Bổ sung mục tiêu, chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh

09 /062017

Bổ sung mục tiêu, chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh

Thư tư vấn: 100117/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn bổ sung mục tiêu dự án, chuyển địa điểm thực hiện dự án của nhà đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh.
________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn– Hotline: 0936 342 668
Kính gửi    :    Quý khách hàng
Gửi bằng thư điện tử
__________________________________________________________________________
XÉT RẰNG
Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện dự án đầu tư: Công ty TNHH một thành viên theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, địa điểm thực hiện dự án tại thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty TNHH một thành viên HJ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp thay đổi lần 1 ngày 29/11/2016.
Nhà đầu tư muốn bổ sung mục tiêu dự án, cụ thể là bổ sung ngành nghề cho thuê xe nâng; chuyển địa điểm thực hiện dự án từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, Nhà đầu tư chưa hoàn tất việc góp vốn để thực hiện dự án.
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc bổ sung mục tiêu dự án, chuyển địa điểm thực hiện dự án;
-    Quy định pháp lý và hồ sơ cần thiết thực hiện thủ tục hành chính có liên quan.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Nghị định số 118/2015/NĐ-CP  ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
(4)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
        Dựa trên  yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, cũng như kinh nghiệm của chúng tôi tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh, IPIC tư vấn cụ thể như sau: 
3.1.    Về dịch vụ cho thuê xe nâng:
        Việc mô tả đúng hoạt động Quý công ty dự kiến kinh doanh sẽ liên quan đến việc được phép hay không được phép đăng ký ngành nghề kinh doanh đó tại Việt Nam hay không. Cụ thể như sau:
-    Dịch vụ cho thuê xe nâng có người vận hành nếu thuộc dịch vụ cho thuê liên quan đến trang thiết bị xây dựng hoặc tháo dỡ đập bỏ có người vận hành và dịch vụ vận hành do người vận hành cung cấp (CPC 518 - Mã ngành nghề kinh doanh) thì thuộc dịch vụ mà Việt Nam cam kết trong WTO. Vì vậy, Quý Công ty được phép bổ sung được ngành nghề hoạt động nêu trên.
-    Dịch vụ cho thuê xe nâng không có người vận hành thuộc dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác (CPC 83109) chỉ cam kết trong phạm vi máy móc và thiết bị công nghiệp, ngoài ra không cam kết trong biểu cam kết dịch vụ WTO. Do vậy, nếu dịch vụ cho thuê của quý công ty nằm trong phạm vi của cam kết thì sẽ được cơ quan quản lý đầu tư chấp thuận.
-    Trong trường hợp dịch vụ cho thuê xe nâng của Quý công ty nằm ngoài hai trường hợp nêu trên thì dịch vụ đó không quy định trong cam kết WTO. Vì vậy, cơ quan quản lý đầu tư có thể không chấp thuận, tuy nhiên trên thực tế dịch vụ cho thuê xe nâng không thuộc hai trường hợp nêu trên đã được nhiều nhà đầu tư đăng ký và được cơ quan quản lý đầu tư chấp nhận.
      Vì vậy, Nhà đầu tư tùy thuộc vào ngành nghề hoạt động trên thực tế để lựa chọn mã CPC cho phù hợp.
3.2.    Về tiến độ góp vốn thực hiện dự án:
      Nhà đầu tư phải góp vốn theo đúng tiến độ góp vốn ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp hết thời hạn góp vốn mà nhà đầu tư chưa góp vốn thì nhà đầu tư tùy theo tình hình thực tế để quyết định:
-    Nhà đầu tư góp vốn đủ theo số vốn ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Nhà đầu tư gia hạn thời hạn góp vốn dự án;
Thông thường Sở kế hoạch đầu tư sẽ linh động và cho phép nhà đầu tư gia hạn thời hạn góp vốn dự án. Tuy nhiên trong trường hợp cơ quan quản lý đầu tư quyết định xử phạt thì Doanh nghiệp liên hệ với Phòng thanh tra để xin quyết định xử phạt lỗi không góp đủ vốn.
-    Nhà đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong việc giảm vốn nếu không có khả năng góp đủ theo cam kết;
-    Nhà đầu tư quyết định không góp vốn và chấm dứt hoạt động dự án.
3.3.    Phương án IPIC đưa ra:
a)    Nhà đầu tư tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
Nhà đầu tư bổ sung mục tiêu hoạt động, điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án sang tỉnh khác sẽ phải tiến thành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong quá trình thực hiện thủ tục, nhà đầu tư phải báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh. Theo đó, nhà đầu tư phải giải trình tiến độ thực hiện vốn đầu tư.
Vì vậy, nhà đầu tư cần góp đủ vốn hoặc gia hạn tiến độ góp vốn để bổ sung mục tiêu hoạt động, điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án. Đồng thời, cơ quan quản lý đầu tư có thể quyết định xử phạt đối với hành vi không góp đủ vốn.
Mặt khác, việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án sang tỉnh khác thông thường sẽ phức tạp hơn, bởi lẽ cơ quan quản lý đầu tư tại địa điểm mới (Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh) sẽ tiến hành hỏi ý kiến cơ quan quản lý đầu tư tại địa điểm cũ (Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh) trước khi ra quyết định.
b)    Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh với dịch vụ cho thuê xe nâng:
Nhà đầu tư tiến hành thủ tục đăng ký thực hiện dự án mới tại tỉnh Bắc Ninh. Trình tự, thủ tục tiến hành tương tự như trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện dự án “Công ty TNHH một thành viên HJ” tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà đầu tư có thể là Công ty TNHH một thành viên HJ hoặc ông Yoon Sangbong. Nhưng phải đảm bảo nhà đầu tư chứng minh được năng lực tài chính thực hiện dự án.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc 
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
4.2.    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục:
a)    Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 
-    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
-    Đề xuất dự án đầu tư;
-    Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;
-    Giấy ủy quyền cho IPIC 
b)    Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
-    Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
-    Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
-    Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
-    Giải liên quan đến việc điều chỉnh nội dung (nếu có).
-    Giấy ủy quyền cho IPIC;
4.3.    Thời gian thực hiện
-    Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại mục 4.2 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu;
-    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;
-    Thời gian thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 10 ngày làm việc.
-    Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng!

Thành lập nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử 100% vốn đầu tư Hàn Quốc tại tỉnh Hải Dương

thành lập công ty xuất nhập khẩu có vốn nước ngoài

giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

thành lập công ty liên doanh

giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.