Thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang.

12 /062017

Thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang.

Thư tư vấn: 030317/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang.

 __________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 

I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang;
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang;
-    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện trình tự thủ tục nói trên.

II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(4)  Nghị định 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 sửa đổi Khoản 6, Điều 3 Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(5)    Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(6)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên  yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, cũng như kinh nghiệm của chúng tôi tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, IPIC tư vấn cụ thể như sau: 
1.    Trình tự thành lập và hoạt động của trung tâm:
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện 04 bước như sau:
•    Bước 1: Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh.
•    Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh.
•    Bước 3: Xin Giấy phép thành lập do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp.
•    Bước 4: Xin Giấy phép hoạt động do Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh cấp.
2.    Thời hạn hoạt động:
Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá năm mươi năm, tính từ ngày cho phép thành lập. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn, nhưng không quá bảy mươi năm.
3.    Điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ:
3.1.    Tên của trung tâm:
Tên của trung tâm phải được sắp xếp theo trật tự sau: Trung tâm giáo dục/đào tạo, chuyên ngành chính, tên riêng.
Lưu ý: Tên trung tâm không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký hoặc tên doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; Tên trung tâm không sử dụng từ và ký hiệu vi phạm truyền thống, lịch sử, văn hóa, đạo đức và phong tục tập quán của Việt Nam.
3.2.    Chứng chỉ, bằng cấp:
Trung tâm phải đăng ký bằng cấp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được thừa nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
3.3.    Học sinh:
Học sinh học tại trung tâm có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam
Lưu ý: Học sinh Việt Nam dưới 05 tuổi sẽ không được tiếp nhận vào học chương trình nước ngoài.
3.4.    Vốn điều lệ:
-    Trường hợp có xây dựng trụ sở: Vốn điều lệ tối thiểu là 20 triệu VNĐ/ học viên (Không bao gồm chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.
-    Trường hợp thuê trụ sở: Vốn điều lệ bằng 70% của vốn điều lệ tối thiểu 20 triệu VNĐ/ trẻ (Không bao gồm chi phí sử dụng đất).
3.5.    Cơ sở vật chất, thiết bị:
-    Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;
-    Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người;
-    Có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;
-    Có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý.
3.6.    Chương trình giáo dục:
Có thể giảng dạy:
-    Chương trình giáo dục Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
-    Chương trình giáo dục nước ngoài theo pháp luật nước ngoài.
Lưu ý: Chương trình giáo dục phải thể hiện mục tiêu giáo dục không xâm hại đến an toàn quốc gia và lợi ích công cộng, không truyền bá tôn giáo, không xuyên tạc lịch sử, không ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa, đạo đức, phong tục tập quán của Việt Nam.
3.7.    Đội ngũ giáo viên:
-    Giáo viên phải có bằng cao đẳng hoặc bằng cấp tương đương, bằng cấp này phải phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.
-    Tỉ lệ học sinh trên một giáo viên là 25 học sinh/giáo viên.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc: 
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập cơ sở giáo dục;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động giáo dục;
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập; Giấy phép hoạt động;
-    Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
-    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập; Giấy phép hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4.2.    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập trung tâm ngoại ngữ 100% vốn đầu tư nước ngoài:
a)    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 •  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 •  Đề xuất dự án đầu tư;
 • Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;
 •  Giấy ủy quyền cho IPIC .

b)    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ Công ty;
 •  Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);
 • Giấy ủy quyền cho IPIC .

c)    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép thành lập:

 • Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
 • Đề án chi tiết;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Giấy ủy quyền cho IPIC .

d)    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép hoạt động:

 • Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục;
 •  Bản sao có chứng thực Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
 • Quy chế tổ chức và hoạt động giáo dục;
 • Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ góp vốn, vay vốn;
 • Báo cáo đáp ứng các điều kiện được quy định;
 • Hồ sơ nhân sự;
 • Giấy ủy quyền cho IPIC .

4.3.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:
-    03 bản sao công chứng hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân;
-    03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) lý lịch     tư pháp của nhà đầu tư;
-    03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);
-    03 bản sao (Công chứng) Hợp đồng thuê văn phòng được ký giữa Nhà đầu tư và người cho thuê. Hợp đồng thuê văn phòng này phải đính kèm (i) 03 bản sao (Công chứng) Giấy chứng nhận đầu tư và hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bên cho thuê; (ii) 03 bản sao (Công chứng) Giấy phép xây dựng của bên cho thuê; (iii) 03 bản sao (Công chứng) bản vẽ quy hoạch 1/500 tòa nhà cho thuê; (iv) 03 bản sao (Công chứng) bản vẽ tầng tòa  nhà được thuê; (v) 03 bản sao (Công chứng) Chứng nhận phòng cháy chữa cháy của tòa nhà.
Lưu ý: Hợp đồng thuê phải có thời hạn ít nhất 05 năm.
-    Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;
-    Hồ sơ nhân sự, bao gồm:
•    Danh sách nhân sự, bao gồm cả cán bộ, giáo viên giảng dạy;
•    Sơ yếu lý lịch có chứng thực / phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và/hoặc văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (Đối với người lao động là người nước ngoài);
•    Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân / hộ chiếu;
•    Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;
•    Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ có liên quan (Nếu được cấp ở nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, được dịch sang tiếng Việt nam, bán dịch và bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam);
•    Thẻ tạm trú, thường trú hợp pháp (Đối với người lao động là người nước ngoài).
-    Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo;
-    Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;
-    Quy chế đào tạo;
-    Quy mô đào tạo, dự kiến khi thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;
-    Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;
-    Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chướng trình đào tạo (Nếu có);
-    Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).
4.4.    Thời gian thực hiện:
a)    Soạn thảo hồ sơ từng bước theo quy định tại mục 4.3 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.4;
b)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;
c)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;
d)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy phép thành lập cơ sở giáo dục là 55 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
e)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy phép hoạt động giáo dục là 32 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

thành lập công ty xuất nhập khẩu có vốn nước ngoài

giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

thành lập công ty liên doanh

giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
 • (84) 24.730.18886
 • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
 • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.