Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa mỹ phẩm, tư vấn về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm

18 /102016

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa mỹ phẩm, tư vấn về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm

Thư tư vấn:  Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa mỹ phẩm, tư vấn về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm cho công ty.

___________________________________________________________________

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC GROUP – Văn phòng Hà Nội

Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886

Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

___________________________________________________________________

  Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý về vấn đề công bố sản phẩm mỹ phẩm cho công ty của Quý Khách hàng.

I . YÊU CẦU TƯ VẤN

    Trên cơ sở trao đổi với Quý khách hàng, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có mong muốn chúng tôi tư vấn về các vấn đề sau:

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa. Cụ thể là hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc công bố sản phẩm mỹ phẩm.

-  Trình tự thực hiện, hồ sơ, tài liệu cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và công bố sản phẩm mỹ phẩm nói trên.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

-  ​Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

-  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

-  Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

-   Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

-   Thông tư 08/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư 34/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

-  Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

-  Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2011 về việc ban hành danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu;

-   Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO.

-   Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 (“Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa”);

-   Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (“Nghị định 132/2008/NĐ-CP”);

-   Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm (“Thông tư 06/2006/TT-BYT”);

-   Quyết định số 1609/QLD-MP ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Cục Quản lý dược – Bộ Y tế về hướng dẫn phân loại mỹ phẩm, công bố tính năng mỹ phẩm.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

3.1 Nội dung tư vấn

3.1.1 Về vấn đề yêu cầu tư vấn (1) về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Đối với thủ tục này,Quý khách hàng phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp .Trình tự thực hiện, hồ sơ, tài liệu cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục này được thực hiện theo mục 3.2.1 dưới đây.

3.1.2 Về vấn đề yêu cầu tư vấn (2) liên quan đến việc công bố sản phẩm mỹ phẩm, về trình tự thực hiện, hồ sơ, tài liệu cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc công bố theo mục 3.3.2 dưới đây.

3.2  Trình tự thực hiện

Bước 1: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2 :Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh   nghiệp.

Bước 3 :Công bố sản phẩm mỹ phẩm cho công ty.

3.3  Hồ sơ cần thiết để thực hiện

3.3.1 Hồ sơ cần thiết để thực hiện bước 1:

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

-Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ;

- Đề xuất dự án đầu tư.

      3.3.2. Hồ sơ cần thiết để thực hiện bước 2:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ;

-Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông/ chủ sở hữu công ty ;

- Biên bản họp của hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông ;

- Bản sao chứng thực điều lệ công ty

-Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 3.3.3 Hồ sơ cần thiết để thực hiện bước 3:

 -Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm ( 02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS);

  3.4 Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết:

- Soạn thảo hồ sơ tại mục 3.3

 - Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP..

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

  1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý các có liên quan đến việc bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý các có liên quan đến việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh;

- Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

- Đại diện Quý Khách hàng nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Đại diện Quý Khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;

- Đại diện Quý Khách hàng nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thực hiện trình tự thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ bổ sung mục tiêu hoạt động trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.;

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh và đăng công bố thông tin về doanh nghiệp.

- Thực hiện thủ tục công bố Sản phẩm tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế để được cấp Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

       Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

 

Trân trọng,

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.