Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ vận tài hành khách bằng đường bộ (CPC 7121+7122)

09 /042020

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ vận tài hành khách bằng đường bộ (CPC 7121+7122)

    Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết WTO của Việt Nam khi thực hiện đầu tư, thành lập công ty tại Việt Nam. Các bài viết trước trước đây liên quan lĩnh vực này của cơ quan nhà nước, các công ty Luật đã lỗi thời do việc thay đổi các quy định của pháp luật, hoặc chưa đầy đủ. Chính vì thế Công ty Luật IPIC đã thực hiện hệ thống lại chi tiết cam kết WTO của Việt Nam về các lĩnh vực đầu tư và quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn áp dụng tại Việt Nam đến thời điểm năm 2024.

    Dưới đây là nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ (CPC 7121+7122).

1.      Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ vận tài hành khách bằng đường bộ (CPC 7121+7122).

Đối với Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ CPC 7121+7122, Trong WTO có quy định: “Không hạn chế, ngoại trừ: Kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và vận tải hành khách thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 49%. Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, tùy theo nhu cầu thị trường 32, được phép thành lập liên doanh để cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51%. 100% lái xe của liên doanh phải là công dân Việt Nam”

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài phải liên doanh với nhà đầu tư ở Việt Nam với số vốn góp không vượt quá 51% và tất cả người lái xe của công ty phải là công dân Việt Nam.

Tham khảo thư tư vấn liên quan lĩnh vực vận tải:

Thành lập công ty có vốn nước ngoài trong lĩnh vực vận tải, logistic;

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đại lý vận tải hàng hoá;

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho thuê xe ô tô;

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch đại lý vận tải

2. Việ c đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với Dịch vụ vận tài hành khách bằng đường bộ (CPC 7121+7122)

STT

MỤC TIÊU DỰ ÁN

TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

MÃ NGÀNH

1

Dịch vụ vận tài hành khách bằng đường bộ CPC 7121+7122

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

4931

Vận tải hành khách đường bộ khác

4932

 

3. Quy định của pháp luật đối với Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ (CPC 7121+7122).

          Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì không có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ này tại Việt Nam.

          Tuy nhiên, dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ (CPC 7121+7122) bao gồm: Vận tải hành khách theo lịch trình khác CPC 7121; Hình thức vận tải hành khách không theo lịch trình khác CPC 7122:

          Vận tải hành khách theo lịch trình khác (CPC 7121) bao gồm: Vận tải độ thị và ngoại ô thường xuyên (CPC 71211); Vận tải đô thị và ngoại ô đặc biệt (CPC 71212); Vận tải liên thành phố một cách thường xuyên (CPC 71213); Vận tải liên thành phố đặc biệt ( CPC 71214); Hình thức vận tải hành khách theo lịch trình khác mà chưa được liệt kê (CPC 71219).

          Vận tải độ thị và ngoại ô thường xuyên (CPC 71121): Vận tải đô thị và ngoại ô theo lộ trình thường xuyên đỗ nhiều bến thông qua đường đại lộ và các phương tiện vận tải đường bộ khác. Các dịch vụ được phân loại trong tiểu mục này là xe buýt, đường tàu điện, xe điện bánh hơi và các dịch vụ tương tự mà thường là cung cấp theo hình thức nhượng quyền thương mại hạn chế trong trong khu vực một thành phố hoặc một số thành phố gần nhau. Những dịch vụ này được cung cấp trên tuyết đường đã định sẵn với lịch trình đã định sẵn, có thể đón và thả hành khách tại bất cứ bến nào, và phục vụ mọi đối tượng hành khách. Ngoại trừ: Vận tải đô thị và ngoại ô bằng đường sắt được phân loại tại tiểu mục 71112

          Vận tải đô thị và ngoại ô đặc biệt (CPC 71122): Vận tải theo lịch trình bằng các ô tô buýt đến trường để đưa học sinh từ nhà đến trường, từ trường này đến trường khác v.v. trong khuôn khổ một thành phố hoặc các thành phố gần nhau. Trong tiểu mục này bao gồm vận tải theo lịch trình giữa các trung tâm đô thị và sân bay hoặc các trạm trong trung tâm đô thị này hoặc tại các địa điểm ngoại ô đi bằng bằng xe buýt và xe limousine sân bay chở nhiều người kèm theo lái xe. Những dịch vụ được cung cấp trên những tuyến đường nhất định và lịch trình nhất định. Hình thức dịch vụ thường dành cho một số người sử dụng nhất định. Những chuyến đi riêng lẻ thường là một chiều, một là đưa hai là đón, nhưng không phải là cả hai.

          Ngoại trừ: Các dịch vụ taxi được phân loại tại tiểu mục 71221 và các dịch vụ thuê taxi không đi theo lịch trình và không có người lái được phân loại tại tiểu mục tại 71222 (dịch vụ cho thuê xe hành khách có tổng đài).

          Vận tải liên thành phố một cách thường xuyên (CPC 71123): Vận tải hành khách cao tốc liên thành phố một cách thường xuyên theo lịch trình bằng xe buýt, bao gồm vận tải kèm theo hành lý hành khách.

