Nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong công ty TNHH 100% vốn Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh (Không phải công ty đại chúng).

09 /062017

Nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong công ty TNHH 100% vốn Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh (Không phải công ty đại chúng).

Thư tư vấn: 07032017/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn về nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong công ty TNHH 100% vốn Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh (Không phải công ty đại chúng).
 ___________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
___________________________________________________________________________

    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
    Qua trao đổi, trên cơ sở thông tin cung cấp yêu cầu tư vấn, chúng tôi hiểu rằng Nhà đầu tư có nhu cầu thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối sản phẩm quà tặng thông qua việc mua lại 100% phần vốn góp tại công ty trong nước và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
     Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài mua 100% phần vốn góp tại công ty trong nước.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Nghị định 78/2015 hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
(4)    Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;
(5)    Quyết định 88/2009/ QĐ – Ttg về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam;
(6)    Thông tư sô 131/2010/TT- BTC ngày 6/9/2010 hướng dẫn thực hiện quy chế góp vốn, mua cổ phẩn của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên  yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, cũng như kinh nghiệm của chúng tôi tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh, IPIC tư vấn cụ thể như sau u: 
3.1.    Quy định pháp luật:

-    Theo Khoản 1 – Điều 46 – Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định thì Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

-     Theo Khoản 1 – Điều 26 – Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, khoản 2 – Điều 46 – Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài thì Nhà đầu tư thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh.
-     Điều 5 – Thông tư  sô 131/2010/TT- BTC thì điều kiện để Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức tham gia góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam là phải có tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều thông qua tài khoản này. Việc mở, đóng, sử dụng và quản lý tài khoản vốn đầu tư phải phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
Như vậy, theo như thông tin Quý khách hàng cung cấp, Quý khách hàng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhưng Quý khách hàng cần đăng ký góp vốn, mua cổ phần tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Đồng thời, Quý khách hàng cần mở tài khoản tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam để thực hiện mọi giao dịch liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam.
3.2.    Thủ tục thực hiện:

 • Bước 1: Thành lập doanh nghiệp trong nước tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh;
 • Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh
 • Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh;
 • Bước 4: Thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh về lĩnh vực phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp

Địa chỉ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh: Số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Địa chỉ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh: Số 10 Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc:

 •  Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp trong nước;
 •  Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam;
 • Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp trong nước;
 •  Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn theo thông tin Nhà đầu tư cung cấp;
 • Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh về lĩnh vực phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu .

4.2.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:

 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người Việt Nam là người góp vốn thành lập công ty;
 •  Bản sao chứng thực hộ chiếu của Nhà đầu tư nước ngoài; 
 • Bản sao bản hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẽ mặt bằng cho thuê;
 • Bản sao tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư nước ngoài: Bản sao kê tài khoản của công ty chứng minh nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp hoặc bản sao kê tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài trước khi chuyển tiền mua phần vốn góp tại công ty trong nước. (Tài liệu này chỉ cần tại bước 3: Thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh và không phải hợp pháp hóa lãnh sự).

4.3.    Thời gian thực hiện công việc:

 • Thời gian thực hiện Bước 1 (Thành lập doanh nghiệp trong nước): 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thời gian thực hiện Bước 2 (Nhà đầu tư đăng ký góp vốn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền), đồng thời thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ; 
 • Thời gian thực hiện Bước 3 (Cấp Giấy phép kinh doanh về lĩnh vực phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu): 35 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Lưu ý: Thời gian thực hiện công việc nêu trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

    Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    Trân trọng!

Thành lập doanh nghiệp 100%  vốn đầu tư Đài Loan hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu ,phân phối máy móc thiết bị ăn uống tại Hải Phòng

giấy phép lao động

dịch vụ nhờ người đứng tên thành lập doanh nghiệp

thành lập công ty xây dựng

dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ

dừng hoạt động kinh doanh công ty vốn đầu tư nước ngoài

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
 • (84) 24.730.18886
 • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
 • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.