Thành lập công ty bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài

15 /082016

Thành lập công ty bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài

Thư tư vấn: 13012016/ Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập công ty bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài.

_________________________________________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC ”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

Các loại hình doanh nghiệp được thành lập để hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Điều kiện nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Việt Nam;

Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản.

Tham khảo dịch vụ: Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

THAM KHẢO TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN QUAN TÂM

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Đầu tư của Quốc hội, số 67/2014/QH13;

- Luật Kinh doanh bất động sản của Quốc hội, số 66/2014/QH13;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

- Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Các loại hình doanh nghiệp được thành lập để hoạt động kinh doanh bất động sản

- Lĩnh vực kinh doanh bất động sản là lĩnh vực hoạt động đầu tư mà Việt Nam không có cam kết mở cửa thị trường theo cam kết WTO của Việt Nam.

- Theo quy định luật kinh doanh bất động sản thì đây là lĩnh vực đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

- Theo quy định của Luật đầu tư thì nhà đầu tư cần phải đăng ký dự án đầu tư trước thì thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập các loại hình doanh nghiệp như sau:m Công ty TNHH Một Thành Viên, Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên, Công ty cổ phần để kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, theo đó khi thành lập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản, phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể là điều kiện về vốn pháp định: Mức vốn pháp định không được thấp hớn 20 tỷ đồng.

- Ngoài ra nhà đầu tư có thể đầu tư theo hình thức góp vốn; mua cổ phần; phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt Nam.

Lưu ý: Một số tỉnh thành ở Việt nam yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài cần phải có dự án đầu tư cụ thể để tiến hành đăng ký dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

2. Điều kiện nhà đầu tư Hàn Quốc thực hiện đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Việt nam

- Nhà đầu tư có thể đăng ký dự án kinh doanh bất động sản và thành lập công ty hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

- Tuy nhiên, phạm vi hoạt động đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc thực hiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (Không phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư) bị hạn chế hơn so với doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc chỉ được hoạt động kinh doanh theo hình thức như sau:

- Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

- Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất

3. Phương án tư vấn của IPIC trong trường hợp của Quý Khách hàng:

IPIC đưa ra đề xuất về các trường hợp Quý Khách hàng thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo yêu cầu và mong muốn của Quý Khách hàng như sau:

Phương án 1: Trước tiên, Quý Khách hàng thành lập doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, sau đó sau đó thực hiện chuyển nhượng lại toàn bộ vốn cho nhà đầu tư Hàn Quốc qua hình thức mua cổ phần, phần vốn góp. Đối với phương án này, Quý Khách hàng sẽ phải thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam kinh doanh bất động sản:

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC;

Bước 2: Nhà đầu tư Hàn Quốc thực hiện việc mua cổ phần / phần vốn góp vào doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam.

Hồ sơ xin chấp thuận mua cổ phần / phần vốn góp của nhà đầu tư Hàn Quốc trong doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam bao gồm:

- Văn bản đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp;

- Bản giải trình đáp ứng điều kiện kinh doanh ;

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên;

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên;

- Giấy ủy quyền;

- Giấy tờ cần thiết khác.

Bước 3: Sau khi nhà đầu tư Hàn Quốc được chấp thuận mua cổ phần / phần vốn góp trong doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên;

- Quyết định đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên;

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp;

- Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp;

- Giấy ủy quyền;

- Giấy tờ cần thiết khác.

Phương án 2, Quý Khách hàng thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư hàn Quốc hoặc thành lập doanh nghiệp theo theo trình tự thủ tục sau:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC;

Lưu ý: Theo quy định của pháp luật và kinh nghiệm của chúng tôi, khi thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ yêu cầu phải gửi kèm dự án cụ thể về việc kinh doanh bất động sản mà Quý Khách hàng dự định kinh doanh.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

 

Tham khảo thư tư vấn có liên quan:

- Thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư từ Nhật Bản

Tư vấn thành lập công ty xây dựng 100% vốn nước ngoài tại Hà Nội;

- Tư vấn thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài và các vấn đề pháp lý liên quan;

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (vốn đầu tư Hồng Công) hoạt động lĩnh vực sản xuất giầy. vốn đầu tư Hồng Công.

- Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tưu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực may mặc và giày dép tại Bắc Ninh.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (vốn Hàn Quốc) hoạt động lĩnh vực nhập khẩu và phân phối linh kiện máy tính.

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đại lý vận tải hàng hoá.

- Tư vấn thành lập công ty  có vốn đầu tư nước ngoài (có vốn đầu tư Nhật Bản) hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt

- Tư vấn về việc tăng vốn đầu tư Công ty 100% vốn Hàn Quốc tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Tư vấn về việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính và chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên Công ty 100% vốn Hàn Quốc.

Tư vấn về việc gia hạn thời gian hoạt động dự án của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn Đài Loan).

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (vố đầu tư Đài Loan) kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

-  Tư vấn về việc nhà đầu tư là các cá nhân Iraq góp vốn vào công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu quần áo, giày dép.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư Hàn Quốc) kinh doanh dịch vụ kế toán.

 

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.