Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

15 /082016

Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Thư tư vấn: 020315/Letter-Ipic

V/v: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) cám ơn Quý Công ty đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Công ty đang có nhu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty) và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty);

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện việc thay đổi nói trên.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

- Luật Đầu tư;

- Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư,

- Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 04/2011/TT-BKH quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

- Thông tư 13/2010/TT-BKH quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư;

- Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

>>> Tham khảo : Thành lập công ty cho thuê máy móc trong lĩnh vực xây dựng có yếu tố nước ngoài

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra nhận định như sau:

3.1 Điều kiện chung:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Quý Công ty phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam áp dụng với Công ty như: Tuân thủ tiến độ góp vốn đã cam kết; Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do đó, Quý Công ty cần đảm bảo đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.

3.2 Báo cáo giải trình tiến độ thực hiện dự án:

Mục 4 của Công văn số 2879/BKH-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường giám sát, kiểm tra đối với các dự án FDI quy định: ‘‘Đối với tất cả các dự án, đề nghị quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ góp vốn điều lệ, huy động vốn; Tiến độ triển khai dự án, gồm thời gian xây dựng cơ bản, thời gian đưa vào kinh doanh… ; Tiến độ triển khai hoạt động kinh doanh (Trường hợp dự án không xây dựng công trình)…tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.’’. Theo Giấy chứng nhận đầu tư hiện nay, tổng số vốn đầu tư của Quý Công ty là 300.000 USD, trong đó vốn góp là 100.000 USD đã được quy định rõ tiến độ góp, 200.000 USD còn lại chưa được quy định cụ thể về nguồn vốn và tiến độ huy động. Do đó, khi tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép đầu tư có thể sẽ yêu cầu Quý Công ty làm rõ nguồn và tiến độ huy động 200.000 USD trong tổng vốn đầu tư nêu trên.

3.3 Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 102/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải cư trú ở Việt Nam. Như vậy người đại diện theo pháp luật dự kiến của Quý Công ty phải thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hành vi dân sự, trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu của công việc thì còn phải có Giấy phép lao động (Đối với các đối tượng phải có Giấy phép lao động) hoặc Văn bản xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (Đối với các đối tượng không thuộc diện cấp Giấy phép lao động) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Do đó, người đại diện theo pháp luật dự kiến của Quý Công ty là người nước ngoài thì phải có Giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận đối tượng không thuộc diện cấp Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC

4.1 Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề có liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Soạn thảo các văn bản, tài liệu cần thiết cho việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Thay mặt Quý Công ty nộp hồ sơ thẩm tra đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Thay mặt Quý Công ty làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ.

- Thay mặt Quý Công ty nhận kết quả điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Các công việc khác có liên quan (Nếu cần).

4.2 Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Quyết định về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Giải trình lý do điều chỉnh;

- Điều lệ sửa đổi;

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án;

- Chứng từ của cơ quan thuế về thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2013, 2014.

- Giấy Ủy quyền;

- Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4.3 Tài liệu Quý khách hàng cung cấp:

- Bản chính và 03 bản sao (Chứng thực) Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty;

- 03 bản sao (Đóng dấu pháp nhân) Điều lệ của Công ty;

- 03 bản sao (Chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký thuế của Công ty;

- 03 bản sao (Công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) hộ chiếu đối với người đại diện theo pháp luật dự diến là cá nhân nước ngoài; 03 bản sao (Chứng thực) chứng minh nhân dân đối với người đại diện theo pháp luật là người Việt Nam.

- 03 bản sao (Công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) thẻ tạm trú/giấy xác nhận tạm trú đối với người đại diện theo pháp luật dự diến là cá nhân nước ngoài đối với trường hợp đã làm việc tại Việt Nam;

- 03 bản sao (Chứng thực) Giấy phép lao động/Văn bản xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động đối với trường hợp đã làm việc tại Việt Nam;

- 03 bản sao (Chứng thực) báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, năm 2014 và báo cáo tài chính tự lập đối với thời gian còn lại gần nhất (Tính từ ngày bắt đầu năm tài chính cho đến ngày điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư);

- 03 bản sao (Chứng thực) sao kê tài khoản của ngân hàng xác nhận chủ sở hữu Công ty đã thực hiện nghĩa vụ góp vốn vào Công ty;

- 03 bản sao của 03 số báo đăng bố cáo Công ty đã điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất ngày 28/07/2010 nếu có;

- Bản sao các báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư của Công ty đến thời điểm tháng 3 năm 2015;

- Các văn bản xác nhận Công Ty đã nộp các báo cáo tình hình hoạt động định kỳ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;

- Báo cáo hoạt động dự án đến thời điểm thay đổi;

Lưu ý: Tất cả các bản sao tài liệu có nguồn gốc từ nước ngoài phải được chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định. Thời hạn công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự không quá 03 tháng, kể từ ngày cung cấp.

4.4 Thời gian thực hiện:

- Chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ tại  điểm 4.2 của thư tư vấn này trong thời gian 02 ngày làm việc.

- Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ điều chỉnh lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền chúng tôi đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận đầu tư.

Lưu ý: Thời gian trên không bao gồm thời gian giải trình bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu có.

Trên đây là nội dung tư vấn sơ bộ của chúng tôi để Quý Công ty xem xét và quyết định. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm bất thông tin gì, Quý Công ty vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

Rất hân hạnh được hợp tác với Quý Công ty!

Trân trọng!

>>> Tham khảo : Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty bất động sản

Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho Quý khách hàng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.