Tư vấn về việc bổ sung mục tiêu hoạt động doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc

15 /082016

Tư vấn về việc bổ sung mục tiêu hoạt động doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc

Thư tư vấn: 180116/ Letter-Ipic

V/v: Bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc

______________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I.YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc bổ sung mục tiêu động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa trong Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

II.VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

- Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2011 về việc ban hành danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu;

- Thông tư 08/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư 34/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO;

III.Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Đầu tư, khi có nhu cầu bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thì Quý Khách hàng phải thực hiện bổ sung mục tiêu hoạt động trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đồng thời Quý Khách hàng phải thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.Về mã HS bổ sung:

 

- Qua trao đổi, chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng có nhu cầu bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, cụ thể là những hàng hóa có mã số HS sau:

+ Thực hiện quyền xuất khẩu các mặt hàng vật liệu xây dựng, các thiết bị điện có mã số HS như sau: 2516; 3210; 3214; 3506; 3824.

+ Thực hiện quyền nhập khẩu các mặt hàng nội thất, trang trí nội thất, vật liệu xây dựng và các thiết bị xây dựng có mã số HS như sau: 2516; 3210; 3214; 3506; 3824.

- Các loại hàng hóa có mã HS trên mà công ty dự định xuất, nhập khẩu phù hợp với các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Cụ thể, hàng hóa dịch vụ nhập khẩu đáp ứng điều kiện:

+ Không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu ( Phụ lục I  Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài); không thuộc danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu và các mặt hàng không được quyền nhập khẩu (Phụ lục 02 Thông tư 34/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam);

+ Không thuộc danh mục hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu (theo quy định tại Quyết định số 1380/QĐ-BCT của Bộ công thương ban hành ngày 25/3/2011);

- Do vậy, Quý Khách hàng được phép đăng ký bổ sung thực hiện quyền xuất nhập khẩu với những mặt hàng có mã HS trên  theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Về mục tiêu bổ sung

Khi Quý Khách hàng bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thì hồ sơ cần xin ý kiến chấp thuận của Bộ Công thương, cơ quan quản lý chuyên ngành. Theo đó, thời gian có thể sẽ bị kéo dài hơn thời gian để thực hiện thủ tục bổ sung mục tiêu không có điều kiện.

3. Về vốn đầu tư:

Theo quy định của Luật đầu tư, việc bổ sung mục tiêu dự án đầu tư không làm ảnh hưởng đến dự án đã đăng ký, mặc dù không có bất kỳ quy định pháp luật nào bắt buộc nhà đầu tư phải bổ sung bao nhiêu vốn cho phù hợp với mục tiêu đăng ký mới, tuy nhiên tùy vào mục tiêu dự án mới nhà đầu tư tiến hành bổ sung phù hợp để cơ quan nhà nước xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới đối với các mục tiêu mới bổ sung. Trong trường hợp này theo như kinh nghiệm của chúng tôi nhà đầu tư nên bổ sung thêm số vốn đầu tư điều này sẽ thuận lợi hơn trong quá trình nhà đầu tư tiến hành việc bổ sung thêm những mục tiêu mới.

IV.DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý các có liên quan đến việc bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý các có liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

-Soạn thảo hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bổ sung mục tiêu hoạt động trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

 

- Đại diện Quý Khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;

- Đại diện Quý Khách hàng nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Bản xác nhận về ngành nghề đăng ký kinh doanh đã bổ sung tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thực hiện trình tự thủ tục:

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ bổ sung mục tiêu hoạt động trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung về ngành nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết:

Hồ sơ bổ sung mục tiêu hoạt động trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

- Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư;

- Quyết định Hội đồng thành viên về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư;

- Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề đăng ký doanh nghiệp:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

4.Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

- 03 bản sao chứng thực Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2014 và năm 2015 của Công ty, đã được kiểm toán độc lập, quyết định phân bổ nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư;

- Các tài liệu liên quan đến kinh nghiệm thực hiện mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa:

- Xác nhận kinh nghiệm hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

- Bản giới thiệu về công ty với mục tiêu hoạt động về mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

5.Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3;

- Thời gian thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 10 ngày làm việc;

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.