Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

01 /032019

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
    Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN 
1.    Tư vấn nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé.
2.    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc góp vốn doanh nghiệp nói trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
1.    Biểu cam kết dịch vụ trong WTO của Việt Nam;
2.    Theo hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS)
3.    Luật Đầu tư sô 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
4.    Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
5.    Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định về cấp chứng chỉ hành nghề, người hành nghề cấp giấy phép hoạt động;
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN 
    Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
1.  Về lĩnh vực kinh doanh
    Dựa trên nội dung trao đổi với quý khách, dịch vụ quý khách cung cấp bao gồm dịch vụ liên quan đến sinh nở, chăm sóc sức khỏe mẹ và bé sau sinh , tắm cho trẻ em, điều dưỡng sức khỏe , phục hồi sức khỏe, xoa bóp, massage,.v.v. thuộc:
•   Dịch vụ y tá, vật lý trị liệu và trợ lý cá nhân (CPC 93191)
Theo cam kết dịch vụ thương mại của Việt Nam khi gia nhập WTO chưa cam kết về lĩnh vực trên 
Theo hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) không hạn chế nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực này.
•  Dịch vụ y tế chuyên khoa (CPC 93122) bao gồm Dịch vụ chuẩn đoán và điều trị do các bác sĩ cung cấp để chữa bệnh cho một loại bệnh cụ thể, trong một cơ sở y tế (gồm cả các cơ sở chữa bệnh cho các bệnh nhân nội và ngoại trú) … các dịch vụ khác có liên quan với chăm sóc sức khỏe (ví dụ như phục hồi, chăm sóc sau khi rời bệnh viện, v.v.)
Theo hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) không hạn chế nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực này.
Như vậy, theo biểu cam kết về dịch vụ AFAS thì hiện nay Việt Nam đã mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn vào cơ sở khám, chữa bệnh, cụ thể trong lĩnh vực dịch vụ có liên quan tới chăm sóc sức khỏe  mẹ và bé ở Việt Nam.
2.  Điều kiện kinh doanh
•    Cơ sở vật chất: Có địa điểm cố định (trừ trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động);
•    Thiết bị y tế: Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;
•    Nhân sự:
-    Phòng khám chuyên khoa Phục hồi chức năng: Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề về chuyên khoa vật lý trị liệu hoặc phục hồi chức năng;
-    Là người hành nghề cơ hữu tại cơ sở.
+   Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Các cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cung cấp các dịch vụ như thay băng, cắt chỉ; vật lý trị liệu, phục hồi chức năng; chăm sóc mẹ và bé; lấy máu xét nghiệm, trả kết quả; chăm sóc người bệnh ung thư và các dịch vụ điều dưỡng khác tại nhà, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà phải là người tốt nghiệp trung cấp y trở lên có chứng chỉ hành nghề và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 45 tháng”.
+   Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, các đối tượng khác làm việc trong cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.
3.  Hình thức kinh doanh 
Nhà đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé nên kinh doanh theo hình thức công ty TNHH 1 thành viên.

4.   Phạm vi hoạt động chuyên môn
a)   Chăm sóc sức khỏe theo đơn của bác sỹ;
b)   Không truyền dịch; không khám bệnh, chữa bệnh và kê đơn thuốc.
5.   Trình tự, thủ tục 
Bước 1: Xin cấp giấy phép hoạt động tại Sở Y tế;
Bước 2: Thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh;
6.  Hồ sơ xin cấp phép hoạt động
-   Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
-   Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
-   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
-   Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
-    Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
-   Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
-   Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
7.  Hồ sơ đăng ký kinh doanh
-   Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
-   Danh sách thành viên;
-  Giấy tờ chứng thực cá nhân/tổ chức của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông sáng lập;
-   Điều lệ công ty.
II.  DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
2.1  Phạm vi công việc 
a.    Soạn thảo hồ sơ cần thiết cấp giấy phép hoạt động tại Sở Y tế;
b.    Soạn thảo hồ sơ cần thiết liên quan đăng ký kinh doanh;
2.2. Thời gian thực hiện
-    Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động tại Sở Y Tế: 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
-     Thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
-    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•     Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
    Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng!

Nguyễn Trinh Đức

Tham khảo:

Tư vấn thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư Hàn Quốc

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tư vấn du học và dịch vụ liên quan

Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh khu vui chơi trể em có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm và ngoại ngữ có vốn đầu tư Nhật Bản

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (04) 7301.8886 - (04) 7302.8886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.