          Vận tải liên thành phố đặc biệt CPC 71214:  Vận tải theo lịch trình bằng xe buýt trường học để đưa học sinh từ nhà đến trường, giữa các trường v.v. chẳng hạn từ một trung tâm đô thị này sang trung tâm đô thị khác. Trong tiểu mục này bao gồm vận tải theo lịch trình giữa trung tâm đô thị và các sân bay hoặc các trạm tại trung tâm đô thị khác bằng xe buýt và xe limousine sân bay trở nhiều người kèm theo lái xe

          Hình thức vận tải hành khách theo lịch trình khác mà chưa được liệt kê CPC 71219: Hình thức vận tải đường bộ bằng phương tiện đường bộ gắn máy mà chưa được nêu tiểu mục ở đâu khác. Trong tiểu mục này bao gồm các dịch vụ vận tải điều hành qua tổng đài, ví dụ như dịch vụ qua teleferics, và đường xe lửa có dây cáp kéo và các dịch vụ tương tự được cung cấp trên cơ sở lịch trình.

          Hình thức vận tải hành khách không theo lịch trình khác (CPC 7122) bao gồm: Dịch vụ taxi CPC 71221; Dịch vụ thuê xe hành khách có tổng đài CPC 71222; Dịch vụ thuê xe buýt và xe buýt đường dài có tổng đài CPC 71223; Vận tải hành khách bằng phương tiện do người điều khiển hoặc động vật kéo CPC 71224; Vận tải hành khách không có lịch trình khác chưa được phân loại ở nơi khác CPC 71229

          Dịch vụ taxi (CPC 71221): Dịch vụ taxi đô thị, ngoại ô và liên thành. Những dịch vụ này thường được cung cấp trên những chặng đường xa, với thời gian đi hạn chế, và nơi đến cụ thể. Dịch vụ taxi cung cấp bằng phiện tiện xe máy cũng được phân loại tại đây. Ngoại trừ: Dịch vụ taxi do động vật kéo và taxi do người điều khiển được phân loại tại tiểu mục 71224 (vận tải hành khách bằng phương tiện do người lái hoặc động vật kéo). Các dịch vụ taxi đường thủy và hàng không được phân loại tại tiểu mục 72219 (hình thức vận tải hành khách khác) và tiểu mục 73120 (vận tải hành khách không theo lịch trình hàng không). 

          Dịch vụ thuê xe hành khách có tổng đài (CPC 71222): Dịch vụ thuê xe kèm lái xe, để đến bất cứ nơi nào, ngoài dịch vụ taxi. Những dịch vụ này thường được cung cấp trên cơ sở thời gian và số lượng hành khách, địa điểm đến thường từ hai nơi trở lên.

          Dịch vụ thuê xe buýt và xe buýt đường dài có tổng đài (CPC 71223): Dịch vụ cho thuê xe buýt và xe buýt đường dài kèm theo lái xe, thường được cung cấp trên cơ sở thời gian và chặng đường. Điểm đến của hình thức dịch vụ này thường từ hai nơi trở lên

          Vận tải hành khách bằng phương tiện do người điều khiển hoặc động vật kéo CPC 71224: Vận tải hành khách bằng phương tiện do người điều khiển hoặc động vật kéo hoặc chuyên chở bằng súc vật thồ, với điều kiện là người điều khiển được cung cấp phương tiện vận tải hoặc động vật. Ngoại trừ: Dịch vụ cho thuê phương tiện hành khách và kéo bằng động vật. Ngoại trừ dịch vụ của đối tượng điều khiển phương tiện được phân loại tại tiểu mục 83102 (dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải liên quan đến hàng hóa không có tổng đài) và tiểu mục 83105 (dịch vụ cho thuê dụng cụ vận tải đường bộ không có tổng đài).

          Vận tải hành khách không có lịch trình khác chưa được phân loại ở nơi khác CPC 71229: Vận tải hành khách bằng phương tiện kèm lái xe không đi theo lịch trình, chưa được phân loại ở nơi khác. Ngoại trừ: Vận tải hành khách bằng xe buýt không đi theo lịch trình, theo hợp đồng và theo tour và xe buýt tham quan được phân loại tại 71223 (dịch vụ cho thuê xe buýt và xe buýt đường dài có tổng đài).

4.      Thực tiễn đăng ký đầu tư đối với Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ (CPC 7121+7122).

          Hiện nay, đối với việc đăng ký đầu tư đối với mục tiêu Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ (CPC 7121+7122) được IPIC thực hiện tại cơ quan đăng ký đầu tư đúng thời hạn cam kết, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư tiến hành kinh doanh.

Tham khảo bài viết cam kết WTO liên quan:

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ vận tải hành khách, trừ vận tải nội địa (CPC 7211); Dịch vụ vận tải hàng hóa, trừ vận tải nội địa (CPC 7212);

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748);

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671); Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672); Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673); Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674).

          Trên đây là một số nội dung chia sẽ kiến thức kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH IPIC. Nếu quý khách hàng cần tư vấn chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

           Trân trọng!

           Ls. Nguyễn Trinh Đức

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.