Tuyển tập 16 bản án tranh chấp thanh toán trong Hợp đồng xây dựng mới nhất

19 /102021

Tuyển tập 16 bản án tranh chấp thanh toán trong Hợp đồng xây dựng mới nhất

STT

BẢN ÁN TRANH CHẤP THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

01

Bản án: Số 155/2021/KDTM - PT ngày 24/09/2021 của TAND TP. Hà Nội (18.10.2021)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: Tranh chấp HĐXD VC - TCT

02

Bản án: Số 205 ngày 17/11/2020 của TAND TP. Hà Nội (17.07.2021)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: Công ty N - Tổng công ty G

03

Bản án: Số 46 ngày 29/03/2021 của TAND TP. Hà Nội (17.07.2021)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: Tổng công ty D - Tổng công ty S

04

Bản án: Số 103 ngày 28/05/2021 của TAND TP. Hà Nội (22.06.2021)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: Tranh chấp HĐXD

05

Bản án: Số 222/2020/KDTM-PT ngày 18/12/2020 của TAND TP. Hà Nội (05.02.2021)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: Tranh chấp hợp đồng xây dựng giữa Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông C và Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng V

06

Bản án: Số 11/2020/KDTM-PT ngày 25/05/2020 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng (08.06.2020)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: 1. Chấp nhận kháng cáo của Công ty cổ phần S (S). 2. Hủy bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 04/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

07

Bản án: Số 74 ngày 15/11/2019 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (13.04.2020)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: y án sơ thẩm

08

Bản án: Số 447/2021/KDTM-PT ngày 10/05/2021 của TAND TP. Hồ Chí Minh (24.05.2021)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: Tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP T và Công ty CPĐTXD M

09

Bản án: Số 760/2020/KDTM-PT ngày 11/08/2020 của TAND TP. Hồ Chí Minh (05.05.2021)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: Nguyên đơn buộc bị đơn có trách nhiệm trả cho nguyên đơn số tiền 10.128.735.616 đồng (Mười tỷ một trăm hai mươi tám triệu bảy trăm ba mươi lăm ngàn sáu trăm mười sáu đồng) trong đó nợ gốc là: 9.000.000.000 đồng, nợ lãi là: 1.128.735.616 đồng

10

Bản án: Số 1008/2020/KDTM-PT ngày 02/11/2020 của TAND TP. Hồ Chí Minh (17.11.2020)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: Tranh chấp hợp đồng thi công giữa Công ty TNHH S và Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đ

11

Bản án: Số 185/2018/KDTM-PT ngày 02/02/2018 của TAND TP. Hồ Chí Minh (15.10.2020)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện

12

Bản án: Số 505/2019/KDTM-PT ngày 30/05/2019 của TAND TP. Hồ Chí Minh (04.12.2019)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần lãi chồng lãi và phần yêu cầu buộc Ông Hsieh KL liên đới chịu trách nhiệm thanh toán nợ cho nguyên đơn do Viện Kiềm sát nhân dân Thành phố H rút một phần kháng nghị theo Quyết định kháng nghị số 01/QĐKNPT-VKS-KDTM ngày 05/12/2018 của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận K. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty Cổ phần PK. Giữ nguyên bản án sơ thẩm

13

Bản án: Số 07/2021/KDTM-PT ngày 18/06/2000 của TAND TP Đà Nẵng (09.07.2021)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: Buộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư V phải trả cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng D số tiền là 1.268.579.697 đồng

