Tư vấn về hoạt động cho thuê nhà xưởng và đất của Công ty 100% vốn Trung Quốc tại Hải Dương

15 /082016

Tư vấn về hoạt động cho thuê nhà xưởng và đất của Công ty 100% vốn Trung Quốc tại Hải Dương

Thư tư vấn: 090516/ Letter-Ipic

V/v: Hoạt động cho thuê nhà xưởng và đất của Công ty 100% vốn Trung Quốc tại Hải Dương. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu cho thuê nhà xưởng và đấtcủa Công ty 100% vốn Trung Quốc tại Hải Dương (sau đây gọi là “Công ty”) và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I.YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật Việt Nam về cho thuê nhà xưởng và quyền sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc cho thuê nhà xưởng và quyền sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

II.VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Cam kết WTO của Việt Nam.

III.Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý Khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1.Điều kiện để thực hiện cho thuê nhà xưởng và đất:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được sang tên cho Công ty;

- Nhà xưởng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau:

  • Có đăng ký quyền sở hữu gắn liền với đất trong Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mang tên người sử dụng là Công ty ;
  • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà xưởng;
  • Không bị kê biên đảm bảo thi hành án.

2.Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

- Công ty phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh bất động sản, cụ thể trong trường hợp này Công ty muốn thực hiện hoạt động cho thuê đất và nhà xưởng thì Công ty phải đăng ký ngành nghề Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810) và đăng ký mục tiêu hoạt động của dự án phù hợp.

3.Vốn điều lệ:

- Khi hoạt động kinh doanh bất động sản, Công ty phải có mức vốn điều lệ ít nhất là 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng);

- Hiện tại, mức vốn điều lệ của Công ty là 65.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi lăm tỷ đồng) phù hợp để thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản.

IV.DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc:

-Tư vấn các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng và đất của Công ty;

-Tư vấn các quy định của pháp luật về bổ sung mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh phù hợp để hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng và đất của Công ty;

- Soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để thực hiện bổ sung mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh bất động sản;

-Đại diện Quý khách hàng để nộp hồ sơ bổ sung mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh bất động sản;

-Đại diện Quý khách hàng để giao dịch, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình nộp hồ sơ;

-Đại diện Quý khách hàng để nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy xác nhận thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh đã bổ sung mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh phù hợp.

2. Trình tự thủ tục thực hiện:

-Bước 1: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về bổ sung mục tiêu hoạt động của dự án tại Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương;

-Bước 2: Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

3. Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ cần thiết:

- Bổ sung mục tiêu hoạt động trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

- Giải trình về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh bất động sản;

- Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

4. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:

-Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

-Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

-Các giấy tờ cần thiết khác (Nếu có).

5. Thời gian thực hiện

-Soạn thảo các hồ sơ cần thiết 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;

-Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;

-Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 03 ngày làm việc.

-Chú ý:Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.