiện Bước 1 (Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) là: 20 ngày làm việc (do hỏi ý kiến Bộ Công thương);
c)    Thời gian thực hiện Bước 2 (Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) là: 03 ngày làm việc;
d)    Thời gian thực hiện Bước 3 (Xin cấp Giấy phép kinh doanh về xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa) là: 35 ngày làm việc.
Lưu ý:    
-    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
-    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4.3.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
-    03 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
-    03 bản sao Báo cáo tài chính có kiểm toán 2 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của Công ty Ilshintech Co.,Ltd;
-    02 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
    Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    Trân trọng!

Thành lập doanh nghiệp 100%  vốn đầu tư Đài Loan hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu ,phân phối máy móc thiết bị ăn uống tại Hải Phòng

thành lập công ty xuất nhập khẩu có vốn nước ngoài

giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

thành lập công ty liên doanh

giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.