Tư vấn về việc mở phân hiệu của Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

10 /012017

 Tư vấn về việc mở phân hiệu của Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

Thư tư vấn: 081216/ Letter-Ipic
V/v:  Tư vấn về việc mở phân hiệu của Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài. 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ
___________________________________________________________________________
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC GROUP – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
Kính gửi    :    Quý khách hàng
Điện thoại    :    
Email    :     
                                                                                                   Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________
    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
    Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý về việc mở phân hiệu của Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài (Trung tâm đào tạo ngoại ngữ tại Hà Nội) tại tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của Trung tâm.
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc mở phân hiệu của Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài (Trung tâm đào tạo ngoại ngữ tại Hà Nội) tại tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của Trung tâm;
-    Hồ sơ, tài liệu cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các thủ tục nêu trên.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
(4)    Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;
(5)    Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 
III.   Ý KIẾN TƯ VẤN
    Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng, quy định của pháp luật hiện hành cùng với kinh nghiệm của chúng tôi, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
    Trung tâm ngoại ngữ ..thuộc một trong những cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được phép mở phân hiệu. Quy trình để Trung tâm mở phân hiệu tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt cơ sở chính của Trung tâm như sau:
    Bước 1:     Cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc xin mở phân hiệu của cơ sở giáo dục;
    Bước 2:     Quyết định cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục;
    Bước 3:     Cấp Giấy phép hoạt động cho phân hiệu của cơ sở giáo dục.
1.    Cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc xin mở phân hiệu của cơ sở giáo dục:
1.1.    Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
a)     Cơ sở giáo dục phải là đối tượng được phép mở phân hiệu;
b)     Cơ sở giáo dục đã được tổ chức kiểm định chất lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài công nhận về chất lượng;
c)     Có quỹ đất tại địa phương để giao hoặc cho nhà đầu tư thuê hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định;
d)     Có Đề án tiền khả thi thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục theo quy định;
đ)     Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư mở phân hiệu theo mức quy định.
1.2.    Hồ sơ:
a)     Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
b)     Bản sao có chứng thực Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
c)     Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của cơ sở giáo dục;
d)     Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của cơ sở giáo dục xin mở phân hiệu hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền;
đ)     Giải trình kinh tế - kỹ thuật liên quan đến việc mở phân hiệu, bao gồm các nội dung quy định: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định; giải pháp về công nghệ và môi trường; kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có)
e)     Đề án tiền khả thi đề nghị mở phân hiệu của cơ sở giáo dục, bao gồm các nội dung sau:
    Sự cần thiết mở phân hiệu;
    Tên gọi của phân hiệu, phạm vi hoạt động của phân hiệu; kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo tương ứng với từng giai đoạn phát triển của phân hiệu; dự kiến về cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;
    Dự kiến về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định.
g)     Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư theo mức quy định.
1.3.    Trình tự, thủ tục thực hiện:
a)    Cơ quan thẩm tra: Sở giáo dục và đào tạo nơi Trung tâm đặt trụ sở chính
b)    Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc xin mở phân hiệu của cơ sở giáo dục: Sở kế hoạch và đầu tư nơi Trung tâm đặt trụ sở chính
c)    Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2.    Quyết định cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục:
2.1.    Điều kiện để được phép mở phân hiệu:

a)    Có Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc mở phân hiệu của cơ sở giáo dục hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.
b)    Đã được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài công nhận về chất lượng.
c)    Có Đề án chi tiết mở phân hiệu của cơ sở giáo dục theo quy định.
d)    Đáp ứng điều kiện quy định về cơ sở vật chất.
e)    Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư mở phân hiệu. 
2.2.    Hồ sơ:
a)    Văn bản đề nghị cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục.
b)    Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc mở phân hiệu của cơ sở giáo dục.
c)    Bản sao có chứng thực giấy tờ kiểm định chất lượng hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài.
d)    Đề án chi tiết đề nghị mở phân hiệu của cơ sở giáo dục, trong đó xác định rõ:
    Tên gọi của phân hiệu; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành và các hoạt động giáo dục tại phân hiệu;
    Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của phân hiệu trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định.
e)    Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng phân hiệu và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định và các giấy tờ pháp lý có liên quan.
f)    Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết phân hiệu của cơ sở giáo dục trong trường hợp xây dựng cơ sở vật chất.
2.3.    Trình tự, thủ tục thực hiện:
a)    Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.
b)    Trong thời hạn thực hiện: 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền
3.    Cấp Giấy phép hoạt động cho phân hiệu của cơ sở giáo dục:
3.1.    Điều kiện cho phép hoạt động giáo dục:
a)    Đã kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục.
b)    Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục phù hợp với quy định của pháp luật.
c)    Đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giáo dục, đội ngũ nhà giáo theo quy định.
3.2.    Hồ sơ:
a)    Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục.
b)    Bản sao có chứng thực Quyết định cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục, đồng thời gửi kèm hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục.
c)    Quy chế tổ chức, hoạt động của phân hiệu của cơ sở giáo dục.
d)    Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.
e)    Báo cáo giải trình về việc phân hiệu của cơ sở giáo dục đã đáp ứng các điều kiện theo quy định.
3.3.    Trình tự, thủ tục thực hiện:
a)    Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi mở phân hiệu.
b)    Thời hạn thực hiện: 27 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
IV.     DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP
1.    Phạm vi công việc 
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc mở phân hiệu của Trung tâm;
-    Thực hiện thủ tục mở phân hiệu của Trung tâm.
2.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:
-    Bản sao có chứng thực Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
-    Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của cơ sở giáo dục;
-    Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của cơ sở giáo dục xin mở phân hiệu hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền;
-    Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
-    Dự kiến chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo.
-    Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).
3.    Thời gian thực hiện:
-    Soạn thảo hồ sơ theo quy định trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
-    Thời gian thực hiện thủ tục Bước 1 (Cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc xin mở phân hiệu của cơ sở giáo dục) là 15 ngày làm việc.
-    Thời gian thực hiện thủ tục Bước 2 (Quyết định cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục) là 45 ngày làm việc.
-    Thời gian thực hiện thủ tục Bước 3 (Cấp Giấy phép hoạt động cho phân hiệu của cơ sở giáo dục) là 27 ngày làm việc.
-    Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
    Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    Trân trọng!

    IPIC GROUP
Giám đốc
(Đã ký)
Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.