Thành lập doanh nghiệp công ty xuất nhập khẩu có vốn đầu tư nước ngoài

15 /082016

Thành lập doanh nghiệp công ty xuất nhập khẩu có vốn đầu tư nước ngoài

Thư tư vấn: 220218/Letter-Ipic:

V/v: Tư vấn về thành lập doanh nghiệp, công ty xuất nhập khẩu có vốn đầu tư nước ngoài và quyền phân phối mua bán hàng hóa về thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp

----------------------------------------------

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu và quyền phân phối thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

- THAM KHẢO NHỮNG ĐIỂM MỚI NGHỊ ĐỊNH 09/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA

 

I. YÊU CẦU TƯ VẤN:

- Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thành lập doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp.

THAM KHẢO THƯ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY THƯƠNG MẠI CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MỚI NHẤT

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015;

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

1. Về lĩnh vực đầu tư

Xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp theo quy định mới nhất của nghị định 09/2018 NĐ-Cp của chính phủ thì nhà đầu tư nước ngoài được phép đăng ký hoạt động mà không cần phải xin giấy phép kinh doanh đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với hoạt động phân phối bao gồm bán lẻ máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp là ngành nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, Quý khách hàng sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thành lập doanh nghiệp thì  phải thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh phân phối bán buôn và phân phối bán lẻ tại sở Công thương theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-Cp của chính phủ.

2. Về hang hóa xuất nhập khẩu

- Hàng hóa mà Quý khách hàng dự định xuất nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm hoặc hạn chế hoặc có điều kiện khi thực hiện xuất nhập khẩu theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT.

3. Về quyền phân phối

- Hàng hóa mà Quý khách hàng định phân phối không thuộc danh mục hàng hóa cấm hoặc hạn chế hoặc có điều kiện khi thực hiện phân phối theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT.

- Sau khi nhập khẩu thiết bị, máy móc, để tiến hành phân phối tại Việt Nam, Quý khách hàng có thể thực hiện thống qua các cách thức sau:

Một là, phân phối trực tiếp tại trụ sở chính của doanh nghiệp được thành lập. Tại trụ sở chính này, doanh nghiệp có thể tiến hành các hoạt động phân phối bao gồm: Bán buôn, bán lẻ mà không thành lập cơ sở bán lẻ, …

Hai là, ngoài phân phối trực tiếp tại doanh nghiệp, Quý khách hàng có thể thành lập thêm cơ sở bán lẻ (Siêu thị bán lẻ hoặc cửa hàng bán lẻ) hoặc cơ sở bán buôn khác phù hợp với quy hoạch tại nơi mà doanh nghiệp dự định đặt cơ sở để thực hiện việc phân phối, cụ thể:

          +, Nếu cơ sở bán lẻ nằm cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính: Doanh nghiệp phải thành lập địa điểm kinh doanh hoặc chi nhánh và phải đảm bảo các điều kiện để phân phối thiết bị, máy móc.

          +, Nếu cơ sở bán lẻ nằm ngoài tỉnh, thành phố đặt trụ sở chính: Doanh nghiệp phải thành lập chi nhánh gắn với việc đăng ký dự án đầu tư mới.

4. Về vốn đầu tư

Pháp luật không quy định mức vốn cụ thể mà Quý khách hàng phải có khi thực hiện đầu tư nhập khẩu và phân phối thiết bị, máy móc. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi đối với dự án đầu tư này, Quý khách hàng phải đáp ứng vốn đầu tư tối thiểu là 200.000 USD cho một loại sản phẩm. Chúng tôi sẽ phân loại chi tiết sản phẩm theo mã HS khi quý khách hàng gửi Danh mục chi tiết hàng hóa và tư vấn số vốn tối thiểu cần thiết cho việc đầu tư của Quý khách hàng.

IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC

1.1 Trình tự thủ tục:

a) Trình tự thủ tục:

Bước 1: Đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc tỉnh thành phố trung ương.

Bước 2: Tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân và đăng ký mã số thuế;

     Tiến hành đăng công báo về việc thành lập doanh nghiệp.             

Bước 3: Thực hiện thủ tuc xin giấy phép kinh doanh hoạt động phân phối bán lẻ không thành lập cơ sở bán lẻ.

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết theo tình tực các bước:

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;

- Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh về phân phối bán lẻ không thành lập cơ sở bán lẻ.

1.2 Tài liệu Quý khách hàng cung cấp:

- 03 bản sao công chứng hộ chiếu người đại diện pháp luật, đại diện quản lý vốn góp của nhà đầu  tư và tổ chức kinh tế, hoặc của nhà đầu tư cá nhân.

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động doanh nghiệp của nhà đầu tư là pháp nhân;

- 03 bản sao công chứng báo cáo tài chính có kiểm toán hai năm liên tiếp gần nhất của nhà đầu tư là pháp nhân;

- 03 bản sao công chứng xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);

- 03 bản hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất đống sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản vẽ mặt bằng cho thuê.

1.3 Thời gian thực hiện:

- Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có)

- Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có

- Thời gian thực hiện thủ tục câp Giấy phép kinh doanh: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có).

Lưu ý: Do thực tế áp dụng pháp luật có sự khác nhau giữa các địa phương do vậy quý khách hàng vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được tư vấn.

Trân trọng!

Từ khóa tìm kiếm: thành lập công ty xuất khẩu, thành lập công ty xuất nhập khẩu có vốn nước ngoài, thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu có vốn nước ngoài, nhập khẩu có vốn nước ngoài.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.