Tư vấn về việc thành lập công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực thi công xây dựng, nhập khẩu,phân phối máy lọc nước

15 /082016

Tư vấn về việc thành lập công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực thi công xây dựng, nhập khẩu,phân phối máy lọc nước

Tư vấn về việc thành lập công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực thi công xây dựng, nhập khẩu,phân phối máy lọc nước.

___________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình, nhập khẩu và phân phối máy lọc nước tại Việt Nam và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

YÊU CẦU TƯ VẤN

Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thành lập công ty 100% vốn đầu tư  Hàn Quốc hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình, nhập khẩu và phân phối máy lọc nước tại Việt Nam;

Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các công việc nêu trên.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 thi hành luật đầu tư số 67/2014/QH13;

Nghị định 78/2015/NĐ –CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 hướng dẫn luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình, nhập khẩu và phân phối máy lọc nước tại Việt Nam. Hiện nay, theo biểu cam kết WTO mà Việt Nam và Hàn Quốc là thành viên, ngành nghề hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, nhập khẩu và phân phối máy lọc nước đã được cho phép thực hiện hoạt động kinh doanh đối với nhà đầu tư Hàn Quốc khi đầu tư vào Việt Nam. Trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh, Nhà đầu tư Hàn Quốc cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thành lập tổ chức kinh tế. Tiếp theo, nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể được tiến hành các bước sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

Quý khách hàng chưa phải đáp ứng điều kiện về Giấy phép con đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp mà chỉ thực hiện đáp ứng điều kiện khi tiến hành hoạt động kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện đó;

Ngành nghề kinh doanh thi công xây dựng công trình là ngành nghề có điều kiện. Do đó khi nhà đầu tư tiến hành hoạt động kinh doanh ngành nghề này cần đáp ứng đủ điều kiện để được cấp các Giấy phép xây dựng phù hợp với hoạt động kinh doanh cụ thể:

3.1     Hình thức đầu tư

Quý khách hàng có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

Liên quan đến việc nhà đầu tư là tổ chức hay cá nhân khi thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình, nhập khẩu và phân phối máy lọc nước, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì tổ chức kinh tế sau khi được thành lập ở Việt Nam sẽ là hiện diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thay mặt nhà đầu tư ký kết các hợp đồng và tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty. Vì vậy, việc lựa chọn nhà đầu tư là tổ chức hay cá nhân đều được phép và thuận tiện như nhau trong hoạt động của công ty.

3.2     Vốn đầu tư và vốn điều lệ công ty

Theo quy định của pháp luật hiện hành không quy định mức vốn tối thiểu và tối đa đối với vốn đầu tư và vốn điều lệ công ty. Quý khách hàng thực hiện đăng ký mức vốn phù hợp với ngành nghề kinh doanh mà Quý khách hàng có dự định kinh doanh.

  • a trên kinh nghiệm của IPIC GROUP, số vốn đầu tư tối thiểu mà Quý Công ty cần để thực hiện các ngành nghề nêu trên là 500.000 USD (Năm trăm nghìn Đô la Mỹ);

3.3     Liên quan đến đến các loại Giấy phép xây dựng

Công trình được miễn Giấy phép xây dựng

+       Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+       Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

+       Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

+       Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

+       Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định;

+       Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+       Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

+       Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

+       Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

+       Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

Quý khách hàng khi tiến hành hoạt động thi công xây dựng công trình cụ thể về xây dựng mới, sửa chữa và cải tạo công trình, di dời công trình…trong từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng sẽ xin Giấy phép xây dựng đối với các trường hợp đó và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp Giấy phép xây dựng. Cụ thể:

+       Điều kiện cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị

Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

+       Điều kiện cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị

Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;

Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

+       Điều kiện cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà riêng lẻ

Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định.

Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Đối với Giấy phép xây dựng có thời hạn

Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;

Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

I.DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc thành lập công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình, nhập khẩu và phân phối máy lọc nước tại Việt Nam;

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thiện hực trình tự thủ tục

Bước 1: Tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 2: Tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư;

Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ Công ty;

Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

4. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

Bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân/Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

Bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (nếu nhà đầu tư là tổ chức);

Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư;

Bản sao (Công chứng) Hợp đồng thuê văn phòng được ký giữa Nhà đầu tư và người cho thuê;

Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.

5. Thời gian thực hiện

Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3;

Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;

Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

Lưu ý:

Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và báo giá dịch vụ của “IPIC GROUP” liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

Tham khảo bài viết liên quan:

 -Tư vấn về việc thành lập một Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Tư vấn thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài cho thuê xe nâng có người vận hành

Tư vấn thành lập Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng

- Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê lại bất động sản vào đăng ký kinh doanh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.