Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ 100% vốn đầu tư nước ngoài

15 /082016

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ 100% vốn đầu tư nước ngoài

Thư tư vấn: 010415/Letter-Ipic:

V/v: Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Hàn, tiếng Nhật có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Ông/Bà đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Ông/Bà đang có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

 

I. YÊU CẦU TƯ VẤN CỦA ÔNG/BÀ

(1) Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc thành lập trung tâm ngoại ngữ có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

(2) Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập trung tâm ngoại ngữ được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(1) Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 (Luật Đầu tư);

(2) Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005 (Luật Doanh nghiệp);

(3) Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư (Nghị định 108/2006/NĐ-CP);

(4) Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định 73/2012/NĐ-CP);

(5) Nghị định 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 sửa đổi Khoản 6, Điều 3 Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định 124/2014/NĐ-CP);

(6) Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT);

(7) Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO (Cam kết WTO).

 

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Ông/Bà cùng với các văn bản pháp luật được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để thành lập trung tâm ngoại ngữ có 100% vốn đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện 03 bước như sau:

(-) Bước 1: Xin Giấy chứng nhận đầu tư.

(-) Bước 2: Xin Giấy phép thành lập.

(-) Bước 3: Xin Giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện được quy định được chi tiết dưới đây.

3.1 Điều kiện

a. Tên của trung tâm

Tên của trung tâm phải được sắp xếp theo trật tự sau: Trung tâm giáo dục/đào tạo, chuyên ngành chính, tên riêng.

Lưu ý: Tên trung tâm không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký hoặc tên doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; Tên trung tâm không sử dụng từ và ký hiệu vi phạm truyền thống, lịch sử, văn hóa, đạo đức và phong tục tập quán của Việt Nam.

b. Chứng chỉ, bằng cấp

Trung tâm phải đăng ký bằng cấp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được thừa nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

c. Học sinh

Học sinh học tại trung tâm có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam

Lưu ý: Học sinh Việt Nam dưới 05 tuổi sẽ không được tiếp nhận vào học chương trình nước ngoài.

d. Thời hạn hoạt động

Thời hạn hoạt động không vượt quá 50 năm kể từ ngày được phê duyệt. Nếu cần thiết, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể quyết định gia hạn nhưng không được vượt quá 70 năm.

e. Vốn điều lệ

(i) Trường hợp có xây dựng trụ sở

Vốn điều lệ tối thiểu là 20 triệu VNĐ/ trẻ (Không bao gồm chi phí sử dụng đất).

(ii) Trường hợp thuê trụ sở

Vốn điều lệ bằng 70% của vốn điều lệ tối thiểu 20 triệu VNĐ/ trẻ (Không bao gồm chi phí sử dụng đất).

f. Cơ sở vật chất, thiết bị

(i) Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

(ii) Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người;

(iii)Có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;

(iv) Có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý.

g. Chương trình giáo dục

Có thể giảng dạy:

(i) Chương trình giáo dục Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(ii) Chương trình giáo dục nước ngoài theo pháp luật nước ngoài.

Lưu ý: Chương trình giáo dục phải thể hiện mục tiêu giáo dục không xâm hại đến an toàn quốc gia và lợi ích công cộng, không truyền bá tôn giáo, không xuyên tạc lịch sử, không ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa, đạo đức, phong tục tập quán của Việt Nam.

h. Đội ngũ giáo viên

(i) Giáo viên phải có bằng cao đẳng hoặc bằng cấp tương đương, bằng cấp này phải phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.

(ii) Tỉ lệ học sinh trên một giáo viên là 25 học sinh/giáo viên.

3.2 Quy trình thủ tục

Việc thành lập phải tiến hành 03 bước sau:

a. Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(i) Hồ sơ

- Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

- Giải trình kinh tế kỹ thuật;

- Đề án tiền khả thi;

- Báo cáo tài chính.

(ii) Thẩm quyền thẩm tra hồ sơ

Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trung tâm đặt trụ sở chính.

(iii) Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi trung tâm đặt trụ sở chính.

b. Xin cấp Giấy phép thành lập

(i) Hồ sơ

- Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Đề án chi tiết;

- Báo cáo tài chính.

(ii) Cơ quan nhận hồ sơ

Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trung tâm đặt trụ sở chính.

(iii) Thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập

Chủ tịch UBND tỉnh nơi trung tâm đặt trụ sở chính.

c. Xin cấp Giấy phép hoạt động

(i) Hồ sơ

- Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Quy chế tổ chức và hoạt động giáo dục;

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ góp vốn, vay vốn;

- Báo cáo đáp ứng các điều kiện được quy định;

- Hồ sơ nhân sự;

(ii) Cơ quan nhận hồ sơ

Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trung tâm đặt trụ sở chính.

(iii) Thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động

Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trung tâm đặt trụ sở chính.

 

IV. ĐỀ XUẤT DỊCH VỤ PHÁP LÝ

4.1 Phạm vi công việc

a) Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc xin Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép thành lập và Giấy phép hoạt động;

b) Soạn thảo hồ sơ tài liệu cần thiết cho việc xin Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép thành lập và Giấy phép hoạt động;

c) Đại diện cho nhà đầu tư để nộp hồ sơ đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

d) Đại diện cho nhà đầu tư để liên hệ và làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để kiểm tra và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ;

e) Đại diện cho nhà đầu tư để nhận kết quả tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

f) Đại diện cho công ty được thành lập để làm con dấu;

g) Đại diện cho công ty được thành lập để làm mã số thuế;

h) Các công việc có liên quan khác.

4.2 Hồ sơ được yêu cầu cung cấp

a) 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng) hộ chiếu của nhà đầu tư.

b) 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) lý lịch tư pháp của nhà đầu tư.

c) 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng) xác nhận số dư tài khoản ngân hàng không nhỏ hơn số vốn điều lệ tối thiểu được yêu cầu.

d) 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) giấy tờ chứng minh kinh nghiệm của nhà đầu tư trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ.

e) 03 bản sao (Công chứng) Hợp đồng thuê văn phòng được ký giữa Nhà đầu tư và người cho thuê. Hợp đồng thuê văn phòng này phải đính kèm (i) 03 bản sao (Công chứng) Giấy chứng nhận đầu tư và hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bên cho thuê; (ii) 03 bản sao (Công chứng) Giấy phép xây dựng của bên cho thuê; (iii) 03 bản sao (Công chứng) bản vẽ quy hoạch 1/500 tòa nhà cho thuê; (iv) 03 bản sao (Công chứng) bản vẽ tầng tòa nhà được thuê; (v) 03 bản sao (Công chứng) Chứng nhận phòng cháy chữa cháy của tòa nhà.

Note: Hợp đồng thuê phải có thời hạn ít nhất 05 (Năm) năm.

f) Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.

4.3 Thời gian thực hiện

a) Thời gian chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho từng bước được nêu ở Mục 3.2 sẽ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đủ hồ sơ được yêu cầu;

b) Thời gian xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ là 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ; Thời gian nhận con dấu là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đầu tư; Thời gian nhận mã số thuế là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đầu tư.

c) Thời gian nhận Giấy phép thành lập là 55 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

d) Thời gian nhận Giấy phép thành lập là 32 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Note: Thời gian trên sẽ không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung, xin ý kiến về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP về thủ tục thành trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài để Ông/Bà xem xét và quyết định. Nếu Ông/Bà có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

Từ khóa tìm kiếm: Thành lập trung tâm ngoại ngữ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.