Thành lập và hoạt động trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang.

12 /062017

Thành lập và hoạt động trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang.

Thư tư vấn: 080317/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn thành lập và hoạt động trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang.  ____________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

 Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________

    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
    Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập và hoạt động cơ sở giáo dục trình độ từ cao đẳng trở lên có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập cơ sở giáo dục trình độ từ cao đẳng trở lên có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang;
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký hoạt động cơ sở giáo dục trình độ từ cao đẳng trở lên có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang;
-    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện trình tự thủ tục nói trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(4)  Nghị định 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 sửa đổi Khoản 6, Điều 3 Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(5)    Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(6)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
    Dựa trên  yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, cũng như kinh nghiệm của chúng tôi tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, IPIC tư vấn cụ thể như sau: 
1.    Hình thức đầu tư:
-     Để thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư có thể tiến hành theo một trong các hình thức sau:
•    Trung tâm ngoại ngữ 100% vốn nước ngoài;
•    Trung tâm ngoại ngữ liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
    Thủ tục đăng ký đầu tư đối với trung tâm có 100% vốn đầu tư hay 50% vốn đầu tư nước ngoài đều giống nhau.
-     Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện 04 bước như sau:
•    Bước 1: Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang.
•    Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang.
•    Bước 3: Xin Giấy phép thành lập tại Bộ giáo dục và đào tạo.
•    Bước 4: Xin Giấy phép hoạt động tại Bộ giáo dục và đào tạo.
Địa chỉ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
2.    Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư
a)    Có dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b)     Có Đề án tiền khả thi thành lập cơ sở giáo dục theo quy định;
c)    Có quỹ đất tại địa phương để giao hoặc cho nhà đầu tư thuê hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định;
d)    Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo mức quy định;
e)    Đối với dự án đầu tư thành lập trường đại học, ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này, dự án đầu tư còn phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.
3.    Thời hạn hoạt động:
    Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá năm mươi năm, tính từ ngày cho phép thành lập. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn, nhưng không quá bảy mươi năm.
4.    Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục:
4.1.    Tên của cơ sở giáo dục:
    Đối với trường, tên phải gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự sau đây: “Trường”, “Cấp học hoặc trình độ đào tạo” và tên riêng.
Lưu ý: Tên cơ sở giáo dục không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký hoặc tên doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; Tên trung tâm không sử dụng từ và ký hiệu vi phạm truyền thống, lịch sử, văn hóa, đạo đức và phong tục tập quán của Việt Nam.
4.2.    Văn bằng, chứng chỉ:
    Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam có quyền cấp hoặc đề nghị cấp:
a)     Văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam;
b)     Văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài, tuân thủ quy định của pháp luật nước ngoài và được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam công nhận.
4.3.    Vốn điều lệ:
-    Trường hợp có xây dựng trụ sở: Vốn điều lệ tối thiểu là 150 triệu đồng/sinh viên (Không bao gồm chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 300 tỷ đồng.
-    Trường hợp thuê trụ sở: Vốn điều lệ bằng 70% của vốn điều lệ tối thiểu 150 triệu đồng/sinh viên (Không bao gồm chi phí sử dụng đất).
4.4.    Cơ sở vật chất, thiết bị:
a)    Diện tích đất để xây dựng trường đạt bình quân ít nhất 25 m2/sinh viên tại thời điểm có quy mô đào tạo cao nhất trong kế hoạch phát triển nhà trường;
b)    Diện tích xây nhà bình quân ít nhất là 09 m2/sinh viên, trong đó diện tích học tập ít nhất là 06 m2/sinh viên, diện tích nhà ở và sinh hoạt của sinh viên ít nhất là 03 m2/sinh viên;
c)    Có đủ số giảng đường, phòng học, phòng chức năng phù hợp và đáp ứng yêu cầu đào tạo theo ngành, nghề và phương thức tổ chức đào tạo;
d)    Có đủ phòng làm việc, khu hành chính và hiệu bộ bảo đảm đáp ứng được cơ cấu tổ chức phòng, ban, khoa, bộ môn chuyên môn, đảm bảo diện tích ít nhất là 08 m2/người;
e)    Có hội trường, thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học - công nghệ;
f)    Có nhà ăn, các công trình xây dựng phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ sinh hoạt cho cán bộ, giảng viên và sinh viên;
g)    Có khu công trình kỹ thuật bao gồm: Trạm bơm nước, trạm biến thế, xưởng sửa chữa, kho tầng và nhà để xe ô tô, xe máy, xe đạp.
3.5.     Xây dựng và thuê cơ sở vật chất:
a)    Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động từ hai mươi năm trở lên tại Việt Nam phải có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục và phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý về việc giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Giai đoạn đầu tối đa là năm năm, các cơ sở này phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất cần thiết, ổn định để triển khai đào tạo, giảng dạy và phải đảm bảo việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo đúng tiến độ của dự án;
b)    Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động dưới hai mươi năm không phải xây dựng cơ sở vật chất riêng, nhưng phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê trường, lớp, nhà xưởng, các diện tích phụ phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là năm năm.
3.6.    Chương trình giáo dục:
    Có thể giảng dạy:
-    Chương trình giáo dục Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
-    Chương trình giáo dục nước ngoài theo pháp luật nước ngoài.
Lưu ý: Chương trình giáo dục phải thể hiện mục tiêu giáo dục không xâm hại đến an toàn quốc gia và lợi ích công cộng, không truyền bá tôn giáo, không xuyên tạc lịch sử, không ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa, đạo đức, phong tục tập quán của Việt Nam.
3.7.    Đội ngũ giáo viên:
a)    Giảng viên ít nhất phải có trình độ theo quy định 
-    Đối với đào tạo trình độ cao đẳng giảng viên ít nhất phải có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;
-   Đối với X đào tạo trình độ đại học thì giảng viên ít nhất phải có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;
-     Đối với đào tạo trình độ thạc sĩ thì giảng viên giảng dạy các môn học, chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham gia Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ít nhất phải có bằng tiến sĩ; giảng viên hướng dẫn thực hành, thực tập, giảng dạy ngoại ngữ ít nhất phải có bằng thạc sĩ;
-     Đối với đào tạo trình độ tiến sĩ thì giảng viên ít nhất phải có bằng tiến sĩ ở chuyên ngành hoặc ngành phù hợp với học phần sẽ đảm nhiệm trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
b)    Tỷ lệ sinh viên/giảng viên tối đa là 10 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo năng khiếu, 15 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học kỹ thuật và công nghệ, 25 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học xã hội, nhân văn và kinh tế - quản trị kinh doanh;
c)    Đối với trường cao đẳng thì tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ không ít hơn 60%, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ không ít hơn 25% tổng số giảng viên của cơ sở;
d)    Đối với trường đại học thì tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ không ít hơn 80%, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ không ít hơn 35% tổng số giảng viên của cơ sở;
e)    Cơ sở phải có đủ số lượng giảng viên cơ hữu để đảm nhận ít nhất 60% khối lượng chương trình của mỗi ngành, nghề đào tạo.
f)    Giáo viên, giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài ít nhất phải có 05 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực giảng dạy.
    Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

    Trân trọng!

thành lập công ty xuất nhập khẩu có vốn nước ngoài

giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

thành lập công ty liên doanh

giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.