Tư vấn về việc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài

07 /112016

Tư vấn về việc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Thư tư vấn: 051116/ Letter-Ipic

V/v: Tư vấn về việc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Dự án đầu tư tại Hồng Kông)

______________________________________________________________________

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC GROUP – Văn phòng Hà Nội

Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886

Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668   

___________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn đăng ký dự án đầu tư ra nước ngoài (Dự án đầu tư tại Hồng Kông)  và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý các vấn đề liên quan đến việc đầu tư ra nước ngoài

I.YÊU CẦU TƯ VẤN

       -     Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về trình tự thực hiện và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để        thực hiện đăng ký dự án đầu tư ra nước ngoài (Dự án đầu tư tại Hồng Kông).

II.VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(1)Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

(2)Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

(3)Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

(4)Nghị định 83/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 09 năm 2015.

III.Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

- Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc của pháp luật liên quan, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

-Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh ;

-Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

-Có quyết định đầu tư ra nước ngoài;

-Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

2.Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

Theo quy định của Luật Đầu tư, khi có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài thì Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư ra nước ngoài tới Bộ Kế hoạch và đầu tư, đối với quy mô vốn đầu tư của quý công ty khoảng 20 tỷ thì thực hiện theo thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư thực hiện việc chuyển vốn đầu tư nước ngoài thông qua một tài khoản vốn. Tài khoản này đượcmở tại tổ chức tín dụng tại Việt Nam và được đăng ký tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Lưu ý: Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án phải có quyết định chủ trương của Quốc Hội thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

IV.DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1Phạm vi công việc

-Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về việc đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

-Soạn thảo hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài;

-Đại diện Quý Khách hàng nộp hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-Đại diện Quý Khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;

-Đại diện Quý Khách hàng nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

4.2 Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

-Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài :

+ Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

+ Đề xuất dự án đầu tư

+ Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;

+ Quyết định đầu tư ra nước ngoài;

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.( Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ)

- Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư không thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài:

+ Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

+ Quyết định đầu tư ra nước ngoài ;

+ Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.( Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ)

4.3 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

-Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

-Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

-Xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư tại Ngân hàng thương mại số dư lớn hơn hoặc bằng số tiền mà nhà đầu tư dự kiến đấu tư;

-Văn bản xác nhận của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

-Cam kết thu xếp ngoại tệ của ngân hàng thương mại.

-Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

4.4 Thời gian thực hiện

(1)Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại mục 4.2 trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3;

(2)Thời gian thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

-Đối với dự án thuộc vốn trên 20 tỷ là 45 ngày làm việc.

-Đối với dự án vốn dưới 20 tỷ là 30 ngày làm việc;

-Lưu ý:

Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

Tham khảo thư tư vấn liên quan:

Tư vấn tăng vốn dự án đầu tư ra nước ngoài.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; duc.lawyer@ipic.vn

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho quý khách hàng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.