Công ty tại tỉnh Bắc Giang đầu tư ra nước ngoài (Dự án đầu tư tại Lào)

12 /062017

Công ty tại tỉnh Bắc Giang đầu tư ra nước ngoài (Dự án đầu tư tại Lào)

Thư tư vấn: / Letter-Ipic
V/v: Tư vấn về việc công ty tại tỉnh Bắc Giang đầu tư ra nước ngoài (Dự án đầu tư tại Lào) 
________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày    tháng    năm 2017
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________
Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài (“Dự án đầu tư tại Lào”) và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
Công ty được thành lập 100% vốn đầu tư nước ngoài và đã được giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Bắc Giang. Công ty dự định đầu tư sang nước Lào để sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, với số vốn đầu tư là 1 triệu đô la Mỹ.
Công ty yêu cầu tư vấn về quy định pháp luật, quy trình và thủ tục thực hiện đầu tư ra nước ngoài.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
1.    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
2.    Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
3.    Nghị định 83/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 09 năm 2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên  yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, cũng như kinh nghiệm của chúng tôi tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, IPIC tư vấn cụ thể như sau: 
3.1.    Tư vấn về lĩnh vực đầu tư và vốn đầu tư:
Dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai và số vốn đầu tư là 1 triệu đô la Mỹ mà Công ty dự kiến đầu tư ra nước ngoài không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài.
Tuy nhiên, trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thì Công ty phải có tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Theo đó, tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư gồm một trong các loại sau:
a)    Giấy phép đầu tư hoặc văn bản có giá trị tương đương của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư, trong đó có nội dung xác định địa điểm và quy mô sử dụng đất;
b)    Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
c)    Hợp đồng trúng thầu, thầu khoán hoặc hợp đồng giao đất, cho thuê đất; hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh, trong đó xác định rõ địa điểm, quy mô sử dụng đất;
d)    Thỏa thuận nguyên tắc về việc giao đất, cho thuê đất, thuê địa điểm kinh doanh, thỏa thuận hợp tác đầu tư, kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tại quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.
3.2.    Thủ tục đầu tư ra nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
Để thực hiện đầu tư ra nước ngoài, Quý Khách hàng cần thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư thực hiện việc chuyển vốn đầu tư nước ngoài thông qua một tài khoản vốn. Tài khoản này được  mở tại tổ chức tín dụng tại Việt Nam và được đăng ký tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.
3.3.    Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:
-    Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
-    Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc một trong các giấy tờ: Giấy phép đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập;
-    Quyết định đầu tư ra nước ngoài;
-    Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư;
-    Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư.
3.4.    Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và đầu tư. Cụ thể tại Cục Đầu tư Nước ngoài- Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong trường hợp dự án có vốn đăng ký chuyển ra nước ngoài bằng ngoại tệ tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc 
-    Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về việc thành lập công ty;
-    Soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài;
-    Đại diện Quý Khách hàng nộp hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
-    Đại diện Quý Khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
-    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
4.2.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
-    Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
-    Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; 
-    Tài liệu xác định địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất;
-    Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
-    Văn bản xác nhận của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
-    Các giấy tờ khác theo yêu cầu (nếu có).
4.3.    Thời gian thực hiện
-    Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại mục 3.2: 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
-    Thời gian thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc vốn trên 20 tỷ: 45 ngày làm việc;
-    Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    Trân trọng!

kinh doanh cho công ty nước ngoài

bổ sung mục tiêu vào giấy chứng nhận đầu tư

thành lập doanh nghiệp dịch vụ việc làm có vốn đầu tư nước ngoài

mua lại cổ phần của doanh nghiệp việt nam

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.