Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh lĩnh vực khách sạn tại tỉnh Bắc Ninh

10 /062017

Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh lĩnh vực khách sạn tại tỉnh Bắc Ninh

Thư tư vấn: 19102016/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn về nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh lĩnh vực khách sạn tại tỉnh Bắc Ninh. 

___________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu kinh doanh lĩnh vực khách sạn tại Việt Nam và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
       Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh khách sạn tại tỉnh Bắc Ninh.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO;
(4)    Luật đất đai số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(5)    Luật doanh nghiệp số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
(6)    Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
(7)    Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP;
(8)    Thông tư số 33/2010/TT-BCA  ngày 05 tháng 10 năm 2010 Quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; 
(9)    Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 

>>> THAM KHẢO TƯ VẤN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA LẠI KHÁCH SẠN VIỆT NAM

III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên  yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, cũng như kinh nghiệm của chúng tôi tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh, IPIC tư vấn cụ thể như sau: 
3.1.    Về lĩnh vực kinh doanh khách sạn:
-    Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì đối với lĩnh vực kinh doanh khách sạn, trong vòng 8 năm kể từ ngày gia nhập WTO (07/11/2006) nhà đầu tư sẽ không bị hạn chế.
    Nhà Đầu tư nước ngoài được phép thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư để tiến hành kinh doanh dịch vụ khách sạn tại Việt Nam
-    Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh khách sạn theo pháp luật Việt Nam là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về an ninh trật tư như: người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự không thuộc trường hợp pháp luật Việt Nam cấm; cơ sở kinh doanh có phương án đảm bảo an ninh trật tự.
3.2.    Về địa điểm kinh doanh:
Trước hết xin lưu ý là khái niệm về quyền sở hữu đất đai của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức theo pháp luật Việt Nam không tồn tại mà pháp luật Việt Nam chỉ công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của các đối tượng đó.
-    Trong trường hợp Quý khách hàng muốn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh thì theo quy định của Luật Đất đai 2013, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sử dụng đất thông qua các hình thức là:
•    Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
•    Được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất;
•    Được thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất để thực hiện sản xuất, kinh doanh;
•    Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
•    Đất thương mại, dịch vụ bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.
•    Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.
-    Lĩnh vực kinh doanh khách sạn của Quý khách hàng nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, trong đó phạm vi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định như sau:
•    Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
•    Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
•    Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.
Căn cứ vào những quy định nêu trên, thì Nhà đầu tư nước ngoài không thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp Việt Nam mà chỉ có thể thuê đất của Nhà nước hoặc thuê lại đất của tổ chức kinh tế Việt Nam để xây dựng khách sạn kinh doanh.
VI.    PHƯƠNG ÁN IPIC ĐƯA RA
4.1.   Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư đầu tư thông qua nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của nhà đầu tư trong nước.
Phương án được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư trong nước kinh doanh với nội dung: nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư để nhà đầu tư trong nước thực hiện dự án kinh doanh khách sạn và nhà đầu tư trong nước sẽ chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi dự án được hoàn thành;
Bước 2: Nhà đầu tư trong nước nhận vốn đầu tư để thực hiện mua quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở vật chất, thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam;
Bước 3: Thành lập doanh nghiệp với thành viên bao gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh; 
Bước 4: Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất từ nhà đầu tư trong nước trong doanh nghiệp vừa thành lập.
4.2.    Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thông qua nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của cá nhân người Việt Nam.
Phương án được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài ký kết hợp đồng thỏa thuận với cá nhân người Việt Nam có nội dung: nhà đầu tư nước ngoài sẽ cho cá nhân người Việt Nam vay vốn thực hiện dự án kinh doanh khách sạn và cá nhân người Việt Nam sẽ chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi dự án được hoàn thành;
Bước 2: Cá nhân người Việt Nam dùng vốn vay từ nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện mua quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở vật chất, thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam;
Bước 3: Thành lập doanh nghiệp với thành viên bao gồm cá nhân người Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh; 
Bước 4: Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất từ cá nhân người Việt Nam trong doanh nghiệp vừa thành lập.
Với các phương án nêu trên, sau khi nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất thì nhà đầu tư đều phải tiến hành thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất sang hình thức: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn cho thuê đất là 50 năm. 
V.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh khách sạn tại Việt Nam;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản trên đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng vay vốn, hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong doanh nghiệp;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất;
-    Thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các lĩnh vực nói trên.
    Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    Trân trọng!

kinh doanh cho công ty nước ngoài

Bổ sung mục tiêu vào giấy chứng nhận đầu tư

thành lập doanh nghiệp dịch vụ việc làm có vốn đầu tư nước ngoài

mua lại cổ phần của doanh nghiệp việt nam

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.