Tư vấn bổ sung mục tiêu hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư

15 /082016

Tư vấn bổ sung mục tiêu hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư

Thư tư vấn: 120215/Letter-Ipic

V/v: Bổ sung mục tiêu hoạt động trong GCNĐT.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) cám ơn Quý Công ty đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Công ty đang có nhu cầu bổ sung mục tiêu hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến bổ sung mục tiêu hoạt động gia công và xuất nhập khẩu hàng hóa trong Giấy chứng nhận đầu tư;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện việc bổ sung mục tiêu nói trên.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

- Luật Đầu tư;

- Luật Thương mại;

- Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hánh Luật Đầu tư,

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Thông tư 04/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra nhận định như sau:

3.1 Quy định của pháp luật liên quan đến việc bổ sung mục tiêu dự án

a) Về việc bổ sung mục tiêu gia công hàng hóa

Quý Công ty muốn nhận sản xuất bộ dây dẫn điện của các công ty khác có cùng ngành nghề, trong quá trình sản xuất, một phần hoặc toàn bộ nguyên vật liệu sẽ được cung cấp bởi các công ty này, đây là hoạt động gia công hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Pháp luật cho phép Quý Công ty bổ sung hoạt động gia công hàng hóa này, do vậy, để được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc bổ sung thì Quý Công ty cần phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến bổ sung mục tiêu hoạt động gia công hàng hóa theo quy định của pháp luật đầu tư.

Lưu ý:

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, Công ty chỉ được ký hợp đồng gia công sau khi được Bộ Công Thương cấp phép;

- Quý Công ty không được phép nhận gia công hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu;

- Việc gia công máy móc, thiết bị cho nước ngoài thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu chỉ được thực hiện nếu đáp ứng các điều kiện sau:Phải có phương án, biện pháp xử lý phế liệu, phế thải của quá trình gia công, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; Tái xuất toàn bộ sản phẩm, hàng hóa ra nước ngoài, không được phép tiêu thụ tại Việt Nam; Phải được Bộ quản lý chuyên ngành này cho phép;

- Đối với hàng hóa thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện thì Quý Công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định về sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó mới được gia công xuất khẩu cho nước ngoài;

- Đối với hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép khảo nghiệm và hàng hóa nhập khẩu theo hình thức chỉ định thương nhân nhập khẩu thì Quý Công không được thực hiện gia công xuất khẩu cho nước ngoài.

b) Về việc bổ sung mục tiêu xuất nhập khẩu hàng hóa

Quý Công ty muốn nhập nguyên vật liệu (Dây điện, ống nhựa,...) từ nước ngoài về, rồi sau đó xuất khẩu cho nước ngoài, do vậy cần bổ sung hoạt động xuất nhập khẩu đối với các nguyên vật liệu này.Hoạt động xuất nhập khẩu là lĩnh vực đầu tư có điều kiện đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Việc bổ sung mục tiêu này được pháp luật cho phép thực hiện, theo đó, để được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc bổ sung thì Công ty Ông/Bà cần phải thực hiện thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật đầu tư.

Lưu ý:

Các mặt hàng sau đây đã qua sử dụng thì không được phép nhập khẩu: Hàng điện tử; Hàng điện lạnh; Hàng điện gia dụng; Hàng trang trí nội thất; Hàng hóa là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng… Quý Công ty chỉ được phép nhập khẩu hàng mới.

Chúng tôi cũng xin nhấn mạnh, đối với hoạt động xuất khẩu Quý Công ty không được tổ chức mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, còn đối với hoạt động nhập khẩu Quý Công ty chỉ được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam mà không có quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam.

Việc mở rộng mục tiêu, quy mô dự án phải được xem xét phù hợp với mức độ và tương ứng của vốn đầu tư. Quý Công ty được thành lập ngày 03/06/2008 với vốn điều lệ là 2.000.000 USD. Toàn bộ vốn điều lệ được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư ‘‘Dự án Công ty TNHH SD Việt Nam”. Do đó, theo kinh nghiệm của chúng tôi, trong trường hợp này cơ quan cấp phép đầu tư sẽ yêu cầu Quý Công ty phải tăng vốn điều lệ và vốn đầu tư của dự án để đảm bảo khả năng thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, hoặc chứng minh quá trình kinh doanh của Công ty phát sinh lợi nhuận.

IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC

4.1 Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề có liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Soạn thảo các văn bản, tài liệu cần thiết cho việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Thay mặt Quý Công ty nộp hồ sơ thẩm tra đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Thay mặt Quý Công ty làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ.

- Thay mặt Quý Công ty nhận kết quả điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Các công việc khác có liên quan (Nếu cần).

4.2 Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Bổ sung mục tiêu xuất nhập khẩu – mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa);

- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ sung mục tiêu;

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc bổ sung mục tiêu;

- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá;

- Chứng từ của cơ quan thuế về thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2013, 2014;

- Giải trình khả năng tài chính, năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tưđối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá;

- Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4.3 Tài liệu Quý khách hàng cung cấp:

- Bản chính và 03 bản sao (chứng thực) Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty;

- 03 bản sao (Chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký thuế của Công ty;

- 03 bản sao (Đóng dấu Công ty) Điều lệ của Công ty;

- 03 bản sao (Chứng thực) báo cáo tài chính đã được kiểm toán hai năm gần nhất của Công ty và 03 bản sao (Chứng thực) báo cáo tài chính tự lập đối với thời gian còn lại gần nhất (Tính từ ngày bắt đầu năm tài chính cho đến ngày điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư);

- 03 bản sao (Chứng thực) sao kê tài khoản của ngân hàng xác nhận chủ sở hữu Công ty đã thực hiện nghĩa vụ góp vốn vào Công ty;

- Các tài liệu khác tùy thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.

Trên đây là nội dung tư vấn sơ bộ của chúng tôi để Quý Công ty xem xét và quyết định. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm bất thông tin gì, Quý Công ty vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Rất hân hạnh được hợp tác với Quý Công ty!

Trân trọng!

Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho Quý khách hàng!

Từ khóa tìm kiếm: bổ sung mục tiêu hoạt động trong giấy chứng nhận đầu tư, bổ sung mục tiêu vào giấy chứng nhận đầu tư

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.