14

Bản án:số 14/2020/KDTM - PT ngày 14/09/2020 của TAND TP Đà Nẵng (13.10.2020)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: Trên cơ sở Hợp đồng nguyên tắc số 04/04/2015/HĐNT- CT ngày 05/4/2015 giữa hai bên, ngày 26/5/2015 Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng N, nay là Hợp tác xã Cơ khí và Xây dựng N (sau đây gọi tắt là Hợp tác xã N) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn N (sau đây gọi tắt là Công ty N) ký kết Hợp đồng giao khoán thi công xây dựng công trình số 04-NuocLang/2015-HĐ-GKXL với nội dung Hợp tác xã N nhận sản xuất và lắp đặt phần trên cầu treo thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Q. Ngày 02/6/2018, hai bên ký Biên bản xác nhận công nợ, xác định giá trị thi cong theo Hợp đồng là 1.499.227.728 đồng. Sau khi trừ đi số tiền Công ty N đã thanh toán, Hợp tác xã Cơ khí và Xây dựng N yêu cầu số tiền 849.227.728đ. Bị đơn cho rằng hai bên chỉ mới xác nhận nợ chứ chưa tiến hành thanh lý hợp đồng; Hợp tác xã không làm hồ sơ hoàn công nên Công ty phải làm thay và chịu chi phí liên quan. Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 12/2020/KDTM- PT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Toà án nhân dân quận Hải Châu chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Hợp tác xã Cơ khí và Xây dựng N. Trong thời hạn luật định Công ty TNHH N kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm tuyên xử không chấp nhận kháng cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn N, giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 12/2020/KDTM-PT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Toà án nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.

15

Bản án: Số 09/2020/KDTM-PT ngày 04/06/2020 của TAND TP Đà Nẵng (09.07.2020)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên P phải trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư D số tiền 1.323.157.896 đồng; trong đó: Tiền quyết toán thi công công trình là 1.009.833.000 đồng, tiền lãi là 313.324.896 đồng (lãi tính đến ngày 31/10/2019).

16

Bản án: Số 11/2019/KDTM-PT ngày 25/06/2019 của TAND TP Đà Nẵng (12.07.2019)

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về xây dựng

Cấp xét xử: Phúc thẩm

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại

Thông tin về vụ/việc: Công ty H yêu cầu Công ty Hưng P trả số tiền là 1.832.653.991đồng gồm Giá trị Chủ đầu giữ lại tiền bảo hành công trình là 896.163.321đồng và Giá trị Công ty Hưng P tạm giữ lại của Công ty TNHH Kỹ thuật nền móng và Xây dựng H để chờ chủ đầu tư quyết toán công trình với Ban quản lý dự án 6 là 936.490.670 đồng.

 

Tham khảo các bài viết liên quan:

Những tranh chấp thường gặp trong hợp đồng xây dựng

Năm vấn đề pháp lý về thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng của Tòa án nhân dân cần lưu ý khi khởi kiện 

Tổng hợp 4 quyết định về giám đốc thẩm tranh chấp hợp đồng xây dựng mới nhất

Cách viết đơn khởi kiện của vụ án đòi nợ theo quy định của pháp luật và thực tiễn tố tụng Việt Nam.

8 Án lệ về giải quyết tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại cần tìm hiểu!

7 vấn đề pháp lý quan trọng cần tìm hiểu, chuẩn bị trước khi khởi kiện vụ án dân sự để đảm bảo cho việc thắng kiện!

Công ty Luật TNHH IPIC chúng tôi chuyên tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý cho việc chuẩn bị khởi kiện và giải quyết vụ án tranh chấp phát sinh liên quan hợp đồng xây dựng. Với đội ngũ luật sư, tư vấn viên có năng lực và nhiều năm kinh nghiệm việc tư vấn và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tại Tòa án các cấp ở Việt Nam và tại Trọng tài thương mại quốc tế Việt Nam (VIAC), Công ty Luật TNHH IPIC sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng về việc chuẩn bị nội dung khởi kiện tốt nhất, nếu quý khách hàng muốn thắng một vụ kiện, muốn đánh giá khẳ năng thắng một vụ kiện thì vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc.

Mobile:0936342668.
Mail:info@ipic.vn;trinhduclawyer@gmail.com.
Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Địa chỉ chi nhánh: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.