Thành lập công ty Sản Xuất linh kiện điện tử có vốn đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc

12 /062017

Thành lập công ty Sản Xuất linh kiện điện tử có vốn đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Thư tư vấn: 140517/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, hoạt động kinh doanh ngành nghề sản xuất và kinh doanh linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. 
________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 14  tháng 05 năm 2017
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: duc.lawyer@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
Kính gửi    :    Quý Khách hàng
Địa chỉ    :    
Điện thoại    :    
Email    :    
Gửi bằng thư điện tử
__________________________________________________________________________
Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
Nhà đầu tư là một tổ chức được thành lập hợp pháp theo pháp luật Hàn Quốc muốn đầu tư 100% vốn thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh linh kiện điện tử.
Nhà đầu tư muốn được tư vấn về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền, thời gian và các giấy tờ tài liệu nhà đầu tư cần chuẩn bị để  thực hiện thủ tục đầu tư và thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015;
(4)    Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
(5)    Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(6)    Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
(7)    Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(8)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, cũng như kinh nghiêm tư vấn của chúng tôi tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, IPIC tư vấn cụ thể như sau:
Nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc dự kiến đầu tư 100% vốn thành lập tổ chức kinh tế tại địa điểm khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh linh kiện điện tử, toàn bộ sản phẩm được cung cấp cho tập đoàn Samsung. Theo quy định pháp luật về đầu tư cụ thể tại điều 6 Luật đầu tư năm 2014 và phụ lục số 1, phụ lục số 2 ban hành kèm theo luật đầu tư 2014 thì lĩnh vực đầu tư của quý khách hàng không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư cũng như lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Do vậy, Quý khách hàng được phép thực hiện hoạt động đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam. 
Về thủ tục quý khách hàng phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 và Nghị định 118 hướng dẫn Luật đầu tư năm 2014, sau khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư xong quý khách hàng tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.
Về thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc, và  thủ tục đăng ký kinh doanh là 3 ngày làm việc.
-    Lưu ý: 
•    Trên đây là thời gian thực hiện công việc theo quy định pháp luật, nếu có công việc khác phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo thời gian cụ thể hoàn thành công việc;
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc có địa chỉ: Số 38 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và thủ tục đăng ký doanh nghiệp quý khách hàng làm việc với phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 40 Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
IV.     DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc:
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh linh kiện điện tử;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nêu trên;
-    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4.2.    Soạn thảo hồ sơ cần thiết
•    Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
-    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
-    Đề xuất dự án đầu tư;
-    Bản giải trình đáp ứng điều kiện khả năng đầu tư;
-    Giấy ủy quyền cho “IPIC”;
-    Soạn thảo các giấy tờ cần thiết khác.
•    Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
-    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
-    Điều lệ công ty;
-    Danh sách thành viên công ty;
-    Giấy ủy quyền cho “IPIC”;
-    Soạn thảo các Giấy tờ cần thiết khác.
4.3.    Tài liệu quý khách hàng cung cấp:
•    Bản dịch, chứng thực hợp pháp hóa lãnh sự giấy phép kinh doanh/ Giấy tờ thành lập của nhà đầu tư;
•    Bản dịch, chứng thực sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (Không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);
•    Bản dịch, chứng thực báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
•    Bản dịch, chứng thực hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
•    Hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản vẽ mặt bằng cho thuê. 
•    Các Giấy tờ theo yêu cầu khác (Nếu có).

Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
 Trân trọng!
 IPIC LAW
 Đường Văn Ngọc

giấy phép lao động

dịch vụ nhờ người đứng tên thành lập doanh nghiệp

thành lập công ty xây dựng

dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ

dừng hoạt động kinh doanh công ty vốn đầu tư nước ngoài

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.