Thành lập doanh nghiệp liên doanh sản xuất chè tại Thái Nguyên

12 /062017

Thành lập doanh nghiệp liên doanh sản xuất chè tại Thái Nguyên

Thư tư vấn: 14052017/ Letter-Ipic
V/v:Tư vấn về việc thành lập doanh nghiệp liên doanh có cơ cấu vốn góp 51% vốn đầu tư Hoa Kỳ và 49% vốn đầu tư Việt Nam hoạt động kinh doanh ngành nghề sản xuất, phân phối và xuất khẩu sản phẩm chè tại Tỉnh Thái Nguyên.
___________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2016
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC GROUP – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

Kính gửi    :    Quý Khách hàng
Địa chỉ    :    
Điện thoại    :    
Email    :    
Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________
Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Nhà đầu tư Việt Nam và Hoa kỳ muốn thành lập doanh nghiệp liên doanh có cơ cấu vốn góp 49% vốn đầu tư Việt Nam và 51% vốn đầu tư Hoa Kỳ hoạt động kinh doanh ngành nghề sản xuất, phân phối và xuất khẩu sản phẩm chè;
-    Nhà đầu tư muốn được tư vấn về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền, thời gian và các Giấy tờ, tài liệu nhà đầu tư cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục đầu tư thành lập doanh nghiệp liên doanh có cơ cấu vốn góp 49% vốn đầu tư Việt Nam và 51% vốn đầu tư Hoa Kỳ hoạt động kinh doanh ngành nghề sản xuất, phân phối và xuất khẩu sản phẩm chè tại tỉnh Thái Nguyên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 thi hành luật đầu tư số 67/2014/QH13;
(4)    Nghị định 78/2015/NĐ –CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 hướng dẫn luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về đăng ký doanh nghiệp;
(5)    Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(6)    Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(7)    Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 04 năm 2013 Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(8)    Biểu cam kết dịch vụ thương mại WTO.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, cũng như kinh nghiêm tư vấn của chúng tôi tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, IPIC tư vấn cụ thểnhư sau:
Nhà đầu tư là tổ chức được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và tổ chức được thành lập hợp pháp theo pháp luật Hoa Kỳ muốn thành lập thành lập doanh nghiệp liên doanh có cơ cấu vốn góp 49% vốn đầu tư Việt Nam và 51% vốn đầu tư Hoa Kỳ hoạt động kinh doanh ngành nghề sản xuất, phân phối và xuất khẩu sản phẩm chè tại Số 49A, Đường Phú Thái, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Theo quy định pháp luật về đầu tư cụ thể tại điều 6 Luật đầu tư năm 2014 và phụ lục số 1, phụ lục số 2 ban hành kèm theo luật đầu tư 2014 và Biểu cam kết WTO mà Việt Nam và Hoa Kỳ là thành viên, thì lĩnh vực đầu tư của quý khách hàng không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư cũng như lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Do vậy, ngành nghề sản xuất, phân phối và xuất khẩu sản phẩm chè đã được cho phép thực hiện hoạt động kinh doanh đối với nhà đầu tư Hoa Kỳ khi đầu tư vào Việt Nam.
Về thủ tục quý khách hàng phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 và Nghị định 118 hướng dẫn Luật đầu tư năm 2014, sau khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư xong quý khách hàng tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, cuối cùng Quý khách hàng thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh đối với ngành, nghề xuất khẩu sản phẩm chè theo quy định Nghị định số 23/2007/NĐ-CP và thông tư 08/2013/TT-BTC.
Về thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc, thủ tục đăng ký kinh doanh là 3 ngày làm việc và thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh là 25 ngày làm việc.
-    Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

    Về cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: Số 18 , Đường Nha Trang, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh là Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: Số 18, Đường Nha Trang, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc

-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp liên doanh có cơ cấu vốn góp 51% vốn đầu tư nước ngoài và 49% vốn đầu tư trong nước hoạt động kinh doanh ngành nghề sản xuất, phân phối và xuất khẩu sản phẩm chè;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh;
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh;
-    Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
-    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4.2.  Thực hiện trình tự thủ tục
-    Bước 1: Tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Bước 2: Tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Bước 3: Tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh.
4.3.  Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập 
-    Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
•    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
•    Đề xuất dự án đầu tư;
•    Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC
-    Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
•    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
•    Điều lệ Công ty;
•    Danh sách thành viên;
•    Danh sách người quản lý phần vốn góp;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC;
•    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.
-    Xin cấp Giấy phép kinh doanh
•    Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
•    Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá;
•    Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung điều chỉnh;
•    Báo cáo tình hình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC;
•    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.
4.4.  Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
-    Bản sao (Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng) Giấy chứng nhận thành lập, Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư Hoa Kỳ;
-    Bản sao chức thực báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư Hoa Kỳ;
-    Bản sao  chứng thực xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư Hoa Kỳ;
-    Bản sao chứng thực đại diện quản lý phần vốn góp của nhà đầu tư Hoa Kỳ;
-    Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư Việt Nam;
-    Bản sao chứng thực đại diện quản lý phần vốn góp của nhà đầu tư Việt Nam;
-    Bản sao (Công chứng) Hợp đồng thuê văn phòng được ký giữa các Nhà đầu tư và người cho thuê;
-    Bản sao Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp dự định thành lập;
-    Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.

Trên đây là tư vấn sơ bộ của “IPIC” liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng,
IPIC LAW
Đường Văn Ngọc

kinh doanh cho công ty nước ngoài

bổ sung mục tiêu vào giấy chứng nhận đầu tư

thành lập doanh nghiệp dịch vụ việc làm có vốn đầu tư nước ngoài

mua lại cổ phần của doanh nghiệp việt nam

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.