NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CẦN LƯU Ý KHI GÓP VỐN BẰNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN TÁC GIẢ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020?

26 /042021

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CẦN LƯU Ý KHI GÓP VỐN BẰNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN TÁC GIẢ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020?

Góp vốn bằng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả là một trong những hình thức góp vốn được Luật doanh nghiệp 2020 cho phép góp vốn vào doanh nghiệp. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu góp vốn vào doanh nghiệp sẽ sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả mà cá nhân tổ chức đó đang sở hữu để góp vốn vào tài sản của doanh nghiệp. Vậy điều kiện, trình tự thủ tục góp vốn bằng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 như thế nào? Bài viết dưới đây chúng tôi xin tư vấn về Những vấn đề cơ bản cần lưu ý khi góp vốn bằng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả vào doanh nghiệp để các cá nhân tổ chức có nhu cầu tham khảo:
1. Quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả? Góp vốn bằng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả?
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.
Góp vốn bằng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả là sử dụng quyền sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả để góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
2. Điều kiện để góp vốn bằng Quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả 
Các cá nhân, tổ chức khi góp vốn bằng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả cần phải đảm bảo các điều kiện như sau:
Thứ nhất, Quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả sẽ được bảo hộ và coi là hợp pháp khi đăng ký tại Cuc bản quyền tác giả và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan. Các cá nhân tổ chức khi góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả cần phải đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả tại Cục bản quyền tác giả để được bảo hộ và chứng mình quyền sở hữu hợp pháp của mình. Bởi theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, chỉ cá nhân tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp tài sản mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật. Do đó, trong trường hợp cá nhân tổ chức chưa đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả tại Cục bản quyền tác giả thì cần phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến tác giả.
Thứ hai, Tài sản là quyền sở hữu góp vốn vào doanh nghiệp phải do chủ sở hữu (người đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến tác giả) góp vốn. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp tài sản mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật. Do đó, chỉ chủ sở hữu Quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả mới được dùng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả để góp vốn vào doanh nghiệp.
Thứ ba, Quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả phải phải được định giá và được thể hiện thành đồng Việt Nam trước khi tiến hành góp vốn. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, các tài sản không phải là Đồng Việt Nam thì phải tiến hành định giá. Do đó, quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá.
3. Trình tự thủ tục góp vốn bằng Quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.
Quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả sau khi đảm bảo được điều kiện góp vốn, khi góp vốn vào doanh nghiệp thì phải thực hiện các bước sau đây:
Bước 1: Định giá tài sản:
Quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả không phải là tài sản Đồng Việt Nam nên theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành cần phải thực hiện thủ tục định giá trước khi góp vốn. 
Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.
Bước 2: Lập hợp đồng góp vốn (Hợp đồng chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả):
Căn cứ vào Điều 45 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì khi chuyển giao quyền sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Do đó, các cá nhân tổ chức muốn chuyển giao quyền sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả cho doanh nghiệp thì cần phải thực hiện chuyển giao quyền sở hữu dưới hình thức hợp đồng lập bằng văn bản.
Trong hợp đồng góp vốn, cần phải thể hiện được đầy đủ các nội dung cơ bản của việc góp vốn như: Bên góp vốn, Bên nhận góp vốn (tên, địa chỉ, …); Quyền sở tác giả, quyền liên quan đến tác giả cụ thể ( Tác phẩm; Loại hình; Tác giả; Chủ sở hữu; Số ĐKKD…); giá trị quyền tác giả/ quyền liên quan đến tác giả; thời hạn góp vốn; mục đích góp vốn; đăng ký góp vốn và nộp lệ phí; cam đoan của các bên, Quyền và nghĩa vụ của các bên; Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; Các nội dung khác do các bên thỏa thuận.
Việc lập hợp đồng chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả không bắt buộc phải công chứng tại VPCC hay chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý cao hơn, các cá nhân tổ chức có thể công chứng hoặc chứng thực hợp đồng.
Bước 3: Chuyển quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả sang cho doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
Theo quy định của Luật doanh nghiệp, tài sản quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả phải chuyển quyền sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả cho doanh nghiệp. Do đó, các cá nhân tổ chức chuyển quyền sở hữu tác giả, quyền liên quan đến tác giả thông qua việc thay đổi chủ sở hữu đối với quyền sở hữu đó tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trên đây là nội dung tư vấn của IPIC về Trình tự thủ tục góp vốn bằng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả theo quy định của pháp luật hiện hành. Mọi thắc mắc, yêu cầu tư vấn, thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến góp vốn bằng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng!

Luật sư: Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.