Thành lập công ty có vốn nước ngoài trong lĩnh vực vận tải, logistic

07 /122017

Thành lập công ty có vốn nước ngoài trong lĩnh vực vận tải, logistic

Thư tư vấn: 301117/ Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ vận tải, hỗ trợ hải quan, cho thuê Container, bình chứa, môi giới cho thuê Container, bình chứa.

________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC

Văn phòng Hà Nội: Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886

Email: duc.lawyer@ipic.vn– Hotline: 0936 342 668

Kính gửi:.............................

Gửi bằng thư điện tử

__________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN
Nhà đầu tư Nhật Bản muốn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong một trong hai nhóm lĩnh vực sau:

Option 1:

- Nghiệp vụ vận tải và hỗ trợ hải quan

- Nghiệp vụ cho thuê Container và Bình chứa (Tank) chuyên dụng để đựng các chất hóa học nguy hiểm

Option 2:

- Nghiệp vụ vận tải và hỗ trợ hải quan

- Trung gian môi giới việc cho thuê Container và Bình chứa (Tank) chuyên dụng để đựng các chất hóa học nguy hiểm

(Tức là không cho thuê trực tiếp mà chỉ môi giới để công ty mẹ/ công ty khác cho thuê và nhận hoa hồng từ việc môi giới đó)

Điều kiện, trình tự, thủ tục tại Việt Nam như thế nào?

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015;
Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007;
Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.
III. Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC tư vấn như sau:

Điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài:
3.1.1    Về lĩnh vực kinh doanh:

Theo như thông tin Quý khách hàng cung cấp, chúng tôi hiểu lĩnh vực Quý khách hàng đang muốn kinh doanh bao gồm:

a) Dịch vụ vận tải:

-  Dịch vụ vận tải biển: dịch vụ vận tải hành khách bằng đường biển trừ vận tải nội địa (CPC 7211) nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tổ chức kinh tế với tỷ lệ vốn sở hữu 100% đầu tư nước ngoài.

-  Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển trừ vận tải nội địa (CPC 7212) nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tổ chức kinh tế với tỷ lệ vốn sở hữu là 100% vốn đầu tư nước ngoài.

-  Dịch vụ vận tải đường thuỷ nội địa (CPC 7221, 7222): nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp không được vượt quá 49% tổng vốn.

-  Dịch vụ vận tải hàng không: Theo cam kết WTO nhà đầu tư được phép kinh doanh dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không, dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng máy tính, bảo dưỡng và sửa chữa máy bay. Riêng việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài đối với dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường hàng không phải xin chấp thuận chủ trương của Thủ tướng.

-  Dịch vụ vận tải đường sắt (CPC 7111, 7112): nhà đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa thông qua việc thành lập liên doanh với tỷ lệ không được vượt quá 49% tổng vốn.

-   Dịch vụ vận tải đường bộ (CPC 7121, 7122, 7123): nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp không được vượt quá 51% tổng vốn.

-  Dịch vụ vận tải đường ống (CPC 713): nhà đầu tư nước ngoài không được cung cấp dịch vụ vận tải đường ống.

   Như vậy, trong lĩnh vực vận tải nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài thì phù hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải hành khách bằng đường biển trừ vận tải nội địa (CPC 7211, CPC 7212).

b) Dịch vụ thông quan (dịch vụ hỗ trợ vận tải biển): nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó tỷ lệ phần vốn góp không bị hạn chế.

    Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài không thành lập được công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ này.

c) Dịch vụ đại lý vận tải: Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập 100% vốn đầu tư nước ngoài.

d) Dịch vụ bổ trợ như hoạt động cho thuê, thuê mua container: nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.

e) Dịch vụ cho thuê bình chứa: hiện tại dịch vụ này không có trong cam kết WTO nên nhà đầu tư sẽ phải hỏi ý kiến Bộ công thương.

f)  Dịch vụ môi giới được hiểu là dịch vụ đại lý hoa hồng theo CPC 6211 nhà đầu tư được phép thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài:

3.1.2    Điều kiện về vốn:

    Pháp luật không quy định mức vốn cụ thể mà Nhà đầu tư nước ngoài phải có khi thực hiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nêu trên. Tuy nhiên, trên thực tế vốn đầu tư là một trong những căn cứ để đánh giá quy mô, khả năng thực hiện của dự án đầu tư.  

Trình tự, thủ tục
  Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  Bước 2: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  Bước 3: Thực hiện  xin giấy phép kinh doanh (trường hợp đại lý hoa hồng CPC 6211);

iV DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1. Phạm vi công việc:

Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;
Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
4.2. Thời gian thực hiện:

-     Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có);

-      Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có);

-     Thời gian cấp giấy phép kinh doanh là 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có).

V. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
5.1. Trong trường hợp nhà đầu tư là cá nhân:

-     03 Bản sao chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

-     03 Bản sao xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);

-     03 Bản sao hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẽ mặt bằng cho thuê.

5.2. Trong trường hợp nhà đầu tư là tổ chức:

-     03 Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của tổ chức: Bản sao báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc bản sao xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư)

-      03 Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự chứng thực giấy phép đăng ký của tổ chức;

-      03 Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/hộ chiếu người đại diện phần vốn góp của tổ chức;

-     03 Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của Công ty dự kiến thành lập.

-      03 Bản sao hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẽ mặt bằng cho thuê.

        Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

        Trân trọng!

CÔNG TY TNHH IPIC

Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Trinh Đức

1. Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải hành khách bằng đường biển trừ vận tải nội địa (CPC 7211, CPC 7212).

2. Dịch vụ đại lý vận tải:

3. Dịch vụ cho thuê, thuê mua container;

4. Dịch vụ môi giới cho thuê container và thùng chứa được hiểu là dịch vụ đại lý hoa hồng theo CPC 6211

5. Dịch vụ cho thuê bình chứa: hiện tại dịch vụ này không có trong cam kết WTO nên nhà đầu tư sẽ phải hỏi ý kiến Bộ công thương

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.