Thành lập công ty xuất khẩu, nhập khẩu, có vốn đầu tư Trung Quốc

23 /082017

Thành lập công ty xuất khẩu, nhập khẩu, có vốn đầu tư Trung Quốc

Thư tư vấn: 110517/ Letter-Ipic
咨询书编号:110517/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn đăng ký đầu tư; thành lập doanh nghiệp 100%  vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu hàng nông sản, hàng tiêu dùng.
有关独家外资企业在农产品、消费品进出口领域上成立企业、投资注册咨询
________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2017
河内、2017年05月11日
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
IPIC 法律有限责任公司-河内办公室
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
河内、纸桥、中和、阮玉武、169栋、401室
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
电话号:(04) 7301 8886 – 传真号: (04) 7302 8886
Email: duc.lawyer@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
邮箱:duc.lawyer@ipic.vn – 热线电话: 0936 342 668
Kính gửi
敬致:     :    
阿峰
Địa chỉ
地址    :    
Điện thoại
电话号    :   

Email
邮箱    :   
      Gửi bằng thư điện tử
通过邮箱发送
__________________________________________________________________________
    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
    IPIC 法律责任有限公司(“IPIC”) 向贵客对我司的法律咨询服务的关注表示衷心地感谢;
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
咨询要求
Nhà đầu tư là một cá nhân quốc tịch Trung Quốc muốn đầu tư 100% vốn thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng nông sản, hàng tiêu dùng.
投资者是中国国籍的私人,以100%外资投入越南境内成立经济组织,向农产、消费品进出口领域销售,经营。
Nhà đầu tư muốn được tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến việc thành lập tổ chức kinh tế nêu trên.
投资者想要接受上述经济组织成立事项的有关法律规定。
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
法律文件
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
2014/11/26颁布的67/2014/QH13号投资法;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
2014/11/26颁发的68/2014/QH13号企业法;
(3)    Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015;
2015/11/12颁布的118/2015/NĐ-CP号议定;
(4)    Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
政府2006/06/12颁发的59/2006/NĐ-CP号关于细节规定货物、禁止经营服务、经营限制及有条件经营的贸易法之议定;
(5)    Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
政府2007/02/12颁布的23/2007/NĐ-CP号有关细节规定购买货物和直接有关外资企业在越南境内购买货物的贸易法之议定;
(6)    Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
工商部2013/04/22颁发的08/2013/TT-BCT号关于细节规定购买货物和直接有关外国企业购买货物的通知;
(7)    Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
工商部2013/12/24颁发的34/2013/TT-BCT号关于公布执行购买货物和直接有关外国企业在越南境内购买货物流程的通知;
(8)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.
越南在世界贸易组织所提出的服务贸易承诺
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
咨询意见
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC tư vấn sơ bộ như sau, Nhà đầu tư cần cung cấp mô tả chi tiết sản phẩm dự định kinh doanh.
依据贵客的要求和所查询的有关法律文件,IPIC 提出以下初步咨询,业主要提供预计经营产品细节描述、说明;
3.1.    Về lĩnh vực kinh doanh:
经营领域
    Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng nông sản, hàng tiêu dùng bị hạn chế theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Vì vậy, nhà đầu tư được phép thành lập tổ chức kinh tế kinh doanh lĩnh vực nêu trên. Tuy nhiên, lĩnh vực xuất nhập khẩu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với Nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, trước khi thực hiện hoạt động kinh doanh Nhà đầu tư phải được cấp Giấy phép kinh doanh về xuất nhập khẩu hàng hóa.
    加入世界贸易组织后,按越南承诺,在农产品、消费品进出口领域上的外国企业受限。因此,投资者被允许在上述领域成立经济组织。然而,进出口领域是对外国投资者具有条件的经营行业,执行经营活动前,业主要签发进出口货物领域的经营执照。
3.2.    Điều kiện về vốn:
资本条件
    Pháp luật không quy định mức vốn cụ thể mà Nhà đầu tư nước ngoài phải có khi thực hiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân phối hàng may mặc. Tuy nhiên, trên thực tế vốn đầu tư là một trong những căn cứ để đánh giá quy mô, khả năng thực hiện của dự án đầu tư. Vì vậy, vốn đầu tư đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu thông thường là 250.000 USD đến 300.000 USD trở lên.
    执行投资、经营服装进出口、分配领域时,法律无规定外国企业要有的具体资本定额;
3.3.    Trình tự, thủ tục: 
    流程、手续
Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
    步骤一: 投资者执行签发投资注册证书手续
Bước 2: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
步骤二: 投资者执行签发企业注册证书手续
Bước 3: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy đăng ký kinh doanh về xuất nhập khẩu hàng hóa.
步骤三:投资者执行签发进出口货物的经营执照手续
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP
IPIC 集团所提供的法律服务
4.1.    Phạm vi công việc:
工作范围:
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;
-    咨询有关投资、经营及投资者经营领域的法律规定和法律问题;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    编制资料并执行签发投资注册证书手续;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    编制资料并执行企业注册证书签发手续;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh về xuất nhập khẩu hàng hóa.
-    编制资料并执行有关进出口货物的经营执照签发手续;
4.2.    Thời gian thực hiện:
执行时间
-    Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có)
    执行投资注册证书签发手续的时间:自向国家审权单位提交合理资料日起15工作日内(不含修改、补充资料时间-若有)
-    Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có)
    执行企业注册证书签发手续时间:自向国家审权单位提交合理资料日起03工作日内(不含修改、补充资料时间-若有)
-    Thời gian thực hiện thủ tục câp Giấy phép kinh doanh: 32 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có)
    执行营业执照签发手续时间:自向国家审权单位提交合理资料日起32工作日内(不含修改、补充资料时间-若有)
IV.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
贵客要提供资料
-    03 Bản sao chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài;
    外国投资者护照公正复印件03份
-    03 Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);
    确认投资者的银行账号余额的合法化复印件03份(不得小于投资者预计投资的资本);
-    03 Bản sao hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẽ mặt bằng cho thuê.
    执行项目所需的地点出租合约或地点出租合约原则协议复印件03份。附上本资料是地点出租方投资证书(房地产经营行业);建设许可证,土壤使用权证书(出租地点为住宅的);出租平面图;
    Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    上述是IPIC提供有关贵客咨询要求的初步咨询和服务提出,让贵客考虑并决定。若贵客对此有任何怀疑,请与我们联系查询;
    Trân trọng!
    敬礼!
    IPIC 
Giám đốc
经理
(Đã ký)
已签名
Nguyễn Trinh Đức
阮贞德

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.