Tư vấn thành lập doanh nghiệp, công ty liên doanh tại Việt Nam

16 /082017

Tư vấn thành lập doanh nghiệp, công ty liên doanh tại Việt Nam

Thư tư vấn: 081116/ Letter-Ipic

V/v:Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam có cơ cấu vốn góp 51% vốn đầu tư Tây Ban Nha và 49% vốn đầu tư Việt Nam hoạt động kinh doanh ngành nghề phân phối, thi công và lắp đặt quạt công nghiệp trong lĩnh vực nhà cao tầng tại Việt Nam.

___________________________________________________________________________

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC GROUP – Văn phòng Hà Nội

Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886

Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

Gửi bằng thư điện tử

___________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập doanh nghiệp liên doanh có cơ cấu vốn góp 51% vốn đầu tư Tây Ban Nha và 49% vốn đầu tư Việt Nam hoạt động kinh doanh ngành nghề phân phối, thi công và lắp đặt quạt công nghiệp trong lĩnh vực nhà cao tầng tại Việt Nam và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thành lập công ty liên doanh có cơ cấu vốn góp 51% vốn đầu tư Tây Ban Nha và 49% vốn đầu tư Việt Nam hoạt động kinh doanh ngành nghề phân phối, thi công và lắp đặt quạt công nghiệp trong lĩnh vực nhà cao tầng tại Việt Nam;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các công việc nêu trên.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 thi hành luật đầu tư số 67/2014/QH13;

- Nghị định 78/2015/NĐ –CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 hướng dẫn luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 04 năm 2013 Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư n0.0ước ngoài tại Việt Nam;

- Biểu cam kết dịch vụ thương mại WTO.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

- Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập công ty liên doanh có cơ cấu vốn góp 51% vốn đầu tư Tây Ban Nha và 49% vốn đầu tư Việt Nam hoạt động kinh doanh ngành nghề phân phối, thi công và lắp đặt quạt công nghiệp trong lĩnh vực nhà cao tầng tại Việt Nam. Hiện nay, theo biểu cam kết WTO mà Việt Nam và Tây Ban Nha là thành viên, ngành nghề hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phân phối, thi công và lắp đặt quạt công nghiệp trong lĩnh vực nhà cao tầng đã được cho phép thực hiện hoạt động kinh doanh đối với nhà đầu tư Tây Ban Nha khi đầu tư vào Việt Nam.

- Về thủ tục, trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh, Nhà đầu tư Tây Ban Nha cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thành lập tổ chức kinh tế. Tiếp theo, nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cụ thể được tiến hành các bước sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 3: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh.

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp liên doanh có cơ cấu vốn góp 51% vốn đầu tư nước ngoài và 49% vốn đầu tư trong nước hoạt động kinh doanh ngành nghề phân phối, thi công và lắp đặt quạt công nghiệp trong lĩnh vực nhà cao tầng tại Việt Nam;

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh;

- Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.2. Thực hiện trình tự thủ tục

-Bước 1: Tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

-Bước 2: Tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

-Bước 3: Tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh.

4.3. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập

  • Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư;

Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP

- Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ Công ty;

Danh sách thành viên;

Danh sách người quản lý phần vốn góp;

Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

- Xin cấp Giấy phép kinh doanh

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung điều chỉnh;

- Báo cáo tình hình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

4.4. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- Bản sao (Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng) Giấy chứng nhận thành lập, Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư Tây Ban Nha;

- Bản sao (Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng) báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư Tây Ban Nha;

- Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư Tây Ban Nha;

- Bản sao chứng thực đại diện quản lý phần vốn góp của nhà đầu tư Tây Ban Nha;

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư Việt Nam;

- Bản sao chứng thực đại diện quản lý phần vốn góp của nhà đầu tư Việt Nam;

- Bản sao (Công chứng) Hợp đồng thuê văn phòng được ký giữa các Nhà đầu tư và người cho thuê;

- Bản sao (Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng) Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp dự định thành lập;

-Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.

4.5. Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xin cấp Giấy phép kinh doanh trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3;

- Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh là 25 ngày làm việc;

Lưu ý:

Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và báo giá dịch vụ của “IPIC GROUP” liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

Từ khóa tìm kiếm: thành lập doanh nghiệp liên doanh, thành lập công ty liên doanh